Παλμική αλιεία: ένα ευρωπαϊκό σκάνδαλο

Παλμική αλιεία: ένα ευρωπαϊκό σκάνδαλο

Τα μέλη του LIFE & Management συνεργάζονται με διάφορες οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη για να σταματήσουν την απόπειρα

να ανοίξει το δρόμο για τη νόμιμη και ευρεία χρήση αυτού του επιβλαβούς εργαλείου. 

Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2018

Η παλμική αλιεία αναγνωρίζεται ευρέως ως καταστροφική και έχει ήδη απαγορεύεται στα περισσότερα αλιευτικά έθνη παγκοσμίως, αλλά τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέρος της αλιευτικής βιομηχανίας συγκάλυψε τη χρήση της για εμπορικά συμφέροντα με την ετικέτα της έρευνας και της καινοτομίας.

Στις 16 Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το αν θα επιτραπεί η επέκταση της παλλόμενης αλιείας.

Αυτό θα οδηγήσει σίγουρα σε μακροπρόθεσμες και μεγάλης κλίμακας καταστροφικές συνέπειες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις αλιευτικές κοινότητες μικρής κλίμακας.

Ήρθε η ώρα να σταματήσετε τη διαδικασία τώρα: ενώστε τη φωνή σας με τα μέλη του LIFE και καλέστε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποσύρουν την ηλεκτρική αλιεία από την ψηφοφορία της 16ης Ιανουαρίου.

Υπογράψτε την αίτηση εδώ

Μάθετε περισσότερα εδώ