Nieuws van het dek - februari 2018

NIEUWS VAN HET DEK

De maandelijkse nieuwsbrief van de Low Impact Vissers van Europa

De nieuwsbrief van februari 2018 bevat:

  • Kleinschalige vissers krijgen steeds meer invloed in de Adviesraad voor de Oostzee nu FSK uit Denemarken de vierde organisatie is die lid wordt van LIFE.
  • Kleinschalige visserij in de Middellandse Zee: tijd voor een stand van zaken van het besluitvormingsproces
  • Ander nieuws uit de EU
  • Nieuws van onze leden
  • Nieuwe leden aan boord
  • Persoverzicht

Volg deze link om Nieuws van het dek - februari 2018 te downloaden