Skip to content

Pjattaforma Pan-Ewropea ta' Sajjieda ta' Skala Żgħira Impenjati b'Impatt Baxx

Bħala pjattaforma ta' organizzazzjonijiet tal-bażi, LIFE jirrappreżenta l-interessi ta' 33 organizzazzjoni fi 15-il Stat Membru tal-UE li jassoċjaw madwar 10,000 sajjied fuq skala żgħira fil-baċini tal-baħar Ewropej kollha mill-Baltiku sal-Baħar l-Iswed.

Aħna assoċjazzjoni mwaqqfa u mmexxija minn sajjieda fuq skala żgħira (SSF) impenjati li:

Sajd b'mod b'impatt baxx

It-trasformazzjoni tas-sajd b'impatt baxx fi professjoni attraenti u ekonomikament vijabbli

Is-sostenn tal-istokkijiet tal-ħut u l-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar

It-trasformazzjoni tas-sistema tal-ikel f'waħda aktar ġusta u sostenibbli

Jikkontribwixxi għal komunitajiet kostali sinjuri

Dan l-impenn ġie espress fi LIFE's Statuti, f'dikjarazzjonijiet differenti, u bi proposti speċifiċi dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd tal-UE:

Imsieħba u Donaturi

Il-missjoni tagħna li nikkollegaw u nagħtu s-setgħa lill-komunitajiet tas-sajd madwar l-Ewropa ma setgħetx isseħħ mingħajr ma naħdmu mill-qrib ma’ firxa wiesgħa ta’ msieħba u donaturi.

Bord tad-Diretturi

Id-direzzjoni strateġika ta' LIFE hija żviluppata u ssorveljata minn bord elett tad-diretturi ta' sajjieda li jaħdmu minn LIFE's tliet reġjuni.

Baltiku u l-Baħar tat-Tramuntana

Wolfgang Albrech

Wolfgang Albrech

Katarzyna Stepanowska

Katarzyna Stepanowska

Bengt Larsson

Bengt Larsson

Baħar Atlantiku

Seamus Bonner

Seamus Bonner

Treasurer

Gwen Pennarun

Teżorier
Bally Philp

Bally Philp

Mediterran u l-Baħar l-Iswed

President

Christian Decugis

President
Bertrand Cazalet

Bertrand Cazalet

Secretary

Luis Rodriguez

Segretarju
Federico Gelmi

Federico Gelmi

Tim

Il-membri tat-tim tagħna huma bbażati f'diversi pajjiżi Ewropej. Aħna professjonisti dedikati li jgħaqqdu livell għoli ta’ għarfien espert ma’ dedikazzjoni qawwija għas-sajjieda fuq skala żgħira u l-ibħra. Aħna passjonati dwar ix-xogħol li nagħmlu.

Based in Brussels and drawing almost 50 years’ experience in many aspects of fisheries from around the world, Brian joined LIFE in 2015 as Deputy Director. His is mainly a support and advisory role.Contact: deputy@lifeplatform.eu

Policy Adviser, Brian O'Riordan

Based in Brussels and drawing almost 50 years’ experience in many aspects of fisheries from around the world, Brian joined LIFE in 2015 as Deputy Director. His is mainly a support and advisory role. Contact: deputy@lifeplatform.eu
A founding Director of LIFE, and long time commercial fisherman with significant experience of representing fishermen at every level. Based in the UK and advising on all issues, great and small.

Jerry Percy, Senior Advisor

A founding Director of LIFE, and long time commercial fisherman with significant experience of representing fishermen at every level. Based in the UK and advising on all issues, great and small.
Formerly Policy & Communications Officer for The Fisheries Secretariat in Stockholm. Based in Sweden, Christian Coordinates LIFE’s activities in the Baltic and North Seas. Contact: bans@lifeplatform.eu

Koordinatur tal-Baħar Baltiku u tat-Tramuntana, Christian Tsangarides

Formerly Policy & Communications Officer for The Fisheries Secretariat in Stockholm. Based in Sweden, Christian Coordinates LIFE’s activities in the Baltic and North Seas.  Contact: bans@lifeplatform.eu
Marta is a Marine Biologist with 17 years experience in project management, policy advocacy and supporting small-scale fishers organisations at the waterface. She represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions, and is responsible for the smooth running of the organisation.Contact: executive.secretary@lifeplatform.eu

