Overslaan naar inhoud
-

Projecten 

Lopende projecten

Oostzee en Noordzee (BANS) project

Dit project is gericht op het ondersteunen en coördineren van SSF-organisaties in de Oostzee en de Noordzee. De belangrijkste doelen zijn het verbeteren van de toegang tot visgronden, het verminderen van schadelijke vispraktijken en het vergroten van de levensvatbaarheid door marketinginitiatieven. Het project geeft kleinschalige vissers meer zeggenschap door hen te vertegenwoordigen in advies- en besluitvormingsfora, zodat hun stem wordt gehoord en positieve veranderingen voor gezondere zeeën worden beïnvloed. Het project wil de waarde aantonen van verantwoorde visserijpraktijken als alternatief voor overcapaciteit en destructieve visserij. Door de implementatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid te versterken en lopende beleidsdiscussies te beïnvloeden, legt het project de nadruk op het belonen van visserij met een lage impact voor de positieve ontginning van hulpbronnen en de vermindering van de milieu-impact. 

Screenshot 2023-05-25 at 18.00.01
Three fishermen in icy waters

Donor: Velux Fonden
Totaal budget750.000 euro
Geografisch bereik: Europees niveau met nadruk op Oostzee en Noordzee
Tijdlijn: 2022 – 2026
Partners: LEVEN

 

"De steun van Velux Fonden is cruciaal geweest om ons werk in de Oostzee en Noordzee te versterken. Het heeft ons in staat gesteld om kleinschalige vissers uit de regio in Brussel te ondersteunen. Visserijbeheer vindt ver weg van kustgemeenschappen plaats en deze subsidie heeft ons in staat gesteld om onze leden te coördineren, wier gedeelde lokale problemen op regionaal, nationaal en Europees niveau moeten worden opgelost."

Christian Tsangarides, coördinator LIFE Oostzee en Noordzee

Bevordering van de commerciële visserij op glasgrondel in de Oostzee

Grondel is een invasieve soort in de Oostzee, maar er kan een markt voor worden gecreëerd. Het Round Goby project wordt geleid door een consortium van partners met als doel het ontwikkelen van een visserij op Round Goby in de Oostzee. De belangrijkste partners zijn wetenschappelijke onderzoeksinstellingen uit de hele regio, samen met lokale overheidsinstanties, visverwerkers en visserijorganisaties zoals de bij LIFE aangesloten organisatie FSKPO. De verantwoordelijkheden van LIFE betreffen voornamelijk de beoordeling van bestaande vistechnieken om informatie te verschaffen over de ontwikkeling van nieuw innovatief vistuig voor de commerciële visserij op langoustine en de ontwikkeling van aanbevelingen voor beste praktijken door middel van een dialoog met transnationale organisaties zoals de Adviesraad voor de Oostzee of BaltFish.

2832DEB0-BE3C-4361-81D2-207DD3F21782
eu_cofunded_logo

Donor: EU-fondsen - Interreg Oostzeegebied
Totaal budget: 2.973.587€
Bijdrage aan LIFE: 285.469€
Geografisch bereik: Oostzee en Noordzee
Tijdlijn: 2024 – 2026
Partners: 15 partners waaronder gemeente Simrishanm (leider) en LIFE-lid FSKPO

 

"We verwelkomen het project, in het bijzonder de mogelijkheid om meer toegevoegde waarde uit de vis te halen. Het project zal de kennis over vismethoden en selectiviteit vergroten en ook meer gedetailleerd onderzoek doen naar de invloed van de grondel in het ecosysteem."

Evalds Urtans, Letse Vissersbond

Seaglow Project

Dit initiatief maakt deel uit van een Horizon-project van de EU over het koolstofvrij maken van de kleinschalige visserijvloten in de Oostzee en de Noordzee. Dit project zal de bestaande regelgeving die van invloed is op het koolstofvrij maken van de sector evalueren en duidelijk en ondubbelzinnig aantonen dat het gebruik van een combinatie van deze geschikte technologieën een doorbraak zal betekenen, waardoor het brandstofverbruik kostenefficiënt kan worden verminderd, de visserijgemeenschap en het milieu hiervan profiteren en de mogelijkheden voor positieve verandering worden versneld. In het kader van het project zullen drie proefprojecten voor alternatieve aandrijfsystemen worden getest (in Zweden, Denemarken en Estland), oplossingen voor de Europese vissersvloot worden voorgesteld en communicatie- en voorlichtingsactiviteiten worden ontplooid. LIFE zal het communicatiewerkpakket leiden en een reeks workshops en een slotconferentie organiseren om de projectresultaten samen te vatten.

WhatsApp Image 2024-01-08 at 09.18.41
eu_cofunded_logo

Donor: Horizonprogramma van de EU
Totaal begroting: 4.883.898€
Bijdrage naar LEVEN: 293.093€
Geografisch scope: Oostzee en Noordzee
Tijdlijn: 2024-2028
Partners: 16 partners waaronder NDEU (leider) en LIFE-lid FSKPO

 

Wij zien de groene overgang als een integraal en noodzakelijk onderdeel van de toekomst van de visserij. En waar kunnen we beter beginnen dan bij de kleinschalige vaartuigen met een lage impact, die al het minste energie verbruiken en daarom het gemakkelijkst kunnen omschakelen. Als je daar de ecologische en sociaaleconomische voordelen van kleinschalige visserij met een lage impact aan toevoegt, zoals minimale bijvangst, bijna geen verstoring van de zeebodem en toegevoegde waarde voor lokale vissersgemeenschappen, wordt het een duidelijke routekaart voor de toekomst. Daarom zijn we erg enthousiast om deel uit te maken van het Seaglow-project en om te helpen een duurzamere koers uit te zetten met de collectieve ervaring van Deense kleinschalige vissers met een lage impact.¨ 

David Lange, directeur FSK-PO

Een andere kijk op visserij

Het project wil een dialoog aangaan met meerdere belanghebbenden en een inclusief proces op gang brengen dat Low Impact Fishers Europe samen met Seas At Risk in 2023 is gestart om het bewustzijn te vergroten en een gemeenschappelijke visie op de visserij van de toekomst op te bouwen, inclusief de noodzaak van een rechtvaardige overgang naar een visserij die weinig impact heeft en eerlijk is. Het project zal ook aanbevelingen doen en praktische voorbeelden geven van alternatieve bedrijfsmodellen die bijdragen aan deze visie.

WhatsApp Image 2024-01-08 at 09.18.41

Donor: Patagonië
Bijdrage naar LEVEN : 13.631€
Geografisch scope: Europa
Tijdlijn: 2024
Partners: Gevaarlijke zeeën

 

"De visserij in Europa wordt al vele decennia geconfronteerd met een crisis, waarbij de veerkracht van de sector voortdurend wordt aangetast. Terwijl vispopulaties uitgeput raken of zelfs instorten, worden rijkdom, eigendom van kapitaal, vangstcapaciteit en toewijzing van visrechten steeds meer geconcentreerd in de handen van een paar grootschalige marktdeelnemers, waarbij de kleinschalige kustvisserij verstikt raakt, gemarginaliseerd wordt en zeer weinig toekomstperspectieven heeft. Tegelijkertijd verandert de wereld en moet de visserij zich aanpassen aan een nieuwe toekomst die zich snel ontvouwt. Het is dus hoog tijd om opnieuw na te denken over visserij en een positieve toekomstvisie te ontwikkelen die goed is voor het mariene milieu en voor de gemeenschappen. Dit project stelt ons in staat om op een inclusieve manier collectief na te denken en samen met veel verschillende belanghebbenden aan die visie te bouwen." 

Marta Cavallé, uitvoerend secretaris van LIFE

 

Vis X

Het Fish-X-project in het kader van het Horizon-programma van de EU is gericht op het stimuleren van digitale innovatie in de visserijsector, om duurzame exploitatie van gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen te bevorderen; het ontwikkelen van toegankelijke technologieën om kleinschalige visserij weerbaarder te maken en hun geloofwaardigheid bij de klant te vergroten. Meer concreet ontwikkelt het Fish-X project een Fisheries Dataspace, een Traceability App en een Insight Platform - gebaseerd op een slimme georkestreerde architectuur en open interoperabele technologie via Gaia-X. LIFE zal ervoor zorgen dat de meningen en standpunten van SSF worden betrokken bij dit proces en vooral bij de routekaart voor digitalisering van de industrie.

