Μετάβαση στο περιεχόμενο
-

Έργα 

Τρέχοντα έργα

Σχέδιο Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας (BANS)

Το έργο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη και το συντονισμό των οργανώσεων SSF στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτίωση της πρόσβασης σε αλιευτικούς τόπους, τη μείωση των επιβλαβών αλιευτικών πρακτικών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας μέσω πρωτοβουλιών μάρκετινγκ. Το έργο ενδυναμώνει τους αλιείς μικρής κλίμακας εκπροσωπώντας τους σε συμβουλευτικά φόρουμ και φόρουμ λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας να ακουστεί η φωνή τους και επηρεάζοντας θετικές αλλαγές για υγιέστερες θάλασσες. Το έργο επιδιώκει να καταδείξει την αξία των υπεύθυνων αλιευτικών πρακτικών ως εναλλακτική λύση στην υπερβάλλουσα αλιευτική ικανότητα και την καταστροφική αλιεία. Ενισχύοντας την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και επηρεάζοντας τις τρέχουσες συζητήσεις πολιτικής, το έργο δίνει έμφαση στην επιβράβευση της αλιείας χαμηλού αντίκτυπου για τη θετική εξόρυξη πόρων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Screenshot 2023-05-25 at 18.00.01
Three fishermen in icy waters

Δωρητής: Velux Fonden
Συνολικός προϋπολογισμός: 750.000 ευρώ
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα
Χρονοδιάγραμμα: 2022 – 2026
Συνεργάτες: LIFE

 

"Η υποστήριξη που λάβαμε από τη Velux Fonden ήταν καθοριστική για την ενίσχυση του έργου μας στις περιοχές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Μας επέτρεψε να υποστηρίξουμε τους αλιείς μικρής κλίμακας από την περιοχή στις Βρυξέλλες. Η διαχείριση της αλιείας πραγματοποιείται μακριά από τις παράκτιες κοινότητες και η επιχορήγηση αυτή μας επέτρεψε να συντονίσουμε τα μέλη μας, των οποίων τα κοινά τοπικά προβλήματα πρέπει να επιλυθούν σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο"

Χριστόφορος Τσαγγαρίδης, Συντονιστής LIFE Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας

Προώθηση της εμπορικής αλιείας του γόπα στη Βαλτική Θάλασσα

Το Round Goby είναι ένα χωροκατακτητικό είδος στη Βαλτική Θάλασσα, ωστόσο μπορεί να δημιουργηθεί μια αγορά για τέτοια είδη. Το έργο Round Goby διευθύνεται από μια κοινοπραξία εταίρων με στόχο την ανάπτυξη μιας αλιείας για το Round Goby στη Βαλτική. Οι κύριοι εταίροι είναι επιστημονικά ερευνητικά ινστιτούτα από όλη την περιοχή, μαζί με τοπικούς κυβερνητικούς φορείς, μεταποιητές ψαριών και αλιευτικές οργανώσεις, όπως η οργάνωση μέλος του LIFE FSKPO. Οι αρμοδιότητες του LIFE αφορούν κυρίως την αξιολόγηση των υφιστάμενων αλιευτικών τεχνικών για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων εργαλείων για την εμπορική αλιεία του στρογγυλού γόπα και την ανάπτυξη συστάσεων βέλτιστης πρακτικής σε διάλογο με διακρατικούς οργανισμούς όπως το Συμβουλευτικό Συμβούλιο της Βαλτικής Θάλασσας ή το BaltFish.

2832DEB0-BE3C-4361-81D2-207DD3F21782
eu_cofunded_logo

Δωρητής: Ταμεία της ΕΕ - Interreg Baltic Sea Region
Συνολικός προϋπολογισμός: 2.973.587€
Συμβολή στο LIFE: 285.469€
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα
Χρονοδιάγραμμα: 2024 – 2026
Συνεργάτες: 15 εταίροι, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Simrishanm (επικεφαλής) και του μέλους LIFE FSKPO

 

"Χαιρετίζουμε το σχέδιο, ιδίως τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από τα ψάρια. Το έργο θα αυξήσει τις γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους αλιείας και την επιλεκτικότητα, καθώς και, πιο λεπτομερείς έρευνες για την επίδραση του στρογγυλού γόπα στο οικοσύστημα".

