Czas na zmianę paradygmatu

Rozpoczęcie działalności europejskiej grupy zadaniowej ds. współzarządzania

Barcelona, 19 czerwca 2018 r.

Przedstawiciele organizacji rybackich, urzędnicy państwowi, organizacje pozarządowe i inni interesariusze spotkali się w dniu 18th w Barcelonie, Hiszpania, do formalnie utworzyła grupę zadaniową w celu promowania skutecznej i integracyjnej formy zarządzania rybołówstwem w całej Europie w oparciu o podejście oparte na współzarządzaniu.

Oficjalny PR można znaleźć tutaj