Port de Sète, Hérault,France le 14 avril 2022
eu_cofunded_logo

Donor: Horizonprogramma van de EU
Totaal Budget: 4,545,488.63€
Bijdrage naar LEVEN: 19.375€
Geografisch bereik: Europa
Tijdlijn: 2024-2025
Partners: TransMarTech, EUTECH, CLS, North.io, WWF EPO, WWF ANP, WWF MMI, WWF ADRIA, OURZ, SCIAENA en LIFE-lid IIMRO.

 

"Het Fish X-project onderzoekt de mogelijkheden en praktische aspecten van het verzamelen van bruikbare gegevens voor kleinschalige visserij in een aantal casestudies in heel Europa. Het gebruik van VMS voor de kust en een speciaal dataplatform zal vissers in staat stellen informatie over hun activiteiten te verzamelen en ervoor zorgen dat ze niet worden verdrongen door activiteiten in het kader van de blauwe economie, zoals offshore-installaties voor hernieuwbare energie of milieuaanduidingen zoals beschermde mariene gebieden."  

 
Seamus Bonner, secretaris, Irish Islands Marine Resource Organisation Producentenorganisatie. Ierland

 

Projecten in het verleden

Beheerders van de Balearen

Het project Stewards of the Sea, met steun van de Marilles Foundation, richtte zich op het ondersteunen van de kleinschalige vissersvloot op de Balearen in Spanje. In de loop van 3 jaar bestonden de strategieën onder andere uit het verbeteren van het beheer van de visvoorraden, het gebruik van vistuig met een lage impact, het ontwikkelen van regelingen voor gezamenlijk beheer en het stimuleren van een grotere vraag naar lokale duurzame producten door middel van innovatieve certificerings- en etiketteringsinitiatieven.

_20170526_161814

Projectresultaten:

- Oprichting van formele comités voor gezamenlijk beheer op de Pitiusas-eilanden (Ibiza en Formentera, Spanje)
- Vorderingen bij de ontwikkeling van een gezamenlijk beheerplan voor de visserij in de Serra de Tramuntana op Mallorca en bij een potentieel gezamenlijk beheerplan voor kreeft op de Balearen
- Ondersteuning bij de ontwikkeling van de FLAG in Mallorca
– Rapport over traditionele ecologische kennis van vissers op de eilanden Pitiusas en Menorca
– Sociaal-economisch verslag over SSF op de Pitiuseilanden
– Een casestudy over het afzetprogramma waarmee lokale vangsten worden verkocht op Ibiza, Peix Nostrum genaamd. Het versterken van deze directe marketing en de ontwikkeling van een Food Connected Community of Practice op het eiland....
- Een rapport over generatievernieuwing op de Balearen. 

Donor: Stichting Marilles
Budget: 150.000€
Geografisch scope: Balearen, Spanje
Tijdlijn: 2020 – 2023
Partners: LEVEN
Meer informatie: https://marilles.org/en/project/pesca-profesional 

 

"De ambachtelijke kustvisserij biedt een echte kans voor de nieuwe generaties mannen en vrouwen. Hoewel het een bescheiden rol speelt in de economische groei, heeft het een enorme impact op sociaal-culturele en milieufactoren die noodzakelijk zijn voor een duurzame ontwikkeling van de Middellandse Zeekust, gebaseerd op een groene en blauwe economie. De vissers zijn en blijven de hoeders van de Balearen."  


Anna Masdeu, projectcoördinator voor LIFE 

Project voor medebeheerde MPA's/ No-take Zones: opschaling van gezamenlijk beheerde en financieel duurzame NTZ's en MPA's

Het doel van het project was om gezamenlijk beheerde en financieel duurzame beschermde mariene gebieden (MPA's) en zones zonder vangst in de hele Middellandse Zee te ontwikkelen. De doelstellingen waren onder andere het herstellen van de visbiomassa in de Middellandse Zee en het beschermen van belangrijke habitats door middel van gezamenlijk beheerde gesloten gebieden en effectieve MPA's, replicatie en schaalvergroting, financiële duurzaamheid en adequate regelgevende kaders. Het project wilde ook een verschil maken in het veld door het creëren van nieuwe no-take zones en het verbeteren van het beheer van MPA's, het opbouwen van een nalatenschap en opschaling door het verbeteren van de capaciteit, het uitwisselen van geleerde lessen en het bevorderen van netwerken tussen andere MPA-beheerders en vissers rond de Middellandse Zee. Daarnaast was het project gericht op het vergroten van de financiële duurzaamheid van lokale beschermingsinitiatieven en het versterken van de toekomst door samen te werken met beleidsmakers om lokale oplossingen te repliceren en te ondersteunen, door een ambitieus en effectief beleidsplan te ontwikkelen om de mariene biodiversiteit in de Middellandse Zee te beschermen binnen het Verdrag van Barcelona.

Het werk van LIFE bestond uit het ontwikkelen van gezamenlijk beheerde MPA's in 5 proeflocaties in het Middellandse Zeegebied en het leveren van de nodige lobbyactiviteiten op nationaal, regionaal en Europees niveau om dit goedgekeurd te krijgen.

 

Port de Sète, Hérault,France le 14 avril 2022

Belangrijkste resultaten van het werk van LIFE:

– Oprichting van 3 formele comités voor gezamenlijk beheer in Cap de Creus (Catalonië, Spanje), Pitiusas-eilanden (Balearen, Spanje) en in Noordoost-MPA op de Maltese eilanden. De Maltese regering beschouwt de NE MPA als een succesvol proefproject en verwacht dit in de komende jaren op nationaal niveau op te schalen. 
- In Cyprus is er een overeenkomst met alle relevante belanghebbenden om een informeel comité voor gezamenlijk beheer op te richten, waarvan we verwachten dat het binnenkort het licht zal zien. 
- In Cabo de Gata (Spanje) heeft 1 informele werkgroep van diverse belanghebbenden een voorstel voor een beheerplan besproken en goedgekeurd om het zeereservaat van Cabo de Gata effectiever te maken. 
- Juridische publicatie van 2 beheerplannen voor SSF in de Pitiusas-eilanden en nog een in natuurpark Cap de Creus (Spanje) 
- Instelling van 1 gesloten gebied op Cyprus (bij wet goedgekeurd) 
- Publicatie en indiening bij relevante autoriteiten van 2 wetenschappelijke rapporten met aanbevelingen voor het uitroepen van NTZ/MPA's in de toekomst in Cyprus en Italië 
- Een kaart en de lessen die zijn geleerd uit de co-managementprogramma's in de Middellandse Zee zijn verzameld in een speciaal rapport en gepubliceerd (bekijk het rapport hier), zodat ze beschikbaar zijn voor de belangrijkste belanghebbenden die verder willen leren over het onderwerp. Het rapport benadrukte de noodzaak om co-management op te schalen, terwijl de oprichting van een focusgroep waarin de verschillende belanghebbenden en praktijkmensen uit zowel de MPA- als de visserijwereld samenkomen, een doorbraak zou kunnen betekenen. 
- LIFE heeft meegewerkt aan het initiatiefverslag van Europarlementariër Clara Aguilera over gezamenlijk beheer, dat later in 2023 als resolutie moet worden aangenomen door de plenaire vergadering van het Europees Parlement. 
- LIFE werkt samen met de FAO in het kader van de publicatie van de "FAO Guidebook for evaluating fisheries co-management effectiveness" op mondiaal niveau.

Donor: Stichting Mava
Totaal budget: 6,272,231€
Bijdrage aan LIFE: 274.622 €
Geografisch bereik26 locaties in het Middellandse Zeegebied, waarvan er 5 door LIFE werden bezocht (beschermd marien gebied Cabo de Gata en de Pitiusas-eilanden in Spanje, het eiland Pantelleria in Italië, het MPA I Bahar tal Grigal op Malta en het MPA Chrysohou Bay-Kakoskali op Cyprus).
Tijdlijn: 2020 –  2022
Partners: WWF, AGIR, BLUE SEEDS, HCMR, MedPAN, SPA/RAC  Meer informatie over de samen voor de med website.

 

Lees meer over de succesverhalen van projecten, zoals in de MPA van Gyaros in Griekenland. 


Dit project werd uitgevoerd in het kader van het overkoepelende project "Samen voor de Med". Op weg naar participatief beheer van mariene hulpbronnen. Profiel van de kleinschalige visserij van Cyprus, met een focus op Chrisohou Bay

Foodnected Project: naar een duurzaam en eerlijk voedselsysteem in het Middellandse Zeegebied

Foodnected wordt gedreven door de visie om producenten en consumenten samen te brengen door middel van een Community of Practice die gebaseerd is op gedeelde waarden. Door de afstand tussen consumenten en producenten te verkleinen en een ethische code van milieu- en sociale waarden te ontwikkelen voor de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd, wil het project Foodnected de tekortkomingen in het heersende voedselsysteem aanpakken en is het een poging om de oneerlijke situatie waarmee kleinschalige voedselproducenten worden geconfronteerd, om te keren. Foodnected wilde de opkomst van korte-keten voedselsystemen faciliteren die werken voor de natuur en mensen - zowel consumenten als de kleinschalige producenten die ervan afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. Hoewel het project plaatsvond op een groot aantal locaties in het Middellandse Zeegebied, concentreerde het werk van LIFE zich op Ibiza op de Balearen, de Costa Brava in Spanje en de Golf van Catania in Italië. 

 

Dit project werd uitgevoerd in het kader van het overkoepelende project "Samen voor de Med". Lees de Samen voor het med-impactrapport.

 

 

Port de Sète, Hérault,France le 14 avril 2022

De belangrijkste resultaten voor het LIFE-deel van het project waren onder andere: 

- Er werd een gemeenschappelijke visie op duurzame en eerlijke voedselsystemen overeengekomen met 10 kernwaarden als belangrijkste drijfveren voor deze visie. - 2 regelingen voor de rechtstreekse afzet van kleinschalige vissers werden opgestart (Empesca't) of versterkt (Peix Nostrum) - Er werden 3 lokale praktijkgemeenschappen ontwikkeld (één in elke locatie) om de transformatie van voedselsystemen op lokaal niveau in de 3 locaties te ondersteunen. De actoren van de 3 praktijkgemeenschappen ontwikkelden een routekaart naar duurzame en eerlijke voedselsystemen   - 1 nieuwe organisatie van kleinschalige vissers opgericht in de Golf van Catania   - 1 training over "ikejime" gegeven onder SSF in l'Estartit, en de vissers zijn nu bezig om gecertificeerd te worden voor deze techniek die zorgt voor een beter dierenwelzijn en producten van betere kwaliteit. Een controlevragenlijst voor visproducenten werd ontwikkeld en getest in alle drie de locaties. Deze tool zal dienen als zelfevaluatie en basisinformatie van kleinschalige vissers met betrekking tot het bereiken van de 10 kernwaarden van Foodnected, peer review bevorderen en hun bijdragen aan deze waarden systematischer communiceren.  – Ecologische voetafdruk van visproducten van kleinschalige visserij werd beoordeeld op de drie locaties, zodat er een basis werd gelegd voor toekomstige verbeteringen.

Donor: Stichting Mava
Budget: 517.412€ 
Bijdrage aan LIFE: 169.544 €
Geografisch bereik: Middellandse Zee met veel proeflocaties in Spanje, Italië, Montenegro en Turkije
Tijdlijn: 2021 – 2022
Partners: Slowfood, Global Footprint Network, GOB Menorca, Alliance for Mediterranean Nature and Culture, Yolda, MSJA en ICS-ZIP.

Meer informatie: https://foodnected.org/ 

Andere links:

Food Connected Animatie 
Brochure 
Food Connected website
Een zee van verandering video

"Nadat we er jarenlang naar hebben gestreefd om het belang van educatie te benadrukken en consumenten bewuster te maken van de waarde van hun voedsel en hun band met de mensen die het produceren, zijn we verheugd om samen te werken met organisaties op het gebied van duurzame visserij en landbouw om vooruitgang te boeken naar een wereld waarin alle actoren samen kunnen komen door middel van gemeenschappelijke initiatieven om elkaars leven te verbeteren door middel van een essentieel aspect van wat het betekent om mens te zijn: het voedsel dat we kiezen om te consumeren om niet alleen ons lichaam te voeden, maar ook onze geesten en gemeenschappen te voeden," aldus 

 

Paula Barbeito, Foodnected-coördinator bij Slow Food.