Executive Secretary, Marta Cavallé

Marta is a Marine Biologist with 17 years experience in project management, policy advocacy and supporting small-scale fishers organisations at the waterface. She represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions, and is responsible for the smooth running of the organisation. Contact: executive.secretary@lifeplatform.eu
Based in Brussels, Claudia has several years of experience in institutional communication and media at the EU and international level. Contact: communications@lifeplatform.eu

Senior Communications and Outreach Officer, Claudia Orlandini

Based in Brussels, Claudia has several years of experience in institutional communication and media at the EU and international level. Contact: communications@lifeplatform.eu

Kronoloġija

 • 2009-2012

  Kif beda kollox

  The seeds of LIFE were sown in the lead up to the 2012 reform of the Common Fisheries Policy (CFP)… Read more

 • 2012-2013

  IL-ĦAJJA TIEĦED FORMALMENT

  LIFE tnieda fl-2012 at the first European Artisanal Fishermen Congress held in Brussels, and consolidated at a second Congress in 2013 held in Santiago… Read more

 • 2014

  BIDU TAL-ĦAJJA

  Grazzi għal għotja ġeneruża tal-bidu, LIFE setgħet tirreġistra fir-Renju Unit fl-2014, u tistabbilixxi uffiċċju fi Brussell fl-2015.

 • 2015

  IL-ĦAJJA TIEĦU L-EWWEL PASSI TAGĦHA

  Wara li stabbilixxiet il-preżenza tagħha fi Brussell, LIFE bdiet taħdem biex

  • tiżviluppa vuċi aktar b'saħħitha għas-sajjieda fuq skala żgħira madwar l-Ewropa,
  • jirrappreżenta sajjieda ta’ impatt baxx fuq skala żgħira mal-istituzzjonijiet Ewropej fi Brussell u
  • jappoġġjaw organizzazzjonijiet nazzjonali li jirrappreżentaw lis-sajjieda fuq skala żgħira. 
 • 2016

  ĦAJJA FERGĦIJIET BARRA

  PROGRAMM TAL-BAĦAR BALTIKU U TA’ TRAmuntana

  LIFE jingħata għotja ta' darba mill-Kummissjoni Ewropea taħt l-iskema “Support measures for small-scale fishing’ pilot project”, to establish a programme of work in the Baltic and North Sea… Read more

 • 2018

  IT-TISĦIĦ TAL-PROGRAMM MEDITERRAN

  Il- MAVA Programm tal-Baċir tal-Mediterran tal-Fondazzjoni  and LIFE form  3-year partnership, greatly strengthening LIFE’s capacity in this important sea-basin… Read more

 • 2019

  Tkabbir

  It-Tkarkir bil-polz huwa pprojbit

  Wara kampanja twila li bdiet minn LIFE fl-2016, il-Parlament Ewropew jivvota fil-plenarja favur tipprojbixxi s-sajd bi "pulse xbieki" elettriċiRead more

   

 • 2020-2021

  IT-TISĦIĦ TAL-GOVERNANZA U D-DIREZZJONI TAL-ĦAJJA

  PARTNERSHIP MAVA MĠEDDA

  The MAVA Foundation renews its partnership with LIFE for two years, up to October 2022, enabling the Mediterranean Programme to continue its commitment to supporting LIFE Members at the water-face… Read more

 • 2025 Vision

  Sajjieda tal-futur

  Il-viżjoni ta’ LIFE għall-2025 għandha ssir organizzazzjoni umbrella Ewropea koeżiva, regolata tajjeb u finanzjarjament stabbli, magħmula minn organizzazzjoni fil-livell nazzjonali u lokalis dedicated to small-scale low impact fish (SSF) production, including SSF fish producer organizations, with a strong presence in Brussels and at sea basin level, having staff and members spread throughout Europe… Read more

Irreġistra GĦAL NEWSLETTER TAGĦNA

* indicates required
maMaltese