Evalds Urtans, Ομοσπονδία Αλιέων της Λετονίας

Έργο Seaglow

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου "Ορίζοντας" της ΕΕ για την απαλλαγή από τον άνθρακα των αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Το έργο αυτό θα αξιολογήσει τους υφιστάμενους κανονισμούς που επηρεάζουν την απεξάρτηση από τον άνθρακα στον τομέα και θα αποδείξει με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ότι η χρήση ενός συνδυασμού αυτών των κατάλληλων τεχνολογιών θα αλλάξει τα δεδομένα, επιτρέποντας την αποδοτική μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, ωφελώντας την αλιευτική κοινότητα και το περιβάλλον και επιταχύνοντας τις ευκαιρίες για θετική αλλαγή. Το έργο θα δοκιμάσει τρία πιλοτικά έργα για εναλλακτικά συστήματα πρόωσης (στη Σουηδία, τη Δανία και την Εσθονία), θα προτείνει λύσεις για τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο και θα ασχοληθεί με την επικοινωνία και τη συνηγορία. Το LIFE θα ηγηθεί της δέσμης εργασίας για την επικοινωνία και θα διοργανώσει μια σειρά εργαστηρίων και μια τελική διάσκεψη για τη σύνοψη των αποτελεσμάτων του έργου.

WhatsApp Image 2024-01-08 at 09.18.41
eu_cofunded_logo

Δωρητής: Πρόγραμμα "Ορίζοντας" της ΕΕ
Σύνολο προϋπολογισμός: 4.883.898€
Συνεισφορά στο LIFE: 293.093€
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα
Χρονοδιάγραμμα: 2024-2028
Συνεργάτες: 16 Εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της NDEU (επικεφαλής) και του μέλους του LIFE FSKPO

 

¨Διαβλέπουμε την πράσινη μετάβαση ως αναπόσπαστο και αναγκαίο μέρος του μέλλοντος της αλιείας. Και ποιο είναι το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσουμε από τα σκάφη μικρής κλίμακας, με χαμηλό αντίκτυπο, τα οποία ήδη καταναλώνουν τη λιγότερη ενέργεια και, επομένως, είναι το ευκολότερο να μεταβούμε πρώτα. Όταν στη συνέχεια προσθέσετε τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη της αλιείας μικρής κλίμακας με χαμηλές επιπτώσεις, όπως τα ελάχιστα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, η σχεδόν μηδενική διαταραχή του βυθού και η προστιθέμενη αξία για τις τοπικές αλιευτικές κοινότητες, τότε γίνεται ένας σαφής οδικός χάρτης για το μέλλον. Ως εκ τούτου, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε στο έργο Seaglow και που συμβάλλουμε στον καθορισμό μιας πιο βιώσιμης πορείας με τη συλλογική εμπειρία των Δανών αλιέων μικρής κλίμακας και χαμηλών επιπτώσεων.¨ 

David Lange, Διευθυντής FSK-PO

Επανεξέταση της αλιείας

Το έργο επιδιώκει να συμμετάσχει σε έναν διάλογο με πολλούς ενδιαφερόμενους και σε μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς που οι Low Impact Fishers Europe μαζί με την Seas At Risk ξεκίνησαν το 2023 για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να οικοδομήσουν ένα κοινό όραμα για την αλιεία του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για μια δίκαιη μετάβαση σε μια αλιεία χαμηλών επιπτώσεων και δίκαιη αλιεία. Το έργο θα προωθήσει επίσης συστάσεις και θα παράσχει πρακτικά παραδείγματα εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων που συμβάλλουν σε αυτό το όραμα.

WhatsApp Image 2024-01-08 at 09.18.41

Δωρητής: Παταγονία
Συνεισφορά στο LIFE : 13.631€
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Ευρώπη
Χρονοδιάγραμμα: 2024
Συνεργάτες: Θάλασσες σε κίνδυνο

 

"Η αλιεία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση εδώ και πολλές δεκαετίες, με την ανθεκτικότητα του τομέα να υπονομεύεται συνεχώς. Καθώς οι ιχθυοπληθυσμοί εξαντλούνται ή ακόμη και καταρρέουν, ο πλούτος, η ιδιοκτησία του κεφαλαίου, η αλιευτική ικανότητα και η κατανομή των αλιευτικών δικαιωμάτων συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο στα χέρια λίγων φορέων μεγάλης κλίμακας, με τη μικρή παράκτια αλιεία να πνίγεται από πόρους, να περιθωριοποιείται και να αντιμετωπίζει πολύ χαμηλές προοπτικές για το μέλλον. Ταυτόχρονα, ο κόσμος αλλάζει και η αλιεία πρέπει να προσαρμοστεί και να μεταβεί σε ένα νέο μέλλον που εκτυλίσσεται με ταχείς ρυθμούς, οπότε είναι καιρός να επανεξετάσουμε την αλιεία και να οικοδομήσουμε ένα θετικό όραμα για το μέλλον που θα είναι καλό για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις κοινότητες. Το έργο αυτό θα μας επιτρέψει να προβληματιστούμε συλλογικά με τρόπο χωρίς αποκλεισμούς και να οικοδομήσουμε αυτό το όραμα μαζί με πολλούς διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς" 

Marta Cavallé, Εκτελεστική Γραμματέας του LIFE

 

Ψάρια X

Το έργο Fish-X, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας" της ΕΕ, αποσκοπεί στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στην αλιευτική βιομηχανία, στην προώθηση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των κοινών φυσικών πόρων, στην ανάπτυξη προσβάσιμων τεχνολογιών για την ενδυνάμωση της αλιείας μικρής κλίμακας και στην αύξηση της αξιοπιστίας τους έναντι των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, το έργο Fish-X αναπτύσσει ένα χώρο δεδομένων αλιείας, μια εφαρμογή ιχνηλασιμότητας και μια πλατφόρμα πληροφόρησης - βασισμένη σε έξυπνη ενορχηστρωμένη αρχιτεκτονική και ανοικτή διαλειτουργική τεχνολογία μέσω του Gaia-X. Το LIFE θα διασφαλίσει ότι οι γνώμες και οι απόψεις του SSF θα συμπεριληφθούν σε αυτή τη διαδικασία και ιδίως στον χάρτη πορείας της βιομηχανίας για την ψηφιοποίηση.

Port de Sète, Hérault,France le 14 avril 2022
eu_cofunded_logo

Δωρητής: Πρόγραμμα "Ορίζοντας" της ΕΕ
Σύνολο Προϋπολογισμός: 4,545,488.63€
Συνεισφορά στη LIFE: 19.375€
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Ευρώπη
Χρονοδιάγραμμα: 2024-2025
Συνεργάτες: TransMarTech, EUTECH, CLS, North.io, WWF EPO, WWF ANP, WWF MMI, WWF ADRIA, OURZ, SCIAENA και LIFE Member IIMRO

 

"Το πρόγραμμα Fish X εξετάζει τις δυνατότητες και τις πρακτικές δυνατότητες συλλογής αξιοποιήσιμων δεδομένων για την αλιεία μικρής κλίμακας σε διάφορες μελέτες περίπτωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η χρήση του παράκτιου VMS και μιας ειδικής πλατφόρμας δεδομένων θα επιτρέψει στους αλιείς να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους και θα διασφαλίσει ότι δεν θα εκτοπιστούν από δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας, όπως υπεράκτιες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή περιβαλλοντικούς χαρακτηρισμούς, όπως θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές".  

 
Seamus Bonner, Γραμματέας, Irish Islands Marine Resource Organisation Οργάνωση παραγωγών. Ιρλανδία

 

Προηγούμενα έργα

Διαχειριστές της Βαλεαρίδας Θάλασσας

Το πρόγραμμα Stewards of the Sea, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Marilles, επικεντρώθηκε στη στήριξη του αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας στις Βαλεαρίδες Νήσους στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια των 3 ετών, οι στρατηγικές περιλάμβαναν την ενίσχυση της διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων, την υιοθέτηση αλιευτικών εργαλείων χαμηλού αντίκτυπου, την ανάπτυξη συστημάτων συνδιαχείρισης και την προώθηση της αυξημένης ζήτησης για τοπικά βιώσιμα προϊόντα μέσω καινοτόμων πρωτοβουλιών πιστοποίησης και επισήμανσης.

_20170526_161814

Εκροές και αποτελέσματα του έργου:

- Δημιουργία επίσημων επιτροπών συνδιαχείρισης στα νησιά Pitiusas (Ίμπιζα και Φορμεντέρα, Ισπανία)
- Πρόοδος στην ανάπτυξη ενός σχεδίου συνδιαχείρισης της αλιείας στη Serra de Tramuntana στη Μαγιόρκα και σε ένα δυνητικό σύστημα συνδιαχείρισης του αστακού στις Βαλεαρίδες νήσους
- Υποστήριξη στην ανάπτυξη του FLAG στη Μαγιόρκα
– Έκθεση σχετικά με τις παραδοσιακές οικολογικές γνώσεις των αλιέων στα νησιά Pitiusas και τη Μενόρκα
– Κοινωνικοοικονομική έκθεση σχετικά με την ΕΑΧ στα νησιά Pitiuses
– Μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με το καθεστώς εμπορίας στο πλαίσιο του οποίου πωλούνται τα τοπικά αλιεύματα στην Ίμπιζα, το οποίο ονομάζεται Peix Nostrum. Η ενίσχυση αυτού του συστήματος άμεσης εμπορίας και η ανάπτυξη μιας Foodnected Community of Practice στο νησί..
- Μια έκθεση για το θέμα της ανανέωσης των γενεών στις Βαλεαρίδες Νήσους. 

