Correspondentie met Vella over tonijnquota

Toewijzing van quota voor ambachtelijke blauwvintonijn: Commissaris Vella zegt toe dit regelmatig met de lidstaten te bespreken om ervoor te zorgen dat de GVB-bepalingen voor een eerlijke toewijzing van quota correct worden toegepast.

In een briefwisseling tussen LIFE en commissaris Vella betreffende de toewijzing van een specifiek, niet-overdraagbaar blauwvintonijnquotum voor kleinschalige haaknettenvissers net voor en na de jaarvergadering van de ICCAT in Vilamoura, Portugal, van 14 tot en met 21 november, legde Commissaris Vella uit dat de ICCAT beslist over de toewijzing van blauwvintonijnquota aan de verdragsluitende partijen (CPC's), niet over de verdeling van deze quota over de verschillende sectoren binnen een bepaalde GOG. De verantwoordelijkheid ligt daarom bij EU-lidstaten de bepalingen van de recente blauwvintonijnverordening 2016/1627 uit te voeren wat betreft een eerlijke verdeling van de quota, en rekening te houden met de traditionele en ambachtelijke visserij.
Commissaris Vella verzekerde LIFE echter dat "de Commissie zal deze (quotumkwestie) regelmatig met de lidstaten blijven bespreken om ervoor te zorgen dat deze bepalingen correct worden toegepast".

Klik hier voor de officiële brief van LIFE aan commissaris Vella.

Bekijk het officiële antwoord van commissaris Vella door hier te klikken