Korespondencja z Vellą w sprawie kwot tuńczyka

Przydział kwot tuńczyka błękitnopłetwego metodą tradycyjną: Komisarz Vella zobowiązuje się do regularnego poruszania tej kwestii z państwami członkowskimi, aby zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów WPRyb dotyczących sprawiedliwego przydziału kwot.

W wymiana listów między LIFE a komisarzem Vellą w sprawie przyznania specjalnej, niepodlegającej przeniesieniu kwoty tuńczyka błękitnopłetwego drobnym rybakom łowiącym na haki i sznury tuż przed dorocznym posiedzeniem ICCAT i po nim, które odbędzie się w Vilamoura w Portugalii w dniach od 14 do 21 listopada, komisarz Vella wyjaśnił, że ICCAT decyduje o przydziale kwot tuńczyka błękitnopłetwego umawiającym się stronom (CPC), nie na temat podziału tych kwot między różne sektory w ramach danej CPC. Odpowiedzialność spoczywa zatem na Państwa członkowskie UE wdrożenie przepisów ostatniego rozporządzenia w sprawie tuńczyka błękitnopłetwego 2016/ 1627 w zakresie sprawiedliwego podziału kwoty oraz uwzględnienia rybołówstwa tradycyjnego i rzemieślniczego.
Komisarz Vella zapewnił jednak LIFE, że "Komisja będzie nadal regularnie poruszać tę kwestię (kwestię kwot) z państwami członkowskimi, aby zapewnić właściwe stosowanie tych przepisów".

Aby uzyskać dostęp do oficjalnego listu LIFE do komisarza Velli, kliknij tutaj

Dostęp do oficjalnej odpowiedzi komisarza Velli można uzyskać, klikając tutaj