Έρευνα σχετικά με υποψίες απάτης στο Pulse Fishing

Επίσημες δημόσιες σχέσεις σε EN/FR/NL/PL/ES/DE/ITA

14 Ιουνίου 2018

23 περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οργανώσεις που εκπροσωπούν αλιείς από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες,
και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, γνωστή ως OLAF, για τη διεξαγωγή έρευνας
για το κατά πόσον έχει σημειωθεί απάτη σε σχέση με την ολλανδική αλιεία με ηλεκτρική τράτα.

Πρόσβαση στο επίσημο δελτίο τύπου στα αγγλικά εδώ

23 περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των αλιέων της Γαλλίας, της Αλλεμανίας, της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών και της Βρετανίας ζητούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να διενεργήσει έρευνα για την ηλεκτρική αλιεία στη Νεερλανδέζικη Δημοκρατία λόγω υποψίας απάτης.

Accédez au Communiqué de Presse officiel en Français ici

23 μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών από τη Φραγκία, τη Δυτική Γερμανία, τη Γερμανία και τη Βόρεια Κομισιόν, έκαναν μια επίσημη επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Απάτης -OLAF- για να ξεκινήσει μια έρευνα σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης στην ολλανδική εταιρεία Pulsvisserij.

Δείτε εδώ την επίσημη δημοσίευση στις Κάτω Χώρες

23 organizacji ekologicznych i organizacji reprezentujących rybaków z Francji, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii złożyło formalny wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, w skrócie OLAF,
o wszczęcie dochodzenia w sprawie podejrzenia o nadużycia finansowe holenderskich rybaków poławiających prądem.

Uzyskaj dostęp do oficjalnej informacji prasowej w języku Polskim

23 ONG ecologistas y organizaciones de pescadores de Francia, Alemania, Países Bajos, y el Reino Unido han presentado una petición formal a la Oficina Europea de lucha contra el Fraude, la OLAF, para que inicie una investigación ante la sospecha de fraude en la pesca eléctrica neerlandesa.

Acceda al comunicado de prensa oficial en Español aquí

23 Umweltschutzorganisationen und Fischereiverbände aus Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und dem
Vereinigten Königreich haben heute beim Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, kurz OLAF, einen förmlichen
Antrag auf Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts auf Betrug in der niederländischen Elektrofischerei gestellt.

Greifen Sie hier auf die offizielle Pressemitteilung in Deutscher Sprache zu

23 ONG e organizzazioni per la difesa dell'ambiente che rappresentano i pescatori della Francia, Germania, Paesi Bassi e Gran Bretagna hanno presentato una richiesta formale all'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode, conosciuto
come OLAF, affinché conduca un'indagine su una sospetta frode nella pesca elettrica olandese.

Accedi al comunicato stampa upficiale in Italiano qui

♦ ♦ ♦