Skip to content

Pjattaforma Pan-Ewropea ta' Sajjieda ta' Skala Żgħira Impenjati b'Impatt Baxx

Bħala pjattaforma ta' organizzazzjonijiet tal-bażi, LIFE jirrappreżenta l-interessi ta' 33 organizzazzjoni fi 15-il Stat Membru tal-UE li jassoċjaw madwar 10,000 sajjied fuq skala żgħira fil-baċini tal-baħar Ewropej kollha mill-Baltiku sal-Baħar l-Iswed.

Aħna assoċjazzjoni mwaqqfa u mmexxija minn sajjieda fuq skala żgħira (SSF) impenjati li:

Sajd b'mod b'impatt baxx

It-trasformazzjoni tas-sajd b'impatt baxx fi professjoni attraenti u ekonomikament vijabbli

Is-sostenn tal-istokkijiet tal-ħut u l-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar

It-trasformazzjoni tas-sistema tal-ikel f'waħda aktar ġusta u sostenibbli

Jikkontribwixxi għal komunitajiet kostali sinjuri

Dan l-impenn ġie espress fi LIFE's Statuti, f'dikjarazzjonijiet differenti, u bi proposti speċifiċi dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd tal-UE:

Imsieħba u Donaturi

Il-missjoni tagħna li nikkollegaw u nagħtu s-setgħa lill-komunitajiet tas-sajd madwar l-Ewropa ma setgħetx isseħħ mingħajr ma naħdmu mill-qrib ma’ firxa wiesgħa ta’ msieħba u donaturi.

Bord tad-Diretturi

Id-direzzjoni strateġika ta' LIFE hija żviluppata u ssorveljata minn bord elett tad-diretturi ta' sajjieda li jaħdmu minn LIFE's tliet reġjuni.

Baltiku u l-Baħar tat-Tramuntana

Wolfgang Albrech

Wolfgang Albrech

Katarzyna Stepanowska

Katarzyna Stepanowska

Bengt Larsson

Bengt Larsson

Baħar Atlantiku

Seamus Bonner

Seamus Bonner

Treasurer

Gwen Pennarun

Teżorier
Fernando Gutierrez

Fernando Gutierrez

Mediterran u l-Baħar l-Iswed

President

Christian Decugis

President
Bertrand Cazalet

Bertrand Cazalet

Secretary

Luis Rodriguez

Segretarju
Federico Gelmi

Federico Gelmi

Tim

Il-membri tat-tim tagħna huma bbażati f'diversi pajjiżi Ewropej. Aħna professjonisti dedikati li jgħaqqdu livell għoli ta’ għarfien espert ma’ dedikazzjoni qawwija għas-sajjieda fuq skala żgħira u l-ibħra. Aħna passjonati dwar ix-xogħol li nagħmlu.

Based in Brussels, with over 40 years of experience in fisheries, including in small-scale fisheries advocacy worldwide. He represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions. He is also responsible for the smooth running of the organisation. Contact: deputy@lifeplatform.eu

Segretarju Eżekuttiv, Brian O'Riordan

Based in Brussels, with over 40 years of experience in fisheries, including in small-scale fisheries advocacy worldwide. He represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions. He is also responsible for the smooth running of the organisation. Contact: deputy@lifeplatform.eu
Formerly Policy & Communications Officer for The Fisheries Secretariat in Stockholm. Based in Sweden, Christian Coordinates LIFE’s activities in the Baltic and North Seas.  Contact: bans@lifeplatform.eu

Koordinatur tal-Baħar Baltiku u tat-Tramuntana, Christian Tsangarides

Formerly Policy & Communications Officer for The Fisheries Secretariat in Stockholm. Based in Sweden, Christian Coordinates LIFE’s activities in the Baltic and North Seas.  Contact: bans@lifeplatform.eu
Based in Barcelona, with a background in marine biology and practical experience in project management and supporting small-scale fishers organisations, Marta is in charge of all matters relating to the Med.  Contact: med@lifeplatform.eu

Koordinatur tal-Mediterran, Marta Cavallé

Based in Barcelona, with a background in marine biology and practical experience in project management and supporting small-scale fishers organisations, Marta is in charge of all matters relating to the Med.  Contact: med@lifeplatform.eu
Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu

Marketing and Communications Officer, Barbara della Rovere

Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu
A biologist and qualified seafarer, with experience aboard small-scale fishing vessels, Macarena is based in Southern Spain working with communities and managing projects on the ground.

Maniġer tal-Proġett għall-Baħar Alboran, Macarena Molina

A biologist and qualified seafarer, with experience aboard small-scale fishing vessels, Macarena is based in Southern Spain working with communities and managing projects on the ground.
A founding Director of LIFE, and long time commercial fisherman with significant experience of representing fishermen at every level. Based in the UK and advising on all issues, great and small.

Konsulent Anzjan, Jeremy Percy

A founding Director of LIFE, and long time commercial fisherman with significant experience of representing fishermen at every level. Based in the UK and advising on all issues, great and small.
Marine Biologist from Cyprus working closely with the Pan Cypriot Association of Professional Coastal Fishermen, a member association of LIFE.

Maniġer tal-proġett għal Ċipru, Antonis Petrou

Bijologu Marittimu minn Ċipru jaħdem mill-qrib mal-Assoċjazzjoni Pan Ċiprijotta tas-Sajjieda Professjonali tal-Kosta, assoċjazzjoni membru tal-LIFE.
Born in a family of fishers, she often accompanies her husband on the boat. Marthese is LIFE’s point of contact with Maltese fishing communities.

Marthese Degabriele

Born in a family of fishers, she often accompanies her husband on the boat. Marthese is LIFE’s point of contact with Maltese fishing communities.
Manuela Trovato has a background in economic anthropology and local economic development and is experienced in participatory approaches. Manuela supports grassroots initiatives in Southern Italy.

Project Manager in Southern Italy, Manuela Trovato

Manuela Trovato has a background in economic anthropology and local economic development and is experienced in participatory approaches. Manuela supports grassroots initiatives in Southern Italy.
Annya Crane is a researcher in maritime anthropology, she believes in interdisciplinarity to understand the challenges faced by small-scale fishing communities and marine conservation. She supports LIFE’s work in Menorca.

Project Manager and Communication officer in the Balearics, Annya Crane

Annya Crane is a researcher in maritime anthropology, she believes in interdisciplinarity to understand the challenges faced by small-scale fishing communities and marine conservation. She supports LIFE’s work in Menorca.

Kronoloġija

 • 2009-2012

  Kif beda kollox

  Iż-żrieragħ ta' LIFE nżergħu qabel ir-riforma tal-2012 tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS). Grazzi għal diversi inizjattivi mmirati biex jagħtu leħen lis-sajjieda fuq skala żgħira f'dan il-proċess importanti, rappreżentanti tas-sajjieda fuq skala żgħira setgħu jingħaqdu flimkien u jipparteċipaw fil-proċess ta’ konsultazzjoni tal-“Green Paper” fl-2009 u l-2010, u biex jiffurmaw alleanzi ma’ ħafna organizzazzjonijiet li jaħsbuha l-istess.  

  Together they called for those who fish in the most sustainable manner to be granted priority access to fishery resources, and for a fair reallocation of fishing rights to smaller scale fishers.

 • 2012-2013

  IL-ĦAJJA TIEĦED FORMALMENT

  LIFE tnieda fl-2012 fl-ewwel Kungress tas-Sajjieda Artiġjanali Ewropej li sar fi Brussell, u kkonsolidat fit-tieni Kungress fl-2013 li sar f'Santiago. Dawn iż-żewġ laqgħat servew biex jiġbru l-membri fundaturi ta’ LIFE, jistabbilixxu d-direzzjoni strateġika ta’ LIFE u jiddefinixxu il-viżjoni u l-missjoni tagħha .

 • 2014

  BIDU TAL-ĦAJJA

  Grazzi għal għotja ġeneruża tal-bidu, LIFE setgħet tirreġistra fir-Renju Unit fl-2014, u tistabbilixxi uffiċċju fi Brussell fl-2015.

