Δράση για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλασσοπουλιών

Το LIFE και η BirdLife ενώνουν τις δυνάμεις τους για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλασσοπουλιών

Τα θαλασσοπούλια αναζητούν τροφή σε ιδιαίτερα παραγωγικές περιοχές του ωκεανού, οι οποίες αποτελούν επίσης στόχο των εμπορικών αλιευτικών σκαφών. Αυτή η αλληλεπικάλυψη μπορεί να προκαλέσει την τυχαία παγίδευσή τους σε αγκίστρια ή την εμπλοκή τους σε δίχτυα. Για τους αλιείς μικρής κλίμακας με χαμηλές επιπτώσεις, τέτοια τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλασσοπουλιών αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα. Για το λόγο αυτό, το LIFE και η BirdLife ζητούν από κοινού από τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα τεχνικά μέτρα 2016/0074 (COD).

Αποκτήστε πρόσβαση στην επίσημη επιστολή προς τους ευρωβουλευτές κάνοντας κλικ εδώ