Το εργαστήριο του LIFE στο Slow Fish 2017: κύρια αποτελέσματα

Αργά ψάρια 2017

Ημερίδα των αλιέων της Ευρώπης με χαμηλό αντίκτυπο

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Slow Fish, στις 21st του Μαΐου, η οργάνωση Low Impact Fishers of Europe διοργάνωσε ένα εργαστήριο που απευθυνόταν στους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα για να συζητήσουν από κοινού την πολιτική που απαιτείται στην ΕΕ για τους αλιείς μικρής κλίμακας και να ενημερώσουν καλύτερα για το μελλοντικό έργο που θα διεξαχθεί από το LIFE και τα μέλη του σε όλα τα θεσμικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις που προέκυψαν από τη συζήτηση συνοψίζονται στο έγγραφο που ακολουθεί.

Αποκτήστε πρόσβαση στα αποτελέσματα και τις συστάσεις κάνοντας κλικ εδώ