Przejdź do treści

Projekty

BANS

Projekt Bałtyk i Morze Północne (BANS) finansowany przez Komisję Europejską

Rybołówstwo przybrzeżne odgrywa kluczową rolę w Unii Europejskiej pod względem zatrudnienia, wkładu gospodarczego i społecznego w społeczności przybrzeżne oraz zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi. Zgodnie z wymogami zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na sytuację flot przybrzeżnych i jest świadoma, że odpowiednie wsparcie jest niezbędne dla wzrostu i dobrobytu tego sektora.

Dlatego z wielką przyjemnością platforma LIFE stała się jednym z beneficjentów tej inicjatywy i obecnie prowadzi projekt "Środki wsparcia dla rybołówstwa na małą skalę na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym" , którego głównym celem jest wzmocnienie sieci rybaków małoskalowych o niskim wpływie na środowisko w regionie.

Aby odnieść sukces w tym istotnym zadaniu, lokalne organizacje rybackie mogą polegać na koordynatorze ds. Bałtyku i Morza Północnego z silnym doświadczeniem w zarządzaniu rybołówstwem i reprezentacji polityki, zatrudnionym specjalnie w tym celu. Pracownicy LIFE wspierają, doradzają i koordynują organizacje rybaków małoskalowych oraz umożliwiają skuteczną współpracę z interesariuszami z sektora publicznego i prywatnego. Projekt objął już szereg państw członkowskich w regionie, w tym Polskę, Niemcy, Danię, Finlandię, Szwecję i Estonię.

Wzmocnienie pozycji drobnych organizacji rybackich jest napędzane i zapewniane w ramach projektu poprzez skupienie się na kilku priorytetach:

 • Budowanie potencjału rybaków małoskalowych w regionie, tak aby ich głosy i obawy były słyszane i brane pod uwagę na forach regionalnych, zwłaszcza w komitetach doradczych;
 • Regularna współpraca z rybakami małoskalowymi na tym obszarze w celu zrozumienia ich sytuacji, pomocy w określeniu ich potrzeb, tak aby mogli zdefiniować wspólny program i komunikaty;
 • Ułatwianie budowania wspólnych stanowisk i organizowania wspólnych działań;
 • Zachęcanie rybaków małoskalowych do współpracy w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk;
 • Informowanie rybaków małoskalowych na tym obszarze o rozwoju polityki na wszystkich istotnych poziomach;
 • Doradztwo w zakresie rozwiązań problemów, z którymi borykają się w codziennej pracy
LIFE platform staff
Fishermen in an exchange next to two beached vessels
Three fishermen in icy waters
A LIFE certificate presentation
Projects

Osiągnięto szereg wyników, w tym:

 • Liczne spotkania z organizacjami rybaków małoskalowych z obszaru działania w celu dogłębnego zrozumienia ich sytuacji i wsparcia ich w razie potrzeby, zarówno podczas spotkań, jak i późniejszych kontaktów - w celu stworzenia funkcjonującej sieci regionalnej.
 • Aktywny udział w licznych spotkaniach i działaniach komitetów doradczych ds. Morza Bałtyckiego i Morza Północnego
 • Pomoc w złożeniu wniosku o członkostwo jednej organizacji w Radzie Doradczej Morza Bałtyckiego
 • Ułatwienie 3 organizacjom członkowskim dołączenia do LIFE
 • Organizacja dużych warsztatów mających na celu zapoznanie rybaków małoskalowych z instytucjami UE i procesem decyzyjnym w rybołówstwie, charakterem komitetów doradczych, Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim, systemami zarządzania kwotami i obowiązkiem wyładunku (patrz media poniżej).
 • Produkcja pięciu krótkich filmów instruktażowych odpowiadających głównym tematom warsztatów opisanym powyżej.
 • Pomoc w opracowaniu przez zainteresowanych rybaków małoskalowych planu działania dla stada dorsza w zachodnim Bałtyku w świetle opinii ICES z 2017 r. dotyczącej tego stada;
 • Pomoc w opracowaniu przez zainteresowanych rybaków małoskalowych planu działania na rzecz labraksa w świetle opinii ICES z 2017 r. dotyczącej tego stada.

Dostęp do oficjalnego raportu śródokresowego można uzyskać, klikając tutaj.

Dotychczasowe wyniki (październik 2017)

Wnioski z warsztatów na temat AC, które odbyły się w Hamburgu w dniu 2/10 r.

LIFE_BANS_Final_Technical_Report

breakthroughts

Media z wydarzeń BANS

Projekt pilotażowy "Środki wsparcia dla rybołówstwa na małą skalę" - Morze Bałtyckie i Północne - Numer umowy MARE/2014/04 - SI2.727556
eu_cofunded_logo

MAVA

Mainstreaming small-scale low impact fisheries in the Mediterranean: giving voice to the small-scale fisheries sector with the support of the MAVA Foundation.

The Mediterranean Sea is one of the richest marine environments worldwide but is also in urgent need of effective management solutions to protect its biodiversity and socio-economic heritage. Climate change, pollution, ill-fitted fisheries management models, shipping and tourism are putting pressure on the resources and on the everyday life of thousands of fishers who rely on fish to survive.

International and European high-level institutions, including the General Fisheries Commission for the Mediterranean and the European Commission, are fully aware of the need to implement effective strategies to tackle these challenges. At LIFE, we believe sustainable fishing should be put at the top of the institutional agenda as all efforts will be vain without the active involvement of small-scale fishers, the real stewards of the sea. For this reason, thanks to the financial support of the MAVA Foundation (http://en.mava-foundation.org/) LIFE is launching the project “Mainstreaming Small Scale Low Impact Fisheries in the Mediterranean” (2018-2021).

In line with the overall objectives of LIFE, it aims to bring small-scale fishers to the core of decision-making processes that affect their livelihoods. The project will build on the body of work and achievements of LIFE’s Mediterranean programme initiated in 2015, building the capacity of its Members to engage in the decisions that affect their livelihoods, as well as providing a dedicated voice for SSF in the Mediterranean region. With a Mediterranean wide perspective, the project will  focus on 2 main geographical areas: the Alboran Sea and the Strait of Sicily. The project is articulated in a range of actions, including:

 • Improving the understanding of the small-scale fisheries sector
 • Valorising fisher’s local knowledge (on species, habitats, climate change)
 • Promoting governance based on co-management, including of Marine Protected Areas and other areas reserved for small-scale fishing activities
 • Building the capacity of fishers and their organisations to participate in policy and decision-making fora, including in the Mediterranean Advisory Council (MedAC), the European Commission initiated MedFish4Ever project, and the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM).
 • Identifying and promoting best practices and discouraging bad ones through awareness raising activities, including exchanges, workshops, focus discussion groups and communications.
 • Building the capacity of LIFE as a legitimate body representing the interests of small-scale fishers through increased membership.
 • Reinforcing AKTEA – the women in fisheries network – through a number of ad-hoc actions and activities.
Med+people
20160723_195019
_20170526_161814
2016-02-09 22.02.42
group-photo
Mediterranee_02_EN
KIMG0690

To achieve these ambitious objectives, local fishers’ organizations can count on the dedicated support of LIFE’s Mediterranean Coordinator and on two Project Officers with a good knowledge of Mediterranean fisheries and the decision-making processes that affect them. Their work is key to build synergies across the Region, touching upon a number of countries including Spain, France, Italy, Malta, Cyprus, Croatia and non-EU states such as the Maghreb Countries and Turkey. LIFE staff on the ground and in the Brussels office are always available to support small-scale fishers’ organizations and enable coordination with other fishers organisations in EU and Non-EU Countries, with European institutions and other stakeholders. Thanks to the MAVA project, LIFE will be able to support small-scale fishing communities over the next 3 years and help them to shape and secure  their future as part and parcel of a sustainable future for the Mediterranean Sea. 

Media from the Mediterranean

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

* oznacza wymagane
pl_PLPolish