Νέα από το κατάστρωμα - Φεβρουάριος 2018

ΝΈΑ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΤΆΣΤΡΩΜΑ

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο των Low Impact Fishers of Europe

Το ενημερωτικό δελτίο του Φεβρουαρίου 2018 περιλαμβάνει:

  • Οι αλιείς μικρής κλίμακας αποκτούν αυξανόμενη επιρροή στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο της Βαλτικής Θάλασσας, καθώς η FSK από τη Δανία είναι η τέταρτη οργάνωση μέλος του LIFE που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση.
  • Μεσογειακή αλιεία μικρής κλίμακας: καιρός για μια σύγχρονη διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • Άλλες ειδήσεις από όλη την ΕΕ
  • Νέα από τα μέλη μας
  • Νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο
  • Ανασκόπηση Τύπου

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε τα Νέα από το κατάστρωμα - Φεβρουάριος 2018