Połowy impulsowe: skandal europejski

Połowy impulsowe: skandal europejski

Członkowie i zarząd LIFE współpracują z wieloma organizacjami w całej Europie, aby powstrzymać próbę

utorować drogę do legalnego i powszechnego stosowania tego szkodliwego sprzętu. 

Bruksela, 8 stycznia 2018 r.

Połowy impulsowe są powszechnie uznawane za destrukcyjne i zostały już zakazane w większości krajów rybackich na świecie, ale w minionych latach w Unii Europejskiej część sektora rybołówstwa ukryła swoje wykorzystanie dla interesów handlowych pod etykietą badań i innowacji.

16 stycznia Parlament Europejski będzie głosował nad tym, czy zezwolić na rozszerzenie połowów pulsacyjnych.

To z pewnością doprowadzi do długotrwałe i na dużą skalę katastrofalne skutki dla ekosystemów morskich i społeczności zajmujących się rybołówstwem na małą skalę.

Czas zatrzymać ten proces już teraz: dołącz do członków LIFE i wezwij członków Parlamentu Europejskiego do wycofania połowów elektrycznych z głosowania 16 stycznia.

Podpisz petycję tutaj

Dowiedz się więcej tutaj