Een onaanvaardbare mediterrane misrekening!

Brussel, 10 december 2018

De directeur-generaal van de Europese Commissie - DG Mare, De heer João Aguiar Machado richt een brief aan de voorzitter van de mediterrane adviesraad, de heer Giampolo Buonfiglio, waarin hij bezwaar maakt tegen het volgende onaanvaardbaar zijn gebruik van de MEDAC om het besluitvormingsproces te beïnvloeden van het voorstel voor een meerjarenplan voor de visserij op demersale bestanden in de westelijke Middellandse Zee door "het Europees Parlement om steun te vragen voor een tekst die noch besproken, noch goedgekeurd is door alle MEDAC-leden op voorstel van 3 Italiaanse organisaties" aldus schending van de regels inzake consensus, transparantie en onpartijdigheid.

Krijg toegang tot de brief door hier te klikken

Update gepubliceerd op 12/12: De heer Buonfiglio antwoordt de heer Machado dat "het MEDAC-secretariaat het EP nooit heeft geschreven om steun te vragen voor verklaringen van bepaalde leden", omdat hij "zich er terdege van bewust is dat dit in strijd zou zijn met de regels van het RC en als zodanig volstrekt onaanvaardbaar zou zijn".

Krijg toegang tot het antwoord door hier te klikken