 • 2015

  IL-ĦAJJA TIEĦU L-EWWEL PASSI TAGĦHA

  Wara li stabbilixxiet il-preżenza tagħha fi Brussell, LIFE bdiet taħdem biex

  • tiżviluppa vuċi aktar b'saħħitha għas-sajjieda fuq skala żgħira madwar l-Ewropa,
  • jirrappreżenta sajjieda ta’ impatt baxx fuq skala żgħira mal-istituzzjonijiet Ewropej fi Brussell u
  • jappoġġjaw organizzazzjonijiet nazzjonali li jirrappreżentaw lis-sajjieda fuq skala żgħira. 
 • 2016

  ĦAJJA FERGĦIJIET BARRA

  PROGRAMM TAL-BAĦAR BALTIKU U TA’ TRAmuntana

  LIFE jingħata għotja ta' darba mill-Kummissjoni Ewropea taħt l-iskema Proġett pilota “Miżuri ta’ appoġġ għal sajd fuq skala żgħira’”, biex jiġi stabbilit programm ta’ ħidma fil-Baħar Baltiku u tat-Tramuntana. Suċċess ewlieni kien l-elezzjoni ta' 5 organizzazzjonijiet Membri LIFE għall-Kumitat Eżekuttiv tal- Kunsill Konsultattiv tal-Baħar Baltiku (BSAC).

  IL-ĦAJJA saret issir rikonoxxuta mill-istituzzjonijiet Ewropej bħala l-vuċi għas-sajjieda fuq skala żgħira fil-livell tal-UE u jsir  attiv f'6 mill-10 Kunsilli Konsultattivi

  IT-TIELET KUNGRESS EWROPEW TAS-SAJJIEDA ARTJAZZALI 

  LIFE jorganizza t-Tielet Kungress tas-Sajjieda Artiġjanali Ewropej f'Varsavja, li jġib flimkien rappreżentanti mill-organizzazzjonijiet membri kollha tiegħu. Il-laqgħa nediet l-istrateġija “umbrella” ta’ 10 snin ta’ LIFE.

  LIFE TIMPENJA BIEX TAPPOĠĠA L-ĠLIED TAN-NISA FIS-SAJD ŻGĦAR

  Il-Kungress impenja ruħu wkoll li taħdem fi sħubija strateġika ma' AKTEAin-netwerk Ewropew ta’ organizzazzjonijiet tan-nisa fis-sajd u l-akkwakultura. LIFE impenjat ruħha li tappoġġja programm speċifiku tan-nisa fis-sajd fi ħdan l-organizzazzjoni

 • 2018

  IT-TISĦIĦ TAL-PROGRAMM MEDITERRAN

  Il- MAVA Programm tal-Baċir tal-Mediterran tal-Fondazzjoni  u LIFE jiffurmaw sħubija ta’ 3 snin, li ssaħħaħ bil-kbir il-kapaċità ta’ LIFE f’dan il-baċir tal-baħar importanti. 

  LIFE jimpenja ruħu fi, u jikkontribwixxi għall-proċess immexxi mill-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM) biex tabbozza l-Pjan ta’ Azzjoni Reġjonali għas-Sajd fuq Skala Żgħira fil-Mediterran u l-Baħar l-Iswed (RPOA-SSF). LIFE ssir membru fundatur tal- “Ħbieb tas-Sajd fuq Skala Żgħira” fil-GFCM, grupp impenjat li jappoġġa l-implimentazzjoni tal-RPOA-SSF. 

  Fl-aħħar tal-2018, Brexit għamilha imperattiv għal LIFE li jmur fi Stat Membru tal-UE u jagħlaq l-operazzjonijiet tiegħu fir-Renju Unit. LIFE ssir irreġistrata bħala Assoċjazzjoni Mhux għall-Qligħ (ASBL) fil-Belġju.

 • 2019

  Tkabbir

  It-Tkarkir bil-polz huwa pprojbit

  Wara kampanja twila li bdiet minn LIFE fl-2016, il-Parlament Ewropew jivvota fil-plenarja favur tipprojbixxi s-sajd bi "pulse xbieki" elettriċi.

  IPPJANAR STRATEĠIKU

  LIFE jibda riflessjoni interna permezz ta' proċess ta' reviżjoni u ppjanar strateġiku, li jinvolvi membri u jikkonsulta ma' partijiet interessati differenti.  

  LIFE issa jirrappreżenta 33 membru fi 15-il Stat Membru (li jinkorporaw madwar 10,000 sajjied).

  TRATTAT ĠUST GĦAS-SAJD TA’ Skala ŻGĦAR?

  Il-Kumitat Pech tal-Parlament Ewropew jorganizza diskussjoni dwar “Ftehim ġust għal  sajjieda fuq skala żgħira, artiġjanali u kostali SSF fl-allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd”, permezz tal-inizjattiva tal-LIFE, li tenfasizza kif il-PKS ħolqot “baħar imgħawweġ” li jiddiskrimina kontra l-SSF.

