Skip to content

Impenjat li jappoġġa lis-Sajjieda fuq Skala Żgħira bħala atturi tal-bidla għal sajd ġust, ibħra b'saħħithom u komunitajiet vibranti

Għaliex tappoġġa lilna?

Kuljum fl-ibħra Ewropej, madwar 75,000 sajjied fuq skala żgħira jmorru l-baħar mingħajr ma jkunu jafu jekk ikunux kapaċi jaqilgħu biżżejjed biex jaqilgħu l-għajxien. Il-flotta tas-sajd fuq skala żgħira tal-UE (SSFF) tirrappreżenta l-maġġoranza tas-sajjieda fl-Ewropa, tammonta għal aktar minn 70 % tal-bastimenti tas-sajd attivi tagħha u tipprovdi 50 % tal-impjiegi fuq il-baħar, u madankollu huma l-‘flotta minsija’. – injorat mill-politiki tas-sajd Ewropej suċċessivi. 

LIFE temmen li bil approċċ minn isfel għal fuq, is-sajjieda fuq skala żgħira jistgħu jinġiebu mill-periferija għaċ-ċentru tal-proċessi ta’ tfassil u ġestjoni tal-politika tas-sajd tal-UE, billi jibnu l-kapaċità tagħhom bħala atturi tal-bidla fil-post, u imexxu l-bidliet fit-tul li huma essenzjali biex jinkisbu sistemi ta' sajd u ikel sostenibbli. Li din it-trasformazzjoni ssir realtà hija sfida enormi, u ma nistgħux nagħmluha waħedhom. Aktar minn qatt qabel, napprezzaw l-appoġġ tal-imsieħba tagħna li jagħmlu dan ix-xogħol possibbli.

Billi tappoġġa lilna, qed tinvesti fil-ġustizzja u s-sostenibbiltà tal-komunitajiet tas-sajd tagħna, is-sistemi tal-ikel u l-ibħra tagħna. 

LIFE_Med_1-1024x683-1

Modi kif tappoġġa lilna

Agħmel donazzjoni

Billi tgħin lil LIFE, tikkontribwixxi biex  tiżgura s-sostenibbiltà u kundizzjonijiet aktar indaqs għall-komunitajiet tas-sajd tagħna, tagħmel is-sistemi tal-ikel tagħna aktar ġusti u sostenibbli, u l-ibħra tagħna aktar b'saħħithom.. Madankollu inti tagħżel li tappoġġa lilna, aħna grati ħafnal!

Għal aktar informazzjoni u aktar għażliet jekk jogħġbok ibgħat email communications@lifeplatform.eu 

Issir organizzazzjoni membru

Are you a small-scale fisher organisation? You are the heart and purpose of LIFE and we are happy to receive your membership application. 

Li tingħaqad ma' LIFE tintegrak biex tkun parti minn komunità ta' 10,000 sajjied fuq skala żgħira li jaqsmu l-istess valuri, għanijiet u sfidi, u li qed jikkoperaw biex jiżguraw futur aħjar għas-settur u għall-baħar.

Akkwist tal-ħut tiegħek

Aħna lkoll, bħala konsumaturi, nistgħu nagħmlu għażliet individwali b'influwenza pożittiva fuq is-sistema globali tal-ikel, l-oċeani tagħna u l-komunitajiet li jiddependu minnhom, billi nnaqqsu l-konsum tal-ħut iżda nakkwistaw ħut ta' kwalità għolja maqbud  fl-istaġun it-tajjeb, lokalment, u direttament minn sajjieda b'impatt baxx impenjati għal kodiċi etiku. 

Żur Foodnected għal aktar informazzjoni.

Segwina fuq il-midja soċjali

Segwina fuq il-midja soċjali, aqsam il-postijiet tagħna u għinna nstemgħu l-vuċi tas-sajjieda fuq skala żgħira.

Iċċartjar il-Progress ta’ LIFE

Fisher-block-colour003

F'5 snin qosra, LIFE stabbilixxa ruħu bħala l-unika organizzazzjoni fil-livell Ewropew li tipprovdi vuċi u rappreżentanza ddedikata biex taqdi l-interessi tas-sajjieda fuq skala żgħira b'impatt baxx. 

LIFE ssawwar sħubijiet u alleanzi ma' diversi organizzazzjonijiet rispettati ħafna fil-kawża komuni tas-sostenibbiltà soċjoekonomika u ambjentali tal-ibħra tagħna. Dawn is-sħubijiet u alleanzi diġà qed iġibu riżultati sinifikanti.

It-trasparenza hija essenzjali biex tinbena l-fiduċja fost il-partijiet interessati u l-imsieħba kollha. Għal din ir-raġuni, aħna niddedikaw sforzi u riżorsi biex nagħtu viżibilità u aċċessibilità lill-proċessi u l-attivitajiet tagħna.

Il-kontijiet tagħna huma rrappurtati formalment kull sena u ppubblikati fir-Rapport Annwali, flimkien mal-indikaturi ewlenin tal-progress.

Mill-2018, LIFE hija rreġistrata fil-Belġju bħala assoċjazzjoni mhux għall-profitt (asbl). taħt artikolu 74 tal-Belġjan Kostituzzjoni. Aħna internament regolati minn l-Istatuti tagħna u Regolament Intern Dokumenti.

Irreġistra GĦAL NEWSLETTER TAGĦNA

* indicates required
maMaltese