Ένας απαράδεκτος μεσογειακός λανθασμένος υπολογισμός!

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2018

Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ΓΔ Mare, Ο κ. João Aguiar Machado, απευθύνει επιστολή προς τον Πρόεδρο του Μεσογειακού Συμβουλευτικού Συμβουλίου, κ. Giampolo Buonfiglio, με την οποία διαμαρτύρεται ως εξής απαράδεκτο τη χρήση του MEDAC για να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της πρότασης για ένα πολυετές σχέδιο για την αλιεία που εκμεταλλεύεται τα βενθοπελαγικά αποθέματα στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, "επιδιώκοντας την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα κείμενο που δεν έχει ούτε συζητηθεί ούτε εγκριθεί μεταξύ όλων των μελών του MEDAC σε μια πρόταση 3 ιταλικών οργανώσεων" έτσι παραβίαση των κανόνων συναίνεσης, διαφάνειας και αμεροληψίας.

Πρόσβαση στην επιστολή κάνοντας κλικ εδώ

Ενημέρωση που δημοσιεύθηκε στις 12/12: Ο κ. Buonfiglio απαντά στον κ. Machado δηλώνοντας ότι "η Γραμματεία του MEDAC δεν έχει γράψει ποτέ στο ΕΚ ζητώντας υποστήριξη σε δηλώσεις ορισμένων μελών", καθώς "γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό θα ήταν αντίθετο με τους κανόνες του ΣΕ και ως εκ τούτου θα ήταν εντελώς απαράδεκτο".

Πρόσβαση στην απάντηση κάνοντας κλικ εδώ