Dolfijnsterfte verminderen

Het "mitigation dolphin depredation"-project had tot doel het behoud van walvisachtigen en duurzame visserij te versterken door het aantal gevallen van plundering te verminderen en het regionale expertisenetwerk over dit onderwerp uit te breiden. LIFE was partner van het initiatief, dat voortbouwde op LIFE's eerdere beoordelingen en werk in het verleden over dit onderwerp en testte dit keer verschillende potentiële technische beperkingsmaatregelen. De doelstellingen van het project waren onder andere het beoordelen van door walvisachtigen veroorzaakte aanvaringen in de ringzegenvisserij in Marokko en Tunesië, en in de kleinschalige visserij in Andalusië (Spanje), Sicilië (Italië) en Malta. Het doel van het project was om robuuste gegevens over de aanvaringen te verzamelen door middel van waarnemingen aan boord, om de haalbaarheid aan te tonen van technische maatregelen die de impact van aanvaringen op walvisachtigen kunnen verminderen, en om de deelnemende landen te betrekken bij het invoeren van goede praktijken om het probleem van de aanvaringen effectief aan te pakken.

 

Dit project werd uitgevoerd in het kader van het overkoepelende project "Samen voor de Med". Lees de Samen voor het med-impactrapport.

 

 

_20170526_161814

De belangrijkste resultaten voor het LIFE-deel van het project waren onder andere:  - Er werd een gemeenschappelijke visie op duurzame en eerlijke voedselsystemen overeengekomen met 10 kernwaarden als belangrijkste drijfveren voor deze visie. - 2 regelingen voor de rechtstreekse afzet van kleinschalige vissers werden opgestart (Empesca't) of versterkt (Peix Nostrum) - Er werden 3 lokale praktijkgemeenschappen ontwikkeld (één in elke locatie) om de transformatie van voedselsystemen op lokaal niveau in de 3 locaties te ondersteunen. De actoren van de - 3 praktijkgemeenschappen gingen aan de slag om een routekaart naar duurzame en eerlijke voedselsystemen te ontwikkelen   - 1 nieuwe organisatie van kleinschalige vissers opgericht in de Golf van Catania   - 1 training over "ikejime" gegeven onder SSF in l'Estartit, en de vissers zijn nu bezig om gecertificeerd te worden voor deze techniek die zorgt voor een beter dierenwelzijn en producten van betere kwaliteit. Een controlevragenlijst voor visproducenten werd ontwikkeld en getest in alle drie de locaties. Deze tool zal dienen als zelfevaluatie en basisinformatie van kleinschalige vissers met betrekking tot het bereiken van de 10 kernwaarden van Foodnected, peer review bevorderen en hun bijdragen aan deze waarden systematischer communiceren. 

– Ecologische voetafdruk van visproducten van kleinschalige visserij werd beoordeeld op de drie locaties, zodat er een basis werd gelegd voor toekomstige verbeteringen.

Donor: Stichting Mava
Budget: 318 186 euro zonder rechtstreekse financiering voor LIFE
Geografisch bereik: Middellandse Zee (Spanje, Malta, Sicilië, Marokko en Tunesië)
Tijdlijn: 2020 – 2022
Partners: Accobams, INAT, INRH, INSTM, MARE CAMP, MCAST, AHE, SPA/RAC
Meer informatie over de Samen voor de Med website
.

Mainstreaming van kleinschalige visserij met een lage impact in het Middellandse Zeegebied: een stem geven aan de kleinschalige visserijsector.

Bij LIFE zijn we van mening dat duurzame visserij bovenaan de institutionele agenda moet komen te staan, omdat alle inspanningen om de Middellandse Zee te beschermen tevergeefs zullen zijn zonder de actieve betrokkenheid van SSF, de echte rentmeesters van de zee. Met dit doel voor ogen heeft het project "Mainstreaming Small Scale Low Impact Fisheries in the Mediterranean" (2018-2021), gesteund door de MAVA Foundation, vissers mondiger gemaakt en hen een eigen stem gegeven, met de nadruk op de Alboran Zee en de Straat van Sicilië. Het project omvatte een reeks acties zoals het verbeteren van het begrip van de kleinschalige visserijsector en het erkennen en benutten van de kennis van lokale vissers over soorten, habitats en klimaatverandering. Pleiten voor gezamenlijk beheer van beschermde zeegebieden en zones die zijn aangewezen voor kleinschalige visserij. Het versterken van vissers en hun organisaties om deel te nemen aan beleids- en besluitvormingsplatforms zoals de Mediterrane Adviesraad (MedAC), het MedFish4Ever-project en de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM). Identificatie en bekrachtiging van beste praktijken door middel van bewustmakingsinitiatieven zoals uitwisselingen, workshops, gerichte discussiegroepen en communicatie. Versterking van de rol van LIFE als geloofwaardige vertegenwoordiger van de belangen van kleinschalige vissers door uitbreiding van het aantal leden en versterking van het AKTEA-netwerk, dat zich richt op vrouwen in de visserij, door middel van gerichte acties en activiteiten.

 

 

Donor: Stichting Mava
Budget: 650.000 €
Geografisch scope: Middellandse Zee (met de Alboran Zee en de Straat van Sicilië als prioriteitsgebieden)
Tijdlijn
: 2018 – 2021
Partners: LEVEN 

 

"We ontmoetten het LIFE-platform in 2016 en waardeerden hoe onze samenwerking begon. Wij kwamen uit de natuurbeschermingssector en LIFE uit de visserijsector. We hadden al snel voorzien dat een samenwerking tussen onze beide organisaties een nieuwe richting zou geven aan het behoud van het mariene leven. Met zijn lidmaatschap en kennis van de kleinschalige visserijsector speelt het LIFE-platform nu een belangrijke rol in de groep van natuurbeschermings-NGO's die wij ondersteunen, omdat de organisatie ervoor zorgt dat projecten voor het behoud van de zee ook de uitdagingen van de vissers aanpakken."

Julien Semelin

Manager, Programma Middellandse Zeegebied

Stichting MAVA

Steunmaatregelen voor de kleinschalige visserij in de Oostzee en de Noordzee

Het project "Steunmaatregelen voor de kleinschalige visserij in de Oostzee en de Noordzee".ondersteunde SSF-netwerken in landen als Polen, Duitsland, Denemarken, Finland, Zweden en Estland. De empowerment van kleinschalige vissersorganisaties werd aangestuurd en gewaarborgd door te focussen op verschillende prioriteiten. Het opbouwen van de capaciteit van kleinschalige vissers in de regio voor een effectieve vertegenwoordiging in regionale forums, met name adviesraden. Het bevorderen van regelmatige samenwerking met lokale vissers om inzicht te krijgen in hun situatie, te helpen bij het vaststellen van behoeften en het opstellen van gezamenlijke agenda's en boodschappen. Het vergemakkelijken van het creëren van gemeenschappelijke standpunten en het coördineren van collectieve acties. Het aanmoedigen van samenwerking tussen kleinschalige vissers voor het uitwisselen van kennis en beste praktijken. Ervoor zorgen dat lokale vissers goed geïnformeerd zijn over beleidsontwikkelingen op alle relevante niveaus. Advies geven over de operationele uitdagingen waarmee kleinschalige vissers in hun dagelijkse activiteiten worden geconfronteerd.

 

 

 

 

Donor: Europese Commissie
Budget: 268.695,90 €
Geografisch scope: Oostzee en Noordzee
Tijdlijn: 2016 – 2018
Partners: LEVEN

Lancering van het Low Impact Fishers of Europe Platform

LIFE ontving een startsubsidie om het initiatief formeel te registreren en te lanceren, met als belangrijkste doel een sterkere stem te ontwikkelen voor kleinschalige vissers in heel Europa, kleinschalige vissers met een lage impact te vertegenwoordigen bij de Europese instellingen in Brussel en nationale organisaties die kleinschalige vissers vertegenwoordigen te ondersteunen.

 

 

 

 

 

Projects

Donor: Stichting Underwood Trust
Budget: 1.400.000 €
Geografisch scope: Europese 

Tijdlijn: 2015 – 2018
Partners: LEVEN

Meer informatie: LIFE's Animatie 

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

* geeft aan vereist
nl_NLDutch