Δωρητής: Ίδρυμα Marilles
Προϋπολογισμός: 150.000€
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Βαλεαρίδες Νήσοι, Ισπανία
Χρονοδιάγραμμα: 2020 – 2023
Συνεργάτες: LIFE
Περισσότερα πληροφορίες: https://marilles.org/en/project/pesca-profesional 

 

"Η βιοτεχνική παράκτια αλιεία παρέχει μια πραγματική ευκαιρία για τις νέες γενιές ανδρών και γυναικών. Παρόλο που παίζει μέτριο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, έχει τεράστιο αντίκτυπο στους κοινωνικοπολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που είναι απαραίτητοι για μια βιώσιμη ανάπτυξη των μεσογειακών ακτών, βασισμένη σε μια πράσινη και γαλάζια οικονομία. Οι αλιείς είναι και θα είναι οι θεματοφύλακες της Βαλεαρίδας Θάλασσας".  


Anna Masdeu, συντονίστρια έργου για το LIFE 

Σχέδιο συνδιαχειριζόμενων ΜΠΣ/Ζωνών απαγόρευσης της αλιείας: κλιμάκωση της συνδιαχειριζόμενης και οικονομικά βιώσιμης ΜΠΣ και ΜΠΣ

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη συνδιαχειριζόμενων και οικονομικά βιώσιμων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΠΠΠ) και ζωνών απαγόρευσης της αλιείας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο Θάλασσα. Στους στόχους περιλαμβάνονταν η ανασυγκρότηση της βιομάζας των ψαριών της Μεσογείου και η προστασία βασικών οικοτόπων μέσω συνδιαχειριζόμενων ζωνών απαγόρευσης της απόληψης και αποτελεσματικών ΜΠΕ, η αναπαραγωγή και η κλιμάκωση, η οικονομική βιωσιμότητα και τα κατάλληλα κανονιστικά πλαίσια. Το έργο επεδίωξε επίσης να κάνει τη διαφορά στο πεδίο με τη δημιουργία νέων ζωνών απαγόρευσης απόληψης και τη βελτίωση της διαχείρισης των ΜΠΕ, να δημιουργήσει κληρονομιά και να επεκταθεί με την ενίσχυση της ικανότητας, την ανταλλαγή διδαγμάτων και την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ άλλων διαχειριστών ΜΠΕ και αλιέων σε όλη τη Μεσόγειο. Επιπλέον, το έργο αποσκοπούσε στην αύξηση της οικονομικής βιωσιμότητας των τοπικών πρωτοβουλιών διατήρησης και στην ενδυνάμωση του μέλλοντος μέσω της συνεργασίας με τους φορείς λήψης αποφάσεων για την αναπαραγωγή και τη διατήρηση των τοπικών λύσεων, αναπτύσσοντας ένα φιλόδοξο και αποτελεσματικό σχέδιο πολιτικής για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Μεσογείου στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης.

Το έργο του LIFE ήταν να αναπτύξει συνδιαχειριζόμενες ΜΠΕ σε 5 πιλοτικές περιοχές της Μεσογείου και να παράσχει το απαραίτητο έργο συνηγορίας τόσο σε εθνικό, περιφερειακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εγκριθεί αυτό.

 

Port de Sète, Hérault,France le 14 avril 2022

Βασικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με το έργο του LIFE:

