Ώρα για αλλαγή παραδείγματος

Έναρξη της ευρωπαϊκής ομάδας εστίασης για τη συνδιαχείριση

Βαρκελώνη, 19 Ιουνίου 2018

Εκπρόσωποι οργανώσεων αλιέων, δημόσιοι υπάλληλοι, ΜΚΟ και άλλοι ενδιαφερόμενοι συναντήθηκαν στις 18th στη Βαρκελώνη, Ισπανία, για να να συστήσει επίσημα μια ομάδα εστίασης για την προώθηση μιας αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς μορφής διακυβέρνησης της αλιείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, με βάση την προσέγγιση της συνδιαχείρισης.

Πρόσβαση στο επίσημο PR εδώ