Απόσπασμα, Αποσπάσματα

sainte-marine-252068_960_720

Απόσπασμα, χωρίς εισαγωγικά: η γαλλική πλατφόρμα για τους αλιείς μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της αλιείας στη Γαλλία.

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2016 LIFE Platform Brian O'Riordan

Το άρθρο αυτό είναι προσαρμοσμένο από άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Le Marin "Forum" 22.04.2016 http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/25102-critique-dun-systeme-de-gestion-inadapte-la-petite-peche?_=1461345037035, γραμμένο από τρεις συμπροέδρους της Πλατφόρμας, την Anne Marie Vergez, μια Βάσκα αλιέα, την Gwen Pennarun, μια αλιέα από τη Βρετάνη, και τον Frédéric Reste, έναν αλιέα από τη Μεσόγειο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε http://www.plateforme-petite-peche.fr/

——————————————————-

Η Γαλλία, όπως και πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, διαθέτει διοικητικά και διαχειριστικά συστήματα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας. Παρά τις πολλές υποσχέσεις, δύο χρόνια μετά, η εφαρμογή της ΚΑλΠ έχει μέχρι στιγμής αποτύχει να αποδώσει απτά οφέλη για τους αλιείς που έχουν επιλέξει να αλιεύουν με τρόπους που περιορίζουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν τους παραδοσιακούς τρόπους αλιείας μικρής κλίμακας με τη σύγχρονη τεχνολογία και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν τις τοπικές κοινότητες στις οποίες είναι ριζωμένοι.

Παρά την έλλειψη παράδοσης μέχρι σήμερα, LIFE είναι αισιόδοξος ότι το άρθρο 17 παρέχει τη δυνατότητα ανταμοιβής όσων αλιεύουν με βιώσιμο τρόπο, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση να εφαρμοστούν οι διατάξεις του τόσο κατά το πνεύμα όσο και κατά το γράμμα του νόμου.

Οι συγγραφείς του παρακάτω άρθρου δεν μιλούν μόνο για τους εαυτούς τους και για τη γαλλική πλατφόρμα για την αλιεία μικρής κλίμακας, αλλά και για την αλιείς μικρής κλίμακας σε όλη την Ευρώπη που μοιράζονται τις ανησυχίες και τις απογοητεύσεις τους. Οι ανησυχίες τους είναι και δικές μας ανησυχίες.

Η Γαλλική Πλατφόρμα Μικρής Κλίμακας Αλιείας, ιδρυτικό μέλος της LIFE, εκπροσωπεί τους αλιείς των γαλλικών ακτών του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Η πλατφόρμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 από μια ομάδα ενώσεων που εκπροσωπούν 500 αλιείς.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να υπερασπιστεί το τμήμα του στόλου κάτω των 12 μέτρων που χρησιμοποιεί κυρίως παθητικές μεθόδους αλιείας. Παρά τη σημασία αυτού του τμήματος του στόλου, συχνά περιθωριοποιείται, αντιμετωπίζεται άδικα, δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη από τις αρχές και δεν του δίνεται επαρκής χώρος στις επαγγελματικές οργανώσεις.

Στόχος της πλατφόρμας δεν είναι να πολεμήσει σκάφη άνω των 12 μέτρων. Η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων μικρής και μεγάλης κλίμακας αναγνωρίζεται και γίνεται σεβαστή από την πλατφόρμα, η οποία θεωρεί ότι η ποικιλομορφία του στόλου είναι σημαντική για την οικονομική και κοινωνική ευημερία τόσο των αλιευτικών λιμένων όσο και του τομέα στο σύνολό του.

Φυσικά υπάρχουν σημεία διαφωνίας και μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά θέματα. Ωστόσο, όπως και η Πλατφόρμα, το LIFE υποστηρίζει ότι η διαχείριση της αλιείας μικρής κλίμακας απαιτεί μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, και ότι απαιτούνται μέτρα για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της αλιείας μικρής κλίμακας και των άλλων τμημάτων του στόλου και ότι το τμήμα της αλιείας μικρής κλίμακας με χαμηλές επιπτώσεις μπορεί να ευδοκιμήσει.

Το LIFE ταυτίζεται και ασπάζεται ολόψυχα αυτούς τους στόχους και τις απόψεις.

