LIFE στα συμβουλευτικά συμβούλια

LIFE στα συμβουλευτικά συμβούλια: αλλά χρειάζονται περισσότερες θέσεις στο τραπέζι.

Οι ψαράδες μικρής κλίμακας θεωρούν ότι τα συμβουλευτικά συμβούλια είναι ανθεκτικά στην αλλαγή.

 

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Brian O'Riordan

 

2 Οκτωβρίου 2017. Σε συνάντηση στο Αμβούργο της Γερμανίας, περίπου 30 αλιείς μικρής κλίμακας και χαμηλών επιπτώσεων από τη Σουηδία, τη Δανία, την Πολωνία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες μοιράστηκαν εμπειρίες και διδάγματα από τη συμμετοχή τους στα Συμβουλευτικά Συμβούλια (ΣΣ). Μαζί τους συμμετείχαν τεχνικοί εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί από την περιοχή της Βαλτικής και υποστηρίχθηκαν από το προσωπικό του LIFE.

Συζητήθηκαν οι "λεπτομέρειες" του τρόπου λειτουργίας των ΣΕ, στη θεωρία και στην πράξη, η εμπειρία των αλιέων μικρής κλίμακας από τη συμμετοχή τους στις ΣΕ και τι πρέπει να γίνει για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις και η λήψη αποφάσεων πιο ανοικτές ώστε να συμπεριλάβουν θέματα που είναι σημαντικά για την αλιεία μικρής κλίμακας (ΑΜΚ).

Τα Περιφερειακά Συμβουλευτικά Συμβούλια (ΠΣΣ) προέκυψαν από τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το 2002 ως φορείς που καθοδηγούνται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και σχεδιάστηκαν ως ένα μέσο μέσω του οποίου οι αλιείς, οι ιδιοκτήτες σκαφών, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι μεταποιητές, οι έμποροι, οι ομάδες καταναλωτών, οι ΜΚΟ, οι ιχθυοκαλλιεργητές και άλλοι θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις απόψεις και τις συστάσεις τους στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ το 2014, οι ΣΕΑ αναθεωρήθηκαν και μετονομάστηκαν σε "Συμβουλευτικά Συμβούλια", με στόχο την εξασφάλιση ευρύτερης και πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης, με έμφαση στους στόλους μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τους νέους στόχους της ΚΑλΠ. Μέχρι τη μεταρρύθμιση του 2014, οι περισσότερες από τις RAC λειτουργούσαν εδώ και μια δεκαετία, αλλά χωρίς τη συμμετοχή οργανώσεων που εκπροσωπούν τους αλιείς μικρής κλίμακας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να βρίσκεστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν θέλετε να ακουστεί η φωνή σας, αποτελεί προτεραιότητα του LIFE να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΕΑΧ στις ΣΕ. από την έναρξή του το 2012 στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιοτεχνικών Αλιέων. Ωστόσο, μόλις τους τελευταίους 12 με 18 μήνες το LIFE μπόρεσε να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη στα μέλη του ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στα ΑΣ, κυρίως μέσω των συντονιστών του στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Μια μεγάλη πρόκληση ήταν να σπάσει το καλούπι της λήψης αποφάσεων στις ΣΕ, όπου κυριαρχούν τα συμφέροντα της αλιείας μεγαλύτερης κλίμακας, της μεταποιητικής βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου και άλλων. Το LIFE βρήκε σημαντική αντίσταση στην αλλαγή του status quo, και κυρίως για τα μέλη της να εκλέγονται στις Εκτελεστικές Επιτροπές (ExComs) των ΣΕ, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι ΑΣ της Βαλτικής Θάλασσας και της Αγοράς, όπου έχουν γίνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της τοποθέτησης θεμάτων που αφορούν τους αλιείς μικρής κλίμακας στην ημερήσια διάταξη.

Όπως τονίζει ο Ο Wolfgang Albrect από την Fischereischutzverband Schleswig-Holstein στη Γερμανία, που πρόσφατα εξελέγη στην ExCom της Baltic Sea AC (BSAC). "τα πράγματα φαίνονται καλά στη θεωρία, αλλά στην πράξη είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ενεργοί αλιείς στις ΣΕ. Αυτό απαιτεί σημαντική προσπάθεια, τόσο για την προετοιμασία των συνεδριάσεων, όσο και για την προσωπική παρουσία. Ως αλιέας, πρέπει να σκεφτείς αν είναι πιο σημαντικό να περάσεις 2 ημέρες ψαρεύοντας, ή να είσαι στις ΣΕ για να προσπαθήσεις να κάνεις περισσότερα ψάρια στη θάλασσα. Έχουμε περάσει τα πρώτα εμπόδια, έχουμε μπει με το πόδι μας στην πόρτα, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερους ψαράδες στο τραπέζι".

Η Katarzyna Wysocka από την Środkowopomorska Grupa Rybacka στην Ustka της Πολωνίας, τόνισε ότι η πλειοψηφία των αλιέων έπρεπε να μάθει μια νέα γλώσσα όταν εντάχθηκε στις ΑΣ, να κατανοήσουν το νόημα πολλών νέων όρων και εννοιών και τη σημασία των γνωμοδοτήσεων του ICES, της ΜΒΑ, της προσέγγισης των οικοσυστημάτων, της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να ερμηνεύσουν για άλλους αλιείς μικρής κλίμακας. "Η δουλειά δεν τελειώνει με το να είμαστε απλώς εκεί. Οι φορείς εκμετάλλευσης μεγαλύτερης κλίμακας εργάζονται σκληρά για να πάρουν αυτό που θέλουν. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Αλλά υπάρχουν περιορισμοί. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι από εμάς δεν μιλάμε αγγλικά και οι ΑΣ λένε ότι δεν υπάρχει προϋπολογισμός για διερμηνεία*".

Επισημάνθηκε επίσης ότι μέχρι σήμερα η ΚΑλΠ "δεν είχε τοπικές ρίζες", και συστήθηκε η δημιουργία συμμαχιών με τους τοπικούς δήμους για την προώθηση της "ποιότητας έναντι της ποσότητας" και τη διασφάλιση της διατήρησης των μικρών λιμανιών. Τονίστηκε η σημασία των ΕΔΕΤ για την παροχή τοπικών θέσεων εργασίας και τοπικών προμηθειών ποιοτικών φρέσκων ψαριών., σε σύγκριση με την παροχή μεγάλων ποσοτήτων ψαριών για τη βιομηχανία μεταποίησης. "Απλώς δεν υπάρχει αρκετός γάδος στη Βαλτική θάλασσα για να καλύψει τις ανάγκες των μεταποιητών ή αρκετά ψάρια για να στηρίξει τη βιομηχανία ιχθυαλεύρων. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προμήθεια μικρών ποσοτήτων ψαριών υψηλής ποιότητας στους τοπικούς καταναλωτές, τους τουρίστες και τα εστιατόρια".

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, και πώς να κάνουμε τις ΣΕ και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων πιο ανοικτές στα SSF, χαιρετίστηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο που επέτρεψε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των SSF. Αλλά έπρεπε να γίνουν περισσότερα εκτός των ΣΕ για να αναδειχθούν ζητήματα που δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν στις ΣΕ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επίλυσης του αινίγματος της αλιείας με τράτα και της υποχρέωσης εκφόρτωσης - της "μπλε φάλαινας στο δωμάτιο". Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης την απογοήτευσή τους για την εφαρμογή του άρθρου 17, το οποίο είχε ως στόχο να επιβραβεύσει την επιλεκτική αλιεία χαμηλών επιπτώσεων, αλλά ήταν "καταστροφή". Η διατύπωση ήταν πολύ ασαφής και οι διατάξεις ήταν εύκολο να παρακαμφθούν.

Τονίστηκε επίσης ότι η συνεχής πίεση από το LSF για την απόκτηση ολοένα και μεγαλύτερων ποσοτήτων ποσόστωσης λειτουργεί εις βάρος τόσο της βιωσιμότητας των ιχθυαποθεμάτων όσο και των συμφερόντων του SSF. Με τις ΙΤQ, η SSF ήταν ευάλωτη στο να χάσει την πρόσβαση, και υπήρχε η ανάγκη να περιφραχθούν οι αλιευτικές δυνατότητες (ποσοστώσεις και δεσμευμένες αλιευτικές περιοχές) για τα ΕΔΕΤ που δεν μπορούσαν να μεταφερθούν στα ΕΔΕΤ.

Παρά τον μεγάλο όγκο εργασίας που πρέπει να γίνει ακόμη για να αποκατασταθούν οι ανισορροπίες μεταξύ LSF και SSF, οι συμμετέχοντες ήταν αισιόδοξοι για το μέλλον. Οι ΑΣ παρείχαν ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των πολιτικών, αλλά δεν ήταν το μοναδικό εργαλείο.

* Το σχόλιο αυτό αναφέρεται σε μια παλαιότερη πρακτική εντός του BSAC, η οποία άλλαξε πρόσφατα κατόπιν αιτήματος των μελών του LIFE. Από το 2017, στον προϋπολογισμό του BSAC περιλαμβάνεται η υπηρεσία της κατά παραγγελία διερμηνείας με ψιθύρους.

♦ ♦ ♦