Πλατφόρμα LIFE: Γεωργίας και Αλιείας

baltic-sea

Το Συμβούλιο δίνει στον γάδο και στους αλιείς μια ευκαιρία,

αλλά αφήνει την τύχη του τομέα της μικρής κλίμακας στα χέρια των κρατών μελών.

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016

Πλατφόρμα LIFE

Τη Δευτέρα 10, Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για την αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για το 2017.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση των αλιευμάτων ρέγγας (εκτός από τον Κόλπο της Ρίγας), χωματίδας και σολομού (εκτός από τον Κόλπο της Φινλανδίας) σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Για τα υπόλοιπα αποθέματα, οι υπουργοί αποφάσισαν μικρότερη αύξηση για την παπαλίνα και καμία αύξηση για τον σολομό στην κύρια λεκάνη.

Συμφωνήθηκαν επίσης οι ακόλουθες μειώσεις: 25% για τον ανατολικό γάδο, 56% για τον δυτικό γάδο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για το όριο του σάκου για την ερασιτεχνική αλιεία, 11% για τη ρέγγα στον Κόλπο της Ρίγας και 20% για τον σολομό στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Μετά από αυτές τις σημαντικές αποφάσεις, οι Ευρωπαίοι Αλιείς Χαμηλών Επιπτώσεων εκδίδουν δήλωση για να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την πορεία προς τα εμπρός για τη διασφάλιση βιώσιμης και βιώσιμης αλιείας στην περιοχή το 2017 και μετέπειτα.

Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στο επίσημο Δελτίο Τύπου