Polscy rybacy przodują w walce z sieciami widmami

147 ton śmieci morskich wyłowionych z Bałtyku:

Polscy rybacy łodziowi wykazują się inicjatywą w walce z sieciami widmowymi

Warszawa, 16 stycznia 2018 r.

Marcin Ruciński

Narzędzia połowowe tracone na morzu i ich wpływ na środowisko morskie są przedmiotem licznych badań i działań na całym świecie. Jednym z najbardziej udanych projektów w tym zakresie , "Czysty Bałtyk", jest finalizowany wzdłuż polskich wód przybrzeżnych w tym laguny, przy zaangażowaniu ponad 500 rybaków prowadzących działalność na małą skalę.

W ten duży projekt zaangażowały się 3 polskie organizacje członkowskie LIFE. Powstał on dzięki środkom Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego udostępnionym Polsce w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020". Cieszy nas fakt, że unijne dotacje zostały wykorzystane w uniwersalnym, pozytywnym celu. poprawa stanu środowiska morskiego, w którym działają polscy rybacy łodziowi, przynosząc jednocześnie korzyści innym użytkownikom morza.

Rybacy odzyskali łącznie niespełna 147 ton odpadów. Większość odzyskanych narzędzi połowowych stanowiły sieci skrzelowe, ale wyłowiono również włoki, sieci pułapkowe, liny i więcierze. W odzyskanych sieciach znajdowały się ryby i inne organizmy morskie, takie jak ptaki i małże, a nawet jedna martwa foka szara. Projekt nie ograniczała się wyłącznie do narzędzi połowowych i rybacy wyciągnęli wiele innych przedmiotów, takich jak boje, styropian, skrzynki, linki, opony, resztki elementów stalowych, a także drobniejsze odpady, takie jak rękawice i worki foliowe.

LIFE jest dumne z bycia częścią tego projektu i korzystając z okazji dziękujemy wszystkim zaangażowanym - rybakom i ich organizacjom, fundacji MARE (http://fundacjamare.pl) oraz organom administracji. Ale przede wszystkim cieszymy się, że możemy być świadkami silne zaangażowanie rybaków w działania projektoweoraz ich poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska morskