Μετάβαση στο περιεχόμενο
- - -

Ενωμένοι οι αλιείς μικρής κλίμακας για να επιτύχουμε δίκαιη αλιεία, υγιείς θάλασσες και ζωντανές κοινότητες.

Είμαστε η ενωμένη φωνή των Αλιέων Χαμηλών Επιπτώσεων της Ευρώπης

Οι αλιείς μικρής κλίμακας ως μέρος της λύσης για τη βιωσιμότητα Οι δυνατότητες των αλιέων μικρής κλίμακας να συμβάλουν στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής παράκτιας αλιείας είναι μια ευκαιρία που χάθηκε. Αν τους δοθεί η προσοχή που τους αξίζει από τους φορείς χάραξης πολιτικής και αν τους δοθούν μεγαλύτερες ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές θάλασσες, ο αλιευτικός στόλος μικρής κλίμακας θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.

small scale fishing

Το πρόγραμμα Low Impact Fishers of Europe (LIFE) είναι μια απάντηση στην υπεραλίευση, την εξάντληση των αποθεμάτων και την άδικη κατάσταση στις ευρωπαϊκές θάλασσες. 

Ψαράδες χαμηλής επίπτωσης της Ευρώπης

Υπάρχει δύναμη στην ενότητα, και η δύναμη του LIFE είναι ότι μπορεί να ενώσει τα μέλη του για την ανάπτυξη κοινών λύσεων σε κοινά προβλήματα, καλώντας τις δεξιότητες, το ταλέντο και την εμπειρία χιλιάδων αλιέων από γενιά σε γενιά για να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα.

Το LIFE εργάζεται στο Επίπεδο ΕΕ, στο περιφερειακό επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης (Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα, Βόρειος και Νότιος Ατλαντικός, Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα), καθώς και στην επιφάνεια της θάλασσας, υποστηρίζοντας τα μέλη μας στο έδαφος. Το LIFE συνεργάζεται άμεσα με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης της αλιείας (GFCM, ICCAT), τις περιφερειακές συμβουλευτικές επιτροπές και τις εθνικές κυβερνήσεις.

20171007_142447-2

Η προσέγγισή μας

Το LIFE στοχεύει να μετασχηματίσει το σύστημα, υποστηρίζοντας τους αλιείς μικρής κλίμακας ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής - να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να να συμμετέχουν στη διαχείριση των αλιευτικών τους περιοχών, να εξασφαλίσουν δίκαιη πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους και να επιτύχουν μια δίκαιη τιμή για τα αλιεύματά τους.

DSCN8678-1-scaled

Γίνετε μέλος

Με την ένταξή σας στο LIFE μπορείτε να γίνετε μέρος της κοινότητάς μας, να μοιραστείτε τις κοινές μας αξίες, να συμβάλλετε στην επίτευξη των στόχων μας και να συνεργαστείτε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τον τομέα. 

DSCN0129-scaled

Υποστηρίξτε μας

Το έργο του LIFE εξαρτάται από τις επιχορηγήσεις και τις φιλανθρωπικές δωρεές από ιδρύματα και ιδιώτες. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε κι εσείς να υποστηρίξετε την αλιεία μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο και να μας βοηθήσετε να κάνουμε τη διαφορά.

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek