Platforma LIFE: Wynik posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

baltic-sea

Rada daje dorszowi i rybakom szansę,

ale pozostawia los sektora drobnego handlu w rękach państw członkowskich.

Bruksela, 12 października 2016 r.

Platforma LIFE

W poniedziałek 10, Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie możliwości połowowe na Morzu Bałtyckim na 2017 r..

Porozumienie obejmuje zwiększenie połowów śledzia (z wyjątkiem Zatoki Ryskiej), gładzicy i łososia (z wyjątkiem Zatoki Fińskiej) zgodnie z wnioskiem Komisji. W odniesieniu do pozostałych stad ministrowie zdecydowali się na mniejsze zwiększenie w przypadku szprota i brak zwiększenia w przypadku łososia w basenie głównym.

Uzgodniono również następujące zmniejszenia: 25% dla dorsza wschodniego, 56% dla dorsza zachodniego, w tym przepisy dotyczące limitów worków dla połowów rekreacyjnych, 11% dla śledzia w Zatoce Ryskiej oraz 20% dla łososia w Zatoce Fińskiej.

W związku z tymi ważnymi decyzjami, Europejskie Stowarzyszenie Rybaków Niskotowarowych wydaje oświadczenie, w którym wyraża swój pogląd na temat dalszych działań mających na celu zapewnienie zrównoważonego i rentownego rybołówstwa w Regionie w 2017 r. i później.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do oficjalnej informacji prasowej