Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σεμινάριο 1: Πώς να επηρεάσετε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ;

Λήψη οδηγού

Σεμινάριο 2: Η κοινή αλιευτική πολιτική

Λήψη οδηγού

Σεμινάριο 3: Τα συμβουλευτικά συμβούλια

Λήψη οδηγού

Σεμινάριο 4: Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ιδεών σας;

Λήψη οδηγού

Σεμινάριο 5: Social Media Marketing

Λήψη οδηγού

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek