Niedopuszczalny śródziemnomorski błąd w obliczeniach!

Bruksela, 10 grudnia 2018 r.

Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej - DG Mare, Pan João Aguiar Machado pisze do przewodniczącego Śródziemnomorskiego Komitetu Doradczego, pana Giampolo Buonfiglio, sprzeciwiając się jako niedopuszczalne wykorzystanie przez niego MEDAC do wpływania na proces decyzyjny wniosku dotyczącego wieloletniego planu dla połowów eksploatujących zasoby denne w zachodniej części Morza Śródziemnego poprzez "dążenie do uzyskania poparcia Parlamentu Europejskiego dla tekstu, który nie został ani omówiony, ani zatwierdzony przez wszystkich członków MEDAC na wniosek trzech organizacji włoskich". naruszenie zasad konsensusu, przejrzystości i bezstronności.

Dostęp do listu można uzyskać klikając tutaj

Aktualizacja opublikowana w dniu 12.12: Pan Buonfiglio odpowiada panu Machado stwierdzając, że "Sekretariat MEDAC nigdy nie pisał do PE z prośbą o poparcie oświadczeń niektórych członków" będąc "w pełni świadomym, że byłoby to niezgodne z zasadami AC i jako takie byłoby całkowicie nie do przyjęcia."

Dostęp do odpowiedzi można uzyskać, klikając tutaj