Overslaan naar inhoud

Projecten

BANS

Baltische Zee en Noordzee (BANS), een door de Europese Commissie gefinancierd project

De kleinschalige visserij speelt in de Europese Unie een vitale rol op het gebied van werkgelegenheid, economische en sociale bijdrage aan de kustgemeenschappen en duurzaam beheer van de mariene hulpbronnen. Overeenkomstig de vereisten van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid heeft de Europese Commissie bijzondere aandacht voor de situatie van de kustvloten en is zij zich ervan bewust dat adequate steun van vitaal belang is voor de groei en de welvaart van de sector.

Het is dan ook een groot genoegen dat het LIFE-platform een van de begunstigden van dit initiatief is geworden en nu de leiding van het project op zich neemt "Steunmaatregelen voor de kleinschalige visserij in de Oostzee en de Noordzee". met als hoofddoel de netwerken van kleinschalige vissers met een geringe impact in de regio te versterken.

Om deze vitale taak tot een goed einde te brengen, kunnen de plaatselijke vissersorganisaties een beroep doen op een coördinator voor de Oostzee en de Noordzee met een sterke achtergrond in visserijbeheer en beleidsvertegenwoordiging, die speciaal voor dit doel wordt ingezet. LIFE-medewerkers ondersteunen, adviseren en coördineren kleinschalige vissersorganisaties en maken doeltreffende samenwerking met belanghebbenden uit de openbare en de particuliere sector mogelijk. Het project heeft al een aantal lidstaten in de regio bereikt, waaronder Polen, Duitsland, Denemarken, Finland, Zweden en Estland.

De versterking van de positie van kleinschalige visserijorganisaties wordt in het kader van het project aangestuurd en verzekerd door de nadruk te leggen op verschillende prioriteiten:

 • Opbouw van de capaciteit van kleinschalige vissers in de regio, zodat hun stemmen en zorgen worden gehoord en er in regionale fora, met name de adviesraden, naar hen wordt geluisterd;
 • Regelmatige samenwerking met kleinschalige vissers in het gebied om inzicht te krijgen in hun situatie, hen te helpen bij het vaststellen van hun behoeften, zodat zij hun gemeenschappelijke agenda en boodschappen kunnen bepalen;
 • Facilitering bij het bepalen van gemeenschappelijke standpunten en het organiseren van gezamenlijke acties;
 • Kleinschalige vissers in het gebied aanmoedigen om samen te werken, om ervaringen en beste praktijken uit te wisselen;
 • Kleinschalige vissers in het gebied op de hoogte houden van de beleidsontwikkelingen op alle relevante niveaus;
 • Adviseren over de oplossingen voor de problemen waarmee zij bij hun dagelijkse werkzaamheden worden geconfronteerd
LIFE platform staff
Fishermen in an exchange next to two beached vessels
Three fishermen in icy waters
A LIFE certificate presentation
Projects

Er is een aantal resultaten bereikt, waaronder:

 • Talrijke vergaderingen met kleinschalige vissersorganisaties uit het actiegebied om hun situatie grondig te begrijpen en hen waar nodig te ondersteunen, zowel tijdens vergaderingen als in latere contacten - met het oog op de oprichting van een functionerend regionaal netwerk
 • Actieve deelname aan talrijke vergaderingen en activiteiten van de adviesraden voor de Oostzee en de Noordzee
 • Hulp bij een geslaagde aanvraag voor een organisatie om lid te worden van de Adviesraad voor de Oostzee
 • Faciliteren van de toetreding van 3 lidorganisaties tot LIFE
 • Organisatie van een grote workshop om kleinschalige vissers vertrouwd te maken met de EU-instellingen en het besluitvormingsproces in de visserij, de aard van de adviesraden, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, de systemen voor quotabeheer en de aanlandingsverplichting (zie media hieronder)
 • Productie van vijf korte instructiefilms die overeenkomen met de belangrijkste onderwerpen van de hierboven beschreven workshop
 • Bijstand bij de opstelling door de betrokken kleinschalige vissers van een actieplan voor het kabeljauwbestand in de westelijke Oostzee, met het oog op het ICES-advies van 2017 voor dit bestand;
 • Hulp bij het opstellen, door de betrokken kleinschalige vissers, van een actieplan voor zeebaars, met het oog op het ICES-advies van 2017 voor dit bestand

Klik hier voor het officiële tussentijdse verslag.