Στη Γαλλία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν πολλά εμπόδια για τη δημιουργία μιας επιχείρησης μικρής κλίμακας. Πρώτα απ' όλα, είναι απαραίτητο να αποκτήσετε την άδεια PME (άδεια αλιευτικού σκάφους). Στη συνέχεια πρέπει να ληφθεί πληθώρα αδειών, συμπεριλαμβανομένης της AEP (Ευρωπαϊκή Άδεια Αλιείας), άδειες για αλιευτικά εργαλεία και άδειες για διάφορα είδη όπως λαβράκι, οστρακοειδή, γλώσσα κ.λπ. Για το λαβράκι, δεν υπάρχουν πλέον άδειες για τους αλιείς που χρησιμοποιούν αγκίστρια, παρά το γεγονός ότι αυτή είναι η πιο υπεύθυνη μέθοδος αλιείας όσον αφορά τον πόρο και το θαλάσσιο περιβάλλον και από την οποία εξαρτώνται εκατοντάδες αλιείς. Η συμβολή τους στην υπερεκμετάλλευση του είδους είναι μηδαμινή σε σύγκριση με τον στόλο των πελαγικών μηχανότρατων, όπου ο αριθμός των αδειών παρέμεινε αμετάβλητος.

Και έπειτα υπάρχει το επώδυνο ζήτημα των ποσοστώσεων- ένα εργαλείο διαχείρισης που φοβούνται πολύ - και δικαιολογημένα - οι αλιείς μικρής κλίμακας. Εφαρμόζεται μέσω ενός μηχανισμού - με βάση το ιστορικό αλιευμάτων - αυτό είναι βαθιά άδικο. Επιβραβεύει αυτούς που ψαρεύουν περισσότερο, ενώ παραβλέπει αυτούς που ασκούν αλιεία με χαμηλό αντίκτυπο.

LIFE και το Γαλλική πλατφόρμα και οι δύο καταγγέλλουν το σημερινό σύστημα διανομής ποσοστώσεων και τα πολλά στρεβλά αποτελέσματά του. Τον περασμένο Δεκέμβριο στη Γαλλία, η Αρχή Ανταγωνισμού εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι ποσοστώσεις μεταξύ των αλιέων, τον αντιανταγωνιστικό χαρακτήρα των πρακτικών, τους αδιαφανείς μηχανισμούς κατανομής και διαχείρισης, ιδίως στις Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ).

Το σύστημα κατανομής των ποσοστώσεων για τον τόνο απεικονίζει γραφικά αυτές τις ανησυχίες, με το σύνολο σχεδόν των δικαιωμάτων ποσόστωσης να προορίζεται για γρι-γρι, πελαγικές μηχανότρατες ή μεγάλα παραγαδιάρικα. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί πλήρως προκειμένου να καθιερωθεί ένα σύστημα κατανομής με βάση περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της αναμορφωμένης ΚΑλΠ.

Ορισμένοι κανονισμοί της ΕΕ περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις που ευνοούν τα μικρά σκάφη, εξαιρώντας τα από ορισμένες άδειες αλιείας. Ωστόσο, στην περίπτωση της πρόσβασης στον γάδο σε ορισμένες περιοχές, η εξαίρεση για σκάφη κάτω των 10 μέτρων έχει ανατραπεί από τις επαγγελματικές οργανώσεις. Αντ' αυτού επέβαλαν ευρωπαϊκή άδεια πλοίου (AEP) στα σκάφη κάτω των 10 μέτρων, η οποία τα τιμωρεί αυστηρά. Η Γαλλική Πλατφόρμα διαφωνεί επίσης έντονα με τις άνισες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στα μικρά σκάφη σε σχέση με τα μεγάλα σκάφη. Ο τομέας μας είναι ο κύριος συνεισφέρων, αλλά όχι ο κύριος δικαιούχος.

Στη συνέχεια, υπάρχει το διοικητικός ζουρλομανδύας, όπου οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις δεν είναι καθόλου προσαρμοσμένες στους περιορισμούς της αλιείας μικρής κλίμακας. Αυτές περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις ασφαλείας, την ανάγκη για σωσίβιες λέμβους, το σύστημα ζύγισης των εκφορτώσεων, τα επίπεδα επάνδρωσης, τις απευθείας πωλήσεις κ.λπ. Πρόκειται για ένα πραγματικό βάρος για τους ιδιοκτήτες-διαχειριστές μικρής κλίμακας.

Δεν ζητάμε την εξαίρεση της μικρής αλιείας από όλα τα διαχειριστικά μέτρα. Ωστόσο, καταγγέλλουμε ένα σύστημα διαχείρισης που είναι ακατάλληλο. Εξαρτόμαστε από τις περιοχές όπου ψαρεύουμε - τα αλιευτικά μας εδάφη. Πρέπει να στοχεύουμε στα είδη που βρίσκονται στην άμεση γειτονιά μας, κατανέμοντας την προσπάθειά μας, με βάση μια λογική που δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους.

Πρόκειται για μια φιλοσοφία και ένα κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που το σημερινό σύστημα υπονομεύει συνεχώς. Δεν υπάρχει τίποτα πιο παράλογο για εμάς από το να πρέπει να αποφεύγουμε να πιάνουμε ερυθρό τόνο που αφθονεί παντού γύρω μας ή να τον πετάμε νεκρό και στη συνέχεια να πρέπει να διανύουμε μεγάλες αποστάσεις για να βρούμε ψάρια που μας επιτρέπεται να πιάνουμε.

Οι επικριτές μας υποστηρίζουν ότι "αν ακολουθούσαμε τις απαιτήσεις σας, τότε η παράκτια ζώνη θα γέμιζε απλώς με σκάφη". Όμως, ήδη συναντάμε μεγάλα πλοία στις ακτές, κυρίως υπερσυρόμενα, άλλες μηχανότρατες και παραγαδιάρικα 24 μέτρων, τα οποία χάρη στις παρεκκλίσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός της ζώνης των 3 μιλίων. Το μόνο που ζητάμε είναι ότι η ο θαλάσσιος χώρος να μοιράζεται μεταξύ των σκαφών ανάλογα με το μέγεθός τους, και να τηρούνται και να ελέγχονται αυστηρά οι κανόνες που εφαρμόζονται. Τα μικρά σκάφη μας δεν θα πάνε ποτέ αρκετά μακριά για να ανταγωνιστούν σκάφη 20 ή 25 μέτρων.

Ομοίως, ακούμε συνεχώς αξιωματούχους να συγχαίρουν τους εαυτούς τους για την καλή κατάσταση των αποθεμάτων. Αλλά για ποιες μετοχές μιλούν; Μπάσο; Κόκκινη τσιπούρα; Μαύρη τσιπούρα; Όλα αυτά τα είδη απέχουν πολύ από την καλή διαχείριση. Πολλοί ψαράδες θα σας πουν πώς η τσιπούρα αποδεκατίστηκε από τις μηχανότρατες υψηλού ανοίγματος και πώς η τσιπούρα έχει σχεδόν εξαφανιστεί σε ορισμένα μέρη λόγω της πελαγικής τράτας. Ζητάμε μια ολοκληρωμένη επιστημονική αξιολόγηση, αλλά δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι αυτό θα συμβεί σύντομα.

Στη Μεσόγειο, επίσης, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος για τη βελτίωση της κατάστασης των πόρων. Όμως, κατά την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη η ερασιτεχνική αλιεία (η οποία είναι εντελώς ανεξέλεγκτη), η ρύπανση και η αστικοποίηση των ακτών. Στην εξίσωση θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί η καλύτερη αναγνώριση του ρόλου των προυντόμι, των αρχαίων κοσμικών φορέων διαχείρισης. Με την ενίσχυση αυτών των απαραίτητων θεσμών μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο στη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο.

Είχαμε εναποθέσει ορισμένες ελπίδες στη νέα ΚΑλΠ, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 17. Το άρθρο αυτό απαιτεί από τα κράτη μέλη να κατανέμουν τις ποσοστώσεις με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και να ευνοούν τα αλιευτικά σκάφη "που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή χρησιμοποιούν αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως μειωμένη κατανάλωση ενέργειας ή βλάβη των οικοτόπων".

Αλλά πού βρίσκονται αυτά τα περίφημα κριτήρια που υποτίθεται ότι κάθε κράτος πρέπει να καθορίσει και να εφαρμόσει; Φοβόμαστε ότι οι δανέζικες γρι-γρι και οι ηλεκτρικές τράτες μπορεί να είναι αυτές που τελικά θα επωφεληθούν από την εσφαλμένη εφαρμογή αυτών των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων.