LIFE-platform: Resultaat van de Raad Landbouw en Visserij

baltic-sea

Raad geeft kabeljauw en vissers een kans,

maar laat het lot van de kleinschalige sector in handen van de lidstaten.

Brussel, 12 oktober 2016

LIFE-platform

Op maandag 10 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2017.

Het akkoord omvat een verhoging van de vangsten voor haring (behalve in de Golf van Riga), schol en zalm (behalve in de Finse Golf), overeenkomstig het Commissievoorstel. Voor de overige bestanden besloten de ministers tot een geringere verhoging voor sprot en geen verhoging voor zalm in het hoofdstroomgebied.

Tevens werd overeenstemming bereikt over de volgende verlagingen: 25% voor oostelijke kabeljauw, 56% voor westelijke kabeljauw met inbegrip van bepalingen inzake vangstbeperkingen voor de recreatievisserij, 11% voor haring in de Golf van Riga en 20% voor zalm in de Finse Golf.

Na deze belangrijke beslissingen geven de Low Impact Fishers of Europe in een verklaring hun visie op de te volgen weg om in 2017 en daarna een duurzame en levensvatbare visserij in de regio te garanderen.

Klik hier voor het officiële persbericht