Baltic stocks: comments and highlights

sprats

 Warsaw, 25 July 2016

Platforma LIFE

Following ICES advice for 2017, LIFE’s Members of the Baltic Region (including Poland, Sweden, Denmark and Germany) elaborated the comments and highlights below, to be presented to decision-makers, with concrete proposals for a correct management of Baltic stocks. 

 

LIFE comments on Baltic Sea fish stocks: TACs and accompanying measures

zgodnie z zaleceniami ICES na rok 2017

 

Dorsz wschodni i związek z gatunkami pelagicznymi

ŻYCIE jest poważnie zaniepokojony ciągłym brakiem analitycznej oceny tego stada przez ICES, pomimo licznych wysiłków w tym kierunku. Brak większych osobników dorsza i poleganie na niewielkiej liczbie roczników wchodzących do stada zwiększa ryzyko związane z tym kluczowym dla Morza Bałtyckiego stadem.

Furthermore, ICES points to increasing discard rate, which is most probably higher than 15%. ŻYCIE Obserwacje członków potwierdzają informacje dostępne dla ICES, że "modyfikacja właściwości selektywnych" ma miejsce na dużą skalę w połowach włokami dennymi.

Kondycja dorszy nieco się poprawiła, ale nadal jest znacznie gorsza niż średnia długoterminowa; nie może to być usprawiedliwieniem dla samozadowolenia. Nie ma jednej przyczyny tego zjawiska. Jednakże, ŻYCIE Members point to a root cause of continued cod food deprivationSzczególnie w przypadku 3 i 4-letnich dorszy, które w normalnych warunkach powinny żywić się głównie szprotami. Na stronie ŻYCIE’s view, it is because forage fish is simply not available, due to excessive effort exerted on pelagic species, particularly sprat in Subdivisions 25 and 26. ICES advice is quite clear on this.

Opisana powyżej sytuacja wymaga umiarkowanego obniżenia TAC, ze względu na zwiększone zagrożenia dla stada. Niezmiernie ważne jest jednak, aby decydenci bezzwłocznie przyjęli środki prowadzące do:

  • Much better food availability for 3 to 4-year-old and older cod individuals;
  • Significant and strong decrease of discards. They are a disgrace to the region hitherto seen as example for the rest of Europe to follow.

Rybacy prowadzący połowy na małą skalę na Morzu Bałtyckim nie mogą sobie pozwolić na powtórzenie się sytuacji z zachodniego stada dorsza na wschodzie.

Sprat

ŻYCIE Uważa, że w sytuacji niedostatku pożywienia dla dorsza w Bałtyku Środkowym i na podstawie tylko jednej silnej klasy rocznej, zwiększenie TAC proponowane przez ICES should not be followed. We hope that decision-makers shall act moderately here to avoid steep sprat TAC decreases in the future. ŻYCIE recommends a rollover of the TAC with a robust spatial management plan to move large-scale pelagic effort away from SDs 25 and 26 and leave the sprat as prey for hungry codzgodnie z zaleceniami ICES.

Śledź z basenu środkowego

ŻYCIE feels it necessary to bring to the table a worrying anecdotal evidence provided by one of our Members: some fishers specialized in herring for bait, operating in southern Swedish waters, have pointed out to very bad situation of herring in their area, with i.e. the fish growing very thin. This has resulted in some bait-specialized boats going out of business this year.

Wpływ drapieżnictwa fok

ŻYCIE calls upon ICES to take full account of the extent of fish mortality caused by the huge increase in seal population over the last decade. This is particularly important for the assessment of cod and salmon stocks. Furthermore, environmental organizations, as well as the relevant EU and national authorities, need to re-think their seal conservation policies to ensure that the balance in Baltic Sea ecosystem is kept.