 • 2020-2021

  IT-TISĦIĦ TAL-GOVERNANZA U D-DIREZZJONI TAL-ĦAJJA

  PARTNERSHIP MAVA MĠEDDA

  Il-Fondazzjoni MAVA ġġedded is-sħubija tagħha ma’ LIFE għal sentejn, sa Ottubru 2022, biex tippermetti lill-Programm tal-Mediterran ikompli bl-impenn tiegħu li jappoġġa lill-Membri LIFE fil-wiċċ tal-ilma. L-appoġġ huwa għal inizjattivi ta’ sħubija, li jorbot lil LIFE ma’ msieħba oħra tal-MAVA f’żewġ inizjattivi strateġiċi:  “Foodnected, lejn sistema tal-ikel ġusta u sostenibbli fil-Mediterran”; u “L-għoti tas-setgħa lill-legat: it-tkabbir immexxija flimkien u finanzjarjament sostenibbli Żoni ta 'No-Take / Żoni Protetti tal-Baħar”.

  STEWARDS TAL-BAĦAR BALEARIKU

  LIFE ssir sieħeb tal- Marilles Foundation biex taħdem fil-Gżejjer Baleariċi fuq perjodu ta’ 3 snin. Ir-rwol ta’ LIFE huwa li jimpenja ruħu ma’ assoċjazzjonijiet SSF u jippromwovi l-integrazzjoni tagħhom f’inizjattivi ta’ żoni protetti u inizjattivi ta’ koġestjoni assoċjati u li jippromwovi l-bejgħ dirett tal-prodotti tagħhom. L-inizjattiva hija marbuta mas-sħubija ta’ LIFE mal-MAVA. 

  Tfasslet PJAN STRATEĠIKU TA' 5 SNIN

  LIFE jiffinalizza l-abbozzar ta' pjan strateġiku ta' 5 snin, ibbażat fuq proċess twil ta' reviżjoni. Il-pjan jimpenja lil LIFE biex jgħaqqad lis-sajjieda biex jiksbu sajd ġust, ibħra b'saħħithom u komunitajiet vibranti. Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, LIFE żviluppat teorija tal-bidla bħala parti mill-pjan. Il-pjan strateġiku jiġi rivedut mill-Bord tad-Diretturi ta’ LIFE fl-2021.

  TONN FIL-QORTI

  Deċiżjoni legali importanti f’qorti Franċiża ssib favur il-membri u l-imsieħba Franċiżi ta’ LIFE, u kontra r-regoli Franċiżi għal allokazzjoni tat-Tonn kwoti tas-sajd. Is-sentenza għandha implikazzjonijiet għall-allokazzjoni tal-kwoti madwar l-Ewropa.

  IT-TISĦIĦ TAL-GOVERNANZA U D-DIREZZJONI TAL-ĦAJJA

  LIFE torganizza Forum tas-Sajjieda u Assemblea Ġenerali onlajn.  Il-laqgħa tadotta dikjarazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-PKS tal-2014, tapprova reviżjonijiet tal-Istatuti ta’ LIFE, tadotta l-Pjan Strateġiku ta’ LIFE, u teleġġi Bord tad-Diretturi ġdid ibbażat fuq ir-reġjun.

 • 2025 Vision

  Sajjieda tal-futur

  Il-viżjoni ta’ LIFE għall-2025 għandha ssir organizzazzjoni umbrella Ewropea koeżiva, regolata tajjeb u finanzjarjament stabbli, magħmula minn organizzazzjoni fil-livell nazzjonali u lokalis iddedikati għall-produzzjoni tal-ħut b'impatt baxx (SSF) fuq skala żgħira, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-produtturi tal-ħut SSF, bi preżenza qawwija fi Brussell u fil-livell tal-baċir tal-baħar, li jkollhom persunal u membri mifruxa madwar l-Ewropa. 

  Il-Membri LIFE se jsiru atturi tal-bidla, li jgħidu tagħhom fil-politiki Ewropej, b’aċċess ġust għar-riżorsi u s-swieq, involuti fil-koġestjoni taż-żoni tas-sajd tagħhom, u mat-tfal tagħhom jitħarrġu bħala sajjieda grazzi għall-iżvilupp tal-Programm tas-Sajjieda tal-Futur ta’ LIFE.

Irreġistra GĦAL NEWSLETTER TAGĦNA

* indicates required
maMaltese