– Δημιουργία 3 επίσημων επιτροπών συνδιαχείρισης στο Cap de Creus (Καταλονία, Ισπανία), στα νησιά Pitiusas (Βαλεαρίδες Νήσοι, Ισπανία) και στη βορειοανατολική ΜΠΕ στα νησιά της Μάλτας. Η κυβέρνηση της Μάλτας θεώρησε την περίπτωση της ΒΑ ΜΠΕ ως επιτυχημένη πιλοτική περίπτωση και αναμένει να την αναβαθμίσει σε εθνικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια. 
- Στην Κύπρο υπάρχει συμφωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία μιας άτυπης επιτροπής συνδιαχείρισης, η οποία αναμένουμε να δει σύντομα το φως της δημοσιότητας. 
- Στο Cabo de Gata (Ισπανία), 1 άτυπη ομάδα εργασίας από πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς συζήτησε και συμφώνησε σε μια πρόταση σχεδίου διαχείρισης για να καταστήσει το θαλάσσιο καταφύγιο του Cabo de Gata πιο αποτελεσματικό και βρίσκεται σε συζητήσεις με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την έγκρισή της. 
- Νομική δημοσίευση 2 σχεδίων διαχείρισης για τα SSF στα νησιά Pitiusas και ενός ακόμη στο φυσικό πάρκο Cap de Creus (Ισπανία). 
- Δημιουργία 1 ζώνης απαγόρευσης της αλιείας στην Κύπρο (με νόμο) 
- Δημοσίευση και υποβολή στις αρμόδιες αρχές 2 επιστημονικών εκθέσεων που συνιστούν την ανακήρυξη ΕΖΔ/ΠΖΣ στο μέλλον στην Κύπρο και την Ιταλία. 
- Ένας χάρτης και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα συστήματα συνδιαχείρισης στη Μεσόγειο Θάλασσα συγκεντρώθηκαν σε ειδική έκθεση και δημοσιεύθηκαν (δείτε την έκθεση εδώ), καθιστώντας τα διαθέσιμα στους βασικούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το θέμα. Η έκθεση υπογράμμισε την ανάγκη να επεκταθεί η συνδιαχείριση, ενώ η δημιουργία μιας ομάδας εστίασης που θα συγκεντρώνει τους διάφορους ενδιαφερόμενους και επαγγελματίες τόσο από τον κόσμο των ΜΠΕ όσο και από τον κόσμο της αλιείας θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. 
- Το LIFE συμμετείχε στην έκθεση πρωτοβουλίας της ευρωβουλευτού Clara Aguilera για τη συνδιαχείριση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί ως ψήφισμα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αργότερα το 2023. 
- Το LIFE συνεργάζεται με τον FAO στο πλαίσιο της έκδοσης του "Οδηγού του FAO για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνδιαχείρισης της αλιείας" σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δωρητής: Ίδρυμα Mava
Συνολικός προϋπολογισμός: 6,272,231€
Συμβολή στο LIFE: 274.622 €
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: 26 περιοχές στη Μεσόγειο, εκ των οποίων το LIFE εργάστηκε σε 5 από αυτές (θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή Cabo de Gata και νησιά Pitiusas στην Ισπανία, νησί Pantelleria στην Ιταλία, ΜΠΣ I Bahar tal Grigal στη Μάλτα, ΜΠΣ Κόλπος Χρυσοχούς- Κακοσκαλί στην Κύπρο).
Χρονοδιάγραμμα: 2020 –  2022
Συνεργάτες: WWF, AGIR, BLUE SEEDS, HCMR, MedPAN, SPA/RAC  Περισσότερες πληροφορίες για το together for the med website.

 

Διαβάστε περισσότερα για το ιστορίες επιτυχίας των έργων, όπως στην ΜΠΣ Γυάρου στην Ελλάδα. 


Το έργο αυτό αναλήφθηκε στο πλαίσιο του έργου ομπρέλα "Μαζί για τη Μεσόγειο". Στο δρόμο για τη συμμετοχική διακυβέρνηση των θαλάσσιων πόρων. Προφίλ της αλιείας μικρής κλίμακας της Κύπρου, με έμφαση στον κόλπο Χρυσοχούς

Πρόγραμμα Foodnected: προς ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα τροφίμων στη Μεσόγειο

Το Foodnected έχει ως γνώμονα το όραμα να φέρει κοντά τους παραγωγούς και τους καταναλωτές μέσω μιας Κοινότητας Πρακτικής που βασίζεται σε κοινές αξίες. Μειώνοντας την απόσταση μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών και αναπτύσσοντας έναν ηθικό κώδικα περιβαλλοντικών και κοινωνικών αξιών για τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα, το έργο Foodnected στοχεύει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων του επικρατούντος συστήματος τροφίμων και αποτελεί μια προσπάθεια αντιστροφής της άδικης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί τροφίμων μικρής κλίμακας. Το Foodnected είχε ως στόχο να διευκολύνει την ανάδυση συστημάτων τροφίμων μικρής αλυσίδας που λειτουργούν για τη φύση και τους ανθρώπους - τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους μικρούς παραγωγούς που εξαρτώνται από αυτά για να ζήσουν. Παρόλο που το έργο πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, οι εργασίες του LIFE για το έργο επικεντρώθηκαν στην Ίμπιζα στις Βαλεαρίδες Νήσους, στην Κόστα Μπράβα στην Ισπανία και στον Κόλπο της Κατάνιας στην Ιταλία. 

 

Το έργο αυτό αναλήφθηκε στο πλαίσιο του έργου ομπρέλα "Μαζί για τη Μεσόγειο". Διαβάστε το Μαζί για την έκθεση αντικτύπου med.

 

 

Port de Sète, Hérault,France le 14 avril 2022

Τα βασικά αποτελέσματα για το τμήμα του προγράμματος LIFE περιλάμβαναν: 

- Συμφωνήθηκε ένα κοινό όραμα για βιώσιμα και δίκαια συστήματα τροφίμων με 10 βασικές αξίες ως κύριες κινητήριες δυνάμεις αυτού του οράματος. - 2 προγράμματα άμεσης εμπορίας για αλιείς μικρής κλίμακας είτε δρομολογήθηκαν (Empesca't) ή ενισχυμένη (Peix Nostrum) - Αναπτύχθηκαν 3 τοπικές κοινότητες πρακτικής (μία σε κάθε περιοχή) για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των συστημάτων τροφίμων σε τοπικό επίπεδο στις 3 περιοχές. Οι φορείς των 3 κοινοτήτων πρακτικής ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας προς βιώσιμα και δίκαια συστήματα τροφίμων   - Δημιουργία 1 νέας οργάνωσης αλιέων μικρής κλίμακας στον Κόλπο της Κατάνιας   - 1 εκπαίδευση για το "ikejime" που παραδόθηκε μεταξύ των SSF στο l'Estartit, και οι αλιείς βρίσκονται τώρα στη διαδικασία πιστοποίησης με αυτή την τεχνική που προσφέρει βελτιωμένη ευημερία των ζώων και καλύτερη ποιότητα προϊόντων. Ερωτηματολόγιο παρακολούθησης για τους παραγωγούς ψαριών αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε και στις τρεις τοποθεσίες. Το εργαλείο αυτό θα χρησιμεύσει ως αυτοαξιολόγηση και βασική πληροφόρηση των αλιέων μικρής κλίμακας για την επίτευξη των 10 βασικών αξιών του Foodnected, θα προωθήσει την αξιολόγηση από ομοτίμους και θα επικοινωνήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμβολή τους σε αυτές τις αξίες πιο συστηματικά.  – Οικολογικό αποτύπωμα των αλιευτικών προϊόντων από αλιεία μικρής κλίμακας αξιολογήθηκε στις τρεις τοποθεσίες, δημιουργώντας μια βάση για μελλοντική βελτίωση.

Δωρητής: Ίδρυμα Mava
Προϋπολογισμός: 517.412€ 
Συμβολή στο LIFE: 169.544 €
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Μεσόγειος Θάλασσα με πλήθος πιλοτικών περιοχών στην Ισπανία, την Ιταλία, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία
Χρονοδιάγραμμα: 2021 – 2022
Συνεργάτες: Slowfood, Global Footprint Network, GOB Menorca, Alliance for Mediterranean Nature and Culture, Yolda, MSJA και ICS-ZIP

Περισσότερες πληροφορίες: https://foodnected.org/ 

Άλλοι σύνδεσμοι:

Foodnected Animation 
Φυλλάδιο 
Ιστοσελίδα Foodnected
Θάλασσες της αλλαγής βίντεο

"Αφού προσπαθούμε εδώ και χρόνια να τονίσουμε τη σημασία της εκπαίδευσης και να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές σχετικά με την αξία των τροφίμων τους και τη σύνδεσή τους με τους ανθρώπους που τα παράγουν, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με οργανώσεις βιώσιμης αλιείας και γεωργίας για να προχωρήσουμε σε έναν κόσμο όπου όλοι οι φορείς μπορούν να έρθουν κοντά μέσω κοινών πρωτοβουλιών για να βελτιώσουν ο ένας τη ζωή του άλλου μέσω μιας ουσιαστικής πτυχής του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος: τα τρόφιμα που επιλέγουμε να καταναλώνουμε για να θρέψουμε όχι μόνο το σώμα μας, αλλά και να θρέψουμε το πνεύμα και τις κοινότητές μας", δήλωσε ο κ. 

 

Paula Barbeito, Συντονίστρια Foodnected στο Slow Food.

Μετριασμός της λεηλασίας των δελφινιών

Το έργο μετριασμού της λεηλασίας των δελφινιών αποσκοπούσε στην ενίσχυση της διατήρησης των κητωδών και της βιώσιμης αλιείας μέσω της μείωσης της λεηλασίας και της επέκτασης του περιφερειακού δικτύου εμπειρογνωμοσύνης επί του θέματος. Το LIFE ήταν εταίρος της πρωτοβουλίας, η οποία βασίστηκε στο πρόγραμμα LIFE προηγούμενες αξιολογήσεις και τις εργασίες του παρελθόντος για το θέμα και, αυτή τη φορά, εξέτασε διάφορα πιθανά τεχνικά μέτρα μετριασμού. Οι στόχοι του έργου περιλάμβαναν την αξιολόγηση της λεηλασίας που προκαλούν τα κητώδη στην αλιεία με γρι-γρι στο Μαρόκο και την Τυνησία, καθώς και στην αλιεία μικρής κλίμακας στην Ανδαλουσία (Ισπανία), τη Σικελία (Ιταλία) και τη Μάλτα. Στόχος του έργου ήταν να παράσχει αξιόπιστα δεδομένα για τις λεηλασίες μέσω παρατηρήσεων επί του σκάφους, να καταδείξει τη βιωσιμότητα τεχνικών μέτρων μετριασμού που μπορούν να μειώσουν τον αντίκτυπο των λεηλασιών στα κητώδη και να εμπλέξει τις συμμετέχουσες χώρες στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των λεηλασιών.

 

Το έργο αυτό αναλήφθηκε στο πλαίσιο του έργου ομπρέλα "Μαζί για τη Μεσόγειο". Διαβάστε το Μαζί για την έκθεση αντικτύπου med.

 

 

_20170526_161814

Τα βασικά αποτελέσματα για το τμήμα του προγράμματος LIFE περιλάμβαναν:  - Συμφωνήθηκε ένα κοινό όραμα για βιώσιμα και δίκαια συστήματα τροφίμων με 10 βασικές αξίες ως κύριες κινητήριες δυνάμεις αυτού του οράματος. - 2 προγράμματα άμεσης εμπορίας για αλιείς μικρής κλίμακας είτε δρομολογήθηκαν (Empesca't) ή ενισχυμένη (Peix Nostrum) - Αναπτύχθηκαν 3 τοπικές κοινότητες πρακτικής (μία σε κάθε περιοχή) για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των συστημάτων τροφίμων σε τοπικό επίπεδο στις 3 περιοχές. Οι φορείς των - 3 κοινοτήτων πρακτικής ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας προς βιώσιμα και δίκαια συστήματα τροφίμων   - Δημιουργία 1 νέας οργάνωσης αλιέων μικρής κλίμακας στον Κόλπο της Κατάνιας   - 1 εκπαίδευση για το "ikejime" που παραδόθηκε μεταξύ των SSF στο l'Estartit, και οι αλιείς βρίσκονται τώρα στη διαδικασία πιστοποίησης με αυτή την τεχνική που προσφέρει βελτιωμένη ευημερία των ζώων και καλύτερη ποιότητα προϊόντων. Ερωτηματολόγιο παρακολούθησης για τους παραγωγούς ψαριών αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε και στις τρεις τοποθεσίες. Το εργαλείο αυτό θα χρησιμεύσει ως αυτοαξιολόγηση και βασική πληροφόρηση των αλιέων μικρής κλίμακας για την επίτευξη των 10 βασικών αξιών του Foodnected, θα προωθήσει την αξιολόγηση από ομοτίμους και θα επικοινωνήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμβολή τους σε αυτές τις αξίες πιο συστηματικά. 

– Οικολογικό αποτύπωμα των αλιευτικών προϊόντων από αλιεία μικρής κλίμακας αξιολογήθηκε στις τρεις τοποθεσίες, δημιουργώντας μια βάση για μελλοντική βελτίωση.

Δωρητής: Ίδρυμα Mava
Προϋπολογισμός: 318.186 € χωρίς άμεση χρηματοδότηση στο LIFE
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Μεσόγειος Θάλασσα (Ισπανία, Μάλτα, Σικελία, Μαρόκο και Τυνησία)
Χρονοδιάγραμμα: 2020 – 2022
Συνεργάτες: Accobams, INAT, INRH, INSTM, MARE CAMP, MCAST, AHE, SPA/RAC
Περισσότερες πληροφορίες για το Ιστοσελίδα Together for the Med
.

Ενσωμάτωση της αλιείας μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο στη Μεσόγειο: δίνοντας φωνή στον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας.

Στο LIFE, πιστεύουμε ότι η βιώσιμη αλιεία πρέπει να τεθεί στην κορυφή της θεσμικής ατζέντας, καθώς όλες οι προσπάθειες για την προστασία της Μεσογείου θα είναι μάταιες χωρίς την ενεργό συμμετοχή των ΕΑΧ, των πραγματικών διαχειριστών της θάλασσας. Έχοντας αυτόν τον στόχο κατά νου, το έργο "Mainstreaming Small Scale Low Impact Fisheries in the Mediterranean" (2018-2021), που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα MAVA, ενδυνάμωσε τους αλιείς και τους έδωσε μια αποκλειστική φωνή, εστιάζοντας στη Θάλασσα του Αλμποράν και τα Στενά της Σικελίας. Το έργο περιελάμβανε μια σειρά δράσεων, όπως η ενίσχυση της κατανόησης του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας, η αναγνώριση και η αξιοποίηση των γνώσεων των τοπικών αλιέων σχετικά με τα είδη, τους οικοτόπους και την κλιματική αλλαγή. Υποστήριξη της διακυβέρνησης με συνδιαχείριση που περιλαμβάνει θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και ζώνες που έχουν καθοριστεί για τη μικρής κλίμακας αλιεία. Ενίσχυση των αλιέων και των οργανώσεών τους ώστε να συμμετέχουν σε πλατφόρμες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, όπως το Μεσογειακό Συμβουλευτικό Συμβούλιο (MedAC), το έργο MedFish4Ever και η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM). Εντοπισμός και έγκριση βέλτιστων πρακτικών μέσω πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, όπως ανταλλαγές, εργαστήρια, ομάδες εστιασμένων συζητήσεων και επικοινωνίες. Ενίσχυση του ρόλου του LIFE ως αξιόπιστου εκπροσώπου των συμφερόντων των αλιέων μικρής κλίμακας με την επέκταση των μελών και την ενίσχυση του δικτύου AKTEA, το οποίο επικεντρώνεται στις γυναίκες στην αλιεία, μέσω στοχευμένων δράσεων και δραστηριοτήτων.

 

 

Δωρητής: Ίδρυμα Mava
Προϋπολογισμός: 650.000 €
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Μεσόγειος Θάλασσα (με τη Θάλασσα του Αλμποράν και τα Στενά της Σικελίας ως περιοχές προτεραιότητας)
Χρονοδιάγραμμα
: 2018 – 2021
Συνεργάτες: LIFE 

 

"Γνωρίσαμε την πλατφόρμα LIFE το 2016 και εκτιμήσαμε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η συνεργασία μας. Εμείς προερχόμασταν από τον τομέα της προστασίας της φύσης και το LIFE από τον τομέα της αλιείας. Προβλέψαμε γρήγορα ότι μια συνεργασία μεταξύ των δύο οργανώσεών μας θα οδηγούσε σε μια νέα κατεύθυνση για τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής. Με τα μέλη της και τις γνώσεις της για τον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας, η πλατφόρμα LIFE διαδραματίζει πλέον ουσιαστικό ρόλο στην ομάδα των ΜΚΟ για τη διατήρηση της φύσης που υποστηρίζουμε, καθώς η οργάνωση διασφαλίζει ότι τα έργα για τη διατήρηση της θάλασσας αντιμετωπίζουν επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αλιείς"

Julien Semelin

Διευθυντής, Πρόγραμμα για τη λεκάνη της Μεσογείου

Ίδρυμα MAVA

Μέτρα στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα

Το έργο "Μέτρα στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσαυποστηριζόμενα δίκτυα SSF σε χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Εσθονία. Η ενδυνάμωση των οργανώσεων αλιέων μικρής κλίμακας προωθήθηκε και εξασφαλίστηκε με την εστίαση σε διάφορες προτεραιότητες. Ανάπτυξη της ικανότητας των αλιέων μικρής κλίμακας στην περιοχή για αποτελεσματική εκπροσώπηση στα περιφερειακά φόρουμ, ιδίως στα συμβουλευτικά συμβούλια. Προώθηση της τακτικής συνεργασίας με τους τοπικούς αλιείς για την κατανόηση της κατάστασής τους, την παροχή βοήθειας στον εντοπισμό των αναγκών και την καθιέρωση κοινών προγραμμάτων και μηνυμάτων. Διευκόλυνση της δημιουργίας κοινών θέσεων και του συντονισμού συλλογικών δράσεων. Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των αλιέων μικρής κλίμακας για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών. Διασφάλιση της καλής ενημέρωσης των τοπικών αλιέων σχετικά με τις εξελίξεις της πολιτικής σε όλα τα σχετικά επίπεδα. Παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αλιείς μικρής κλίμακας στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

 

 

 

 

Δωρητής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Προϋπολογισμός: 268.695,90 €
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα
Χρονοδιάγραμμα: 2016 – 2018
Συνεργάτες: LIFE

Έναρξη της πλατφόρμας "Αλιείς της Ευρώπης με χαμηλό αντίκτυπο

Το LIFE έλαβε επιχορήγηση εκκίνησης για την επίσημη καταχώριση και την έναρξη της πρωτοβουλίας, με κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης φωνής για τους αλιείς μικρής κλίμακας σε ολόκληρη την Ευρώπη, την εκπροσώπηση των αλιέων μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες και την υποστήριξη των εθνικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους αλιείς μικρής κλίμακας.

 

 

 

 

 

Projects

Δωρητής: Ίδρυμα Underwood Trust
Προϋπολογισμός: 1.400.000 €
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: European 

Χρονοδιάγραμμα: 2015 – 2018
Συνεργάτες: LIFE

Περισσότερες πληροφορίες: Animation του LIFE 

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek