Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα αφοσιωμένων αλιέων μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο

Ως πλατφόρμα οργανώσεων βάσης, το LIFE εκπροσωπεί τα συμφέροντα 33 οργανώσεων σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες ενώνουν περίπου 10.000 αλιείς μικρής κλίμακας σε όλες τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες από τη Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα.

Είμαστε μια ένωση που δημιουργήθηκε και διοικείται από αλιείς μικρής κλίμακας (ΑΜΚ) που έχουν δεσμευτεί να:

Αλιεία με χαμηλό αντίκτυπο

Μετατροπή της αλιείας χαμηλών επιπτώσεων σε ελκυστικό και οικονομικά βιώσιμο επάγγελμα

Διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Μετατροπή του συστήματος τροφίμων σε ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα

Συμβολή στην ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων

Η δέσμευση αυτή έχει εκφραστεί σε Καταστατικό της LIFE, σε διάφορες δηλώσεις και με συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ:

Συνεργάτες & Δωρητές

Η αποστολή μας να συνδέσουμε και να ενδυναμώσουμε τις αλιευτικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς στενή συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα εταίρων και δωρητών..

Διοικητικό Συμβούλιο

Η στρατηγική κατεύθυνση του LIFE αναπτύσσεται και εποπτεύεται από ένα εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από εργαζόμενους αλιείς από το LIFE. τρεις περιοχές.

Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα

Wolfgang Albrech

Wolfgang Albrech

Katarzyna Stepanowska

Katarzyna Stepanowska

Bengt Larsson

Bengt Larsson

Ατλαντική Θάλασσα

Seamus Bonner

Seamus Bonner

Treasurer

Gwen Pennarun

Ταμίας
Fernando Gutierrez

Fernando Gutierrez

Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

President

Christian Decugis

Πρόεδρος
Bertrand Cazalet

Bertrand Cazalet

Secretary

Luis Rodriguez

Γραμματέας
Federico Gelmi

Federico Gelmi

Ομάδα

Τα μέλη της ομάδας μας εδρεύουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε αφοσιωμένοι επαγγελματίες που συνδυάζουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης με μεγάλη αφοσίωση στους αλιείς και τις θάλασσες μικρής κλίμακας. Είμαστε παθιασμένοι με τη δουλειά που κάνουμε.

Based in Brussels and drawing almost 50 years’ experience in many aspects of fisheries from around the world, Brian joined LIFE in 2015 as Deputy Director. His is mainly a support and advisory role. Contact: deputy@lifeplatform.eu

Policy Adviser, Brian O'Riordan

Based in Brussels and drawing almost 50 years’ experience in many aspects of fisheries from around the world, Brian joined LIFE in 2015 as Deputy Director. His is mainly a support and advisory role. Contact: deputy@lifeplatform.eu
Formerly Policy & Communications Officer for The Fisheries Secretariat in Stockholm. Based in Sweden, Christian Coordinates LIFE’s activities in the Baltic and North Seas.  Contact: bans@lifeplatform.eu

Συντονιστής Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας, Christian Tsangarides

Πρώην υπεύθυνος πολιτικής και επικοινωνίας της Γραμματείας Αλιείας στη Στοκχόλμη. Με έδρα τη Σουηδία, ο Christian συντονίζει τις δραστηριότητες του LIFE στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Επικοινωνία: bans@lifeplatform.eu
Marta is a Marine Biologist with 17 years experience in project management, policy advocacy and supporting small-scale fishers organisations at the waterface. She represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions, and is responsible for the smooth running of the organisation. Contact: executive.secretary@lifeplatform.eu

Executive Secretary, Marta Cavallé

Marta is a Marine Biologist with 17 years experience in project management, policy advocacy and supporting small-scale fishers organisations at the waterface. She represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions, and is responsible for the smooth running of the organisation. Contact: executive.secretary@lifeplatform.eu
Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu

Marketing and Communications Officer, Barbara della Rovere

Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu
A biologist and qualified seafarer, with experience aboard small-scale fishing vessels, Macarena is based in Southern Spain working with communities and managing projects on the ground.

Υπεύθυνη έργου για τη Θάλασσα του Αλμποράν, Macarena Molina

Βιολόγος και διπλωματούχος ναυτικός, με εμπειρία σε αλιευτικά σκάφη μικρής κλίμακας, η Μακαρένα εργάζεται στη Νότια Ισπανία με κοινότητες και διαχειρίζεται έργα επί τόπου.
A founding Director of LIFE, and long time commercial fisherman with significant experience of representing fishermen at every level. Based in the UK and advising on all issues, great and small.

Ανώτερος σύμβουλος, Jeremy Percy

Ιδρυτικός διευθυντής του LIFE και επί μακρόν επαγγελματίας αλιέας με σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση των αλιέων σε κάθε επίπεδο. Εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχει συμβουλές για όλα τα θέματα, μικρά και μεγάλα.
Marine Biologist from Cyprus working closely with the Pan Cypriot Association of Professional Coastal Fishermen, a member association of LIFE.

Υπεύθυνος έργου για την Κύπρο, Αντώνης Πέτρου

Θαλάσσιος βιολόγος από την Κύπρο που συνεργάζεται στενά με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Παράκτιων Αλιέων, σύνδεσμο-μέλος του LIFE.
Born in a family of fishers, she often accompanies her husband on the boat. Marthese is LIFE’s point of contact with Maltese fishing communities.

Marthese Degabriele

Γεννημένη σε οικογένεια ψαράδων, συνοδεύει συχνά τον σύζυγό της στο σκάφος. Η Marthese είναι το σημείο επαφής του LIFE με τις αλιευτικές κοινότητες της Μάλτας.
Manuela Trovato has a background in economic anthropology and local economic development and is experienced in participatory approaches. Manuela supports grassroots initiatives in Southern Italy.

Διαχειρίστρια έργου στη Νότια Ιταλία, Manuela Trovato

Η Manuela Trovato έχει σπουδάσει οικονομική ανθρωπολογία και τοπική οικονομική ανάπτυξη και είναι έμπειρη σε συμμετοχικές προσεγγίσεις. Η Manuela υποστηρίζει πρωτοβουλίες βάσης στη Νότια Ιταλία.
Annya Crane is a researcher in maritime anthropology, she believes in interdisciplinarity to understand the challenges faced by small-scale fishing communities and marine conservation. She supports LIFE’s work in Menorca.

Διευθύντρια έργου και υπεύθυνη επικοινωνίας στις Βαλεαρίδες, Annya Crane

Η Annya Crane είναι ερευνήτρια στη θαλάσσια ανθρωπολογία και πιστεύει στη διεπιστημονικότητα για την κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αλιευτικές κοινότητες μικρής κλίμακας και η θαλάσσια διατήρηση. Υποστηρίζει το έργο του LIFE στη Μενόρκα.

Χρονοδιάγραμμα

 • 2009-2012

  Πώς ξεκίνησαν όλα

  The seeds of LIFE were sown in the lead up to the 2012 reform of the Common Fisheries Policy (CFP)… Read more

 • 2012-2013

  Η ΖΩΉ ΕΓΚΑΙΝΙΆΖΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΜΑ

  Το LIFE ξεκίνησε το 2012 at the first European Artisanal Fishermen Congress held in Brussels, and consolidated at a second Congress in 2013 held in Santiago… Read more

 • 2014

  ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΉΣ

  Χάρη σε μια γενναιόδωρη επιχορήγηση εκκίνησης, το LIFE μπόρεσε να εγγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2014 και να ιδρύσει γραφείο στις Βρυξέλλες το 2015.

 • 2015

  Η ΖΩΉ ΚΆΝΕΙ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΤΗΣ ΒΉΜΑΤΑ

  Έχοντας εδραιώσει την παρουσία του στις Βρυξέλλες, το LIFE άρχισε να εργάζεται για να

  • να αναπτύξει μια ισχυρότερη φωνή για τους αλιείς μικρής κλίμακας σε όλη την Ευρώπη,
  • εκπροσωπούν τους αλιείς μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες και
  • στήριξη των εθνικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους αλιείς μικρής κλίμακας. 
 • 2016

  Η ΖΩΉ ΔΙΑΚΛΑΔΊΖΕΤΑΙ

  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΑΛΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΌΡΕΙΑΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ

  Το LIFE λαμβάνει εφάπαξ επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος “Support measures for small-scale fishing’ pilot project”, to establish a programme of work in the Baltic and North Sea… Read more

 • 2018

  ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

  Το Πρόγραμμα της Μεσογειακής Λεκάνης του Ιδρύματος MAVA  and LIFE form  3-year partnership, greatly strengthening LIFE’s capacity in this important sea-basin… Read more

 • 2019

  Καλλιέργεια

  ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΠΑΛΜΙΚΉ ΤΡΆΤΑ

  Μετά από μια μακρά εκστρατεία που ξεκίνησε το LIFE το 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει στην ολομέλεια για να απαγόρευση της αλιείας με ηλεκτρικές "παλλόμενες τράτες"Read more

   

 • 2020-2021

  ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΉΣ

  ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΣΧΈΣΗΣ MAVA

  The MAVA Foundation renews its partnership with LIFE for two years, up to October 2022, enabling the Mediterranean Programme to continue its commitment to supporting LIFE Members at the water-face… Read more

 • Όραμα 2025

  Ψαράδες του μέλλοντος

  Το όραμα του LIFE για το 2025 είναι να γίνει έναν συνεκτικό, καλά διοικούμενο και οικονομικά σταθερό ευρωπαϊκό οργανισμό-ομπρέλα, αποτελούμενο από οργανώσεις εθνικού και τοπικού επιπέδουs dedicated to small-scale low impact fish (SSF) production, including SSF fish producer organizations, with a strong presence in Brussels and at sea basin level, having staff and members spread throughout Europe… Read more

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek