Estamos contratando!

10/3/2020

OFERTA LABORAL
Specjalista ds. projektów - PROGRAMA DE PESCA SOSTENIBLE BALEAR

La organización LIFE (Low Impact Fishers of Europe) plataforma europea de pescadores profesionales de pequeña escala y bajo impacto y la Fundación Marilles - entidad sin ánimo de lucro que trabaja para la conservación del mar Balear - han unido fuerzas para impulsar un programa que tiene por objetivo transformar la flota pesquera de Baleares en una de las más sostenibles del Mediterráneo.

Pesca profesional może być zagrożeniem lub szansą dla środowiska morskiego. Wszystkie sporty wodne, zarówno te związane z łowieniem ryb, jak i te związane z palangre, czy redes de trasmallo, wywierają mniejszy lub większy wpływ na środowisko morskie. Jednak zależność od zdrowych obszarów morskich i ich duża wiedza i doświadczenie sprawiają, że pasterze są ważnymi aktorami na rzecz zrównoważonego rozwoju morza.

La flota pesquera balear se puede divideir a grandes rasgos entre unas 300 embarcaciones de pesca de pequeña escala, aproximadamente, y 35 embarcaciones arrastreras. Al igual que en otras regiones del Mediterráneo, la medida de la flota y el número de pescadores se ha reducido notablemente en las últimas décadas, con consecuencias económicas y sociales significativas.

Jeśli dobrze się do tego przyłożymy, pesca profesional ma zdolność do pozbycia się z pola widzenia zagrożeń dla morza i przekształcenia się w proaktywnych działaczy na rzecz zmian, którzy zostaną uznani za "strażników morza" i liderów w jego ochronie. Utworzenie rezerwatów morskich na Balearach, w wielu przypadkach kierowanych przez stowarzyszenia rybaków, jest dobrym przykładem, który ilustruje potencjał, który do tej pory nie został w pełni wykorzystany.

W LIFE y Marilles uważamy, że poprawa stanu środowiska morskiego Balear wymaga konstruktywnej współpracy z profesjonalnymi rybakami, z podejściem "od góry do dołu" i w sposób holistyczny, w celu wdrożenia rozwiązań, które pomogą poprawić stan środowiska morskiego i przyczynią się do rozwoju społeczności. Inicjatywy te, oprócz rezerwatów morskich, obejmują również plany zarządzania (i zarządzania) obszarami i gatunkami clave (takimi jak gamba i langosta), certyfikację i rewaloryzację produktów pochodzących z pszczelarstwa o niskim wpływie na środowisko.

Konieczne jest maksymalne wykorzystanie potencjału sektora rybackiego w celu poprawy stanu ochrony Balearów i przyspieszenia przejścia do floty całkowicie zrównoważonej; prawdopodobnie najbardziej zrównoważonej w basenie Morza Śródziemnego.

Czego szukamy?

Poszukujemy specjalisty ds. projektów z pasją do Balearów i znajomością profesjonalnego sektora rybackiego. Osoba proaktywna, przedsiębiorcza i kreatywna; z wykształceniem istotnym w świecie rybołówstwa, z umiejętnościami multidyscyplinarnymi i dobrymi zdolnościami komunikacyjnymi. Posiada wcześniejsze doświadczenie w pracy z rybakami, jest empatyczny i ma szczególny talent do nawiązywania dobrych relacji i zdobywania ich szacunku. Niezbędne jest posiadanie zdolności organizacyjnych, umiejętności koordynowania wielu działań i projektów, a przede wszystkim dobrej bazy naukowej.

Specjalista ds. projektów będzie częścią zespołu LIFE; będzie podlegał bezpośrednio koordynatorowi LIFE Mediterránea z siedzibą w Barcelonie, a także będzie współpracował z dyrekcją LIFE z siedzibą w Bruselas. Ze względów logistycznych osoba ta może zostać zatrudniona w organizacji Marilles z siedzibą na Balearach, gdzie będzie uważana za najważniejszą osobę w zespole. Doskonała koordynacja i komunikacja z LIFE i Marilles jest niezbędna, aby móc rozwijać tę pracę z sukcesem.

Cele

Głównym zadaniem tego specjalisty ds. projektów jest opracowanie i wdrożenie programu LIFE na Balearach, którego głównymi celami są:

Poprawa znajomości sektora rybackiego na małych obszarach Baleary, dokumentowanie tradycyjnej wiedzy i doświadczeń rybaków na temat środowiska i zasobów morskich; promowanie i wspieranie współpracy ze społecznością naukową i projektów z zakresu nauki lokalnej.
Wzmocnienie spójności i zdolności sektora rybackiego na małą skalę do działania jako agenci zmian na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego Balearów, identyfikowanie, promowanie i wdrażanie (z podejściem "z góry na wschód") inicjatyw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi ekologicznemu i gospodarczemu sektora, a także wspieranie współpracy i tworzenia sieci kontaktów.
Mejorar la gobernanza pesquera en las Islas Baleares mediante la creación y seguimiento de al menos dos nuevos comités clave de cogestión, que diseñen e implementen planes de gestión de áreas o especies prioritarias clave.
Uświadomienie znaczenia tego sektora jako katalizatora inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego i morskiego oraz wzmocnienie jego dobrej organizacji, zarządzania i udziału w procesach decyzyjnych w regionie Balearów i w kraju.
Ułatwienie dostępu do źródeł finansowania dla sektora rzemiosła artystycznego.
Aby osiągnąć te cele, ważną częścią tych działań będzie praca nad środowiskiem naturalnym, w tym wielokrotne spotkania z pszczelarzami i odpowiednimi organizacjami (stowarzyszeniami itp.).

Aktywności

W ramach ogólnego programu LIFE na Baleary, stworzenie i wdrożenie strategii i planu działania w perspektywie trzech lat w celu zmniejszenia negatywnego wpływu pesca professionale na Baleary i przyspieszenia przejścia do zrównoważonej floty pesquera i społeczności przyszłości, biorąc pod uwagę:

Ideas y sugerencias del sector pesquero profesional de pequeña escala.
Principales presiones y amenazas sobre hábitats y especies vulnerables del mar Balear.
Prioridades para mejorar la gestión de recursos pesqueros del mar Balear.
Oportunidades para maximizar impacto fortaleciendo iniciativas existentes o sugerencias de actores clave.
Strategia i forma współpracy LIFE i Marilles.
Opracowywanie i wdrażanie rocznych planów pracy z opisem działań oraz monitorowanie realizacji programu za pomocą wskaźników.

Rozpowszechnianie i rozpowszechnianie informacji o programie poprzez udział w konferencjach, spotkaniach redakcyjnych, działaniach itp.

Zidentyfikowanie możliwości nawiązania współpracy z innymi inicjatywami na rzecz zrównoważonego rybołówstwa w skali krajowej, śródziemnomorskiej i międzynarodowej.

Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za komunikację w LIFE i Fundación Marilles w celu koordynowania strategii komunikacji i relacji z mediami, w tym odpowiadanie na pytania i prośby mediów komunikacyjnych (telewizja, radio i prasa).

Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie funduszy z Fundación Marilles i LIFE w celu przyczynienia się do poprawy finansowania programu i jego rozszerzenia poprzez redakcję propozycji finansowania.

Wymagania

Titulación superior, preferentemente relacionada con el medio marino y/o la pesca (incluido económica o ciencias sociales).
Co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy z profesjonalnymi hodowcami lub w świecie pesca.
Buen conocimiento del contexto marino actual en Baleares y de su sector pesquero.
Empatia, dyplomacja i relacje interpersonalne, umiejętność ułatwiania, pośredniczenia, negocjowania, promowania spójności w różnych grupach.
Doskonała komunikacja ustna i pisemna w języku katalońskim i kastylijskim. Zdolność do pracy w języku angielskim.
Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami i/lub opracowywaniu programów.
Doświadczenie w redagowaniu propozycji projektów i pozyskiwaniu funduszy.
Actitud proactiva y emprendedora.
Zorganizowany i skoncentrowany na osiąganiu celów.
Atención al por menor y ojo crítico.
Pobyt na Balearach.
Dyspozycyjność do podróży na inne wyspy Baleares.
Carné do prowadzenia i najlepiej z możliwością wykorzystania samochodu do pracy w terenie.

Co oferujemy?

Contrato de 36 meses (sujeto a periodo de prueba)
000-40.000 euro rocznego wynagrodzenia bruto (w zależności od doświadczenia)
Praca z domu i/lub w przestrzeni coworkingowej w Palma de Mallorca.

Czy jesteś zainteresowany?

Prześlij Curriculum Vitae i kartę prezentacji (maksymalnie 2 strony) z wyjaśnieniem, dlaczego chcesz objąć to stanowisko i dlaczego jesteś idealną osobą na to stanowisko:

Kontakt: med@lifeplatform.eu/ deputy@lifeplatform.eu/ aniol.esteban@marilles.org

Plazo para enviar solicitud: 25 de marzo de 2020

Entrevistas: 30/31 de marzo de 2020 (fecha por confirmar)

Więcej informacji:

- Low Impact Fishers of Europe (LIFE)

Platforma LIFE (Low Impact Fishers of Europe) jest organizacją zrzeszającą organizacje zarządzane przez rybaków i dla rybaków. Głównym celem LIFE (www.lifeplatform.eu) jest dostarczanie usług, wsparcia i głosu specjalnie dedykowanego europejskim rybakom zaangażowanym w zrównoważony rozwój, zarówno mężczyznom, jak i kobietom, o małej skali, którzy stosują metody połowu ryb o niskim wpływie na środowisko. Głównymi celami LIFE jest przybliżenie pescadores de pequeña escala de la periferia al centro de los procesos de toma de decisiones y construir su capacidad para desarrollar soluciones comunes a los problemas comunes, teniendo en cuenta el talento y la experiencia de los pescadores en contribuir en el desarrollo sostenible del sector y al bien común. Este enfoque "de abajo hacia arriba" permite a los pescadores de pequeña escala convertirse en agentes proactivos del cambio en la transformación de la pesca europea a un nivel sostenible y próspero y mantener así la estructura y la cultura de las comunidades costeras a menudo vulnerables y de los pescadores que forman parte integrante de ellas.

- Fundación Marilles

Marilles to fundacja bez zysku, która pracuje nad przekształceniem Wysp Balearskich w światowy przykład ochrony środowiska morskiego. Finansujemy projekty, które poprawiają ochronę morza Balear, kierujemy dialogiem między lokalnymi działaczami w celu opracowania rozwiązań; współpracujemy z innymi fundacjami i darczyńcami prywatnymi w celu uzyskania większego finansowania. Wierzymy, że cały świat ma do odegrania ważną rolę w ochronie środowiska morskiego i że solidna baza naukowa jest niezbędna do osiągnięcia postępu. Więcej informacji na stronie: www.marilles.org