Resultaten tot nu toe (oktober 2017)

Conclusies van de workshop over AC's, gehouden in Hamburg op 2/10

LIFE_BANS_FINAL_Technical_Report

breakthroughts

Media van de BANS-evenementen

Proefproject "Ondersteunende maatregelen voor kleinschalige visserij" - Oostzee en Noordzee Overeenkomst nr. MARE/2014/04 - SI2.727556
eu_cofunded_logo

MAVA

Mainstreaming small-scale low impact fisheries in the Mediterranean: giving voice to the small-scale fisheries sector with the support of the MAVA Foundation.

The Mediterranean Sea is one of the richest marine environments worldwide but is also in urgent need of effective management solutions to protect its biodiversity and socio-economic heritage. Climate change, pollution, ill-fitted fisheries management models, shipping and tourism are putting pressure on the resources and on the everyday life of thousands of fishers who rely on fish to survive.

International and European high-level institutions, including the General Fisheries Commission for the Mediterranean and the European Commission, are fully aware of the need to implement effective strategies to tackle these challenges. At LIFE, we believe sustainable fishing should be put at the top of the institutional agenda as all efforts will be vain without the active involvement of small-scale fishers, the real stewards of the sea. For this reason, thanks to the financial support of the MAVA Foundation (http://en.mava-foundation.org/) LIFE is launching the project “Mainstreaming Small Scale Low Impact Fisheries in the Mediterranean” (2018-2021).

In line with the overall objectives of LIFE, it aims to bring small-scale fishers to the core of decision-making processes that affect their livelihoods. The project will build on the body of work and achievements of LIFE’s Mediterranean programme initiated in 2015, building the capacity of its Members to engage in the decisions that affect their livelihoods, as well as providing a dedicated voice for SSF in the Mediterranean region. With a Mediterranean wide perspective, the project will  focus on 2 main geographical areas: the Alboran Sea and the Strait of Sicily. The project is articulated in a range of actions, including:

 • Improving the understanding of the small-scale fisheries sector
 • Valorising fisher’s local knowledge (on species, habitats, climate change)
 • Promoting governance based on co-management, including of Marine Protected Areas and other areas reserved for small-scale fishing activities
 • Building the capacity of fishers and their organisations to participate in policy and decision-making fora, including in the Mediterranean Advisory Council (MedAC), the European Commission initiated MedFish4Ever project, and the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM).
 • Identifying and promoting best practices and discouraging bad ones through awareness raising activities, including exchanges, workshops, focus discussion groups and communications.
 • Building the capacity of LIFE as a legitimate body representing the interests of small-scale fishers through increased membership.
 • Reinforcing AKTEA – the women in fisheries network – through a number of ad-hoc actions and activities.
Med+people
20160723_195019
_20170526_161814
2016-02-09 22.02.42
group-photo
Mediterranee_02_EN
KIMG0690

To achieve these ambitious objectives, local fishers’ organizations can count on the dedicated support of LIFE’s Mediterranean Coordinator and on two Project Officers with a good knowledge of Mediterranean fisheries and the decision-making processes that affect them. Their work is key to build synergies across the Region, touching upon a number of countries including Spain, France, Italy, Malta, Cyprus, Croatia and non-EU states such as the Maghreb Countries and Turkey. LIFE staff on the ground and in the Brussels office are always available to support small-scale fishers’ organizations and enable coordination with other fishers organisations in EU and Non-EU Countries, with European institutions and other stakeholders. Thanks to the MAVA project, LIFE will be able to support small-scale fishing communities over the next 3 years and help them to shape and secure  their future as part and parcel of a sustainable future for the Mediterranean Sea. 

Media from the Mediterranean

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

* geeft aan vereist
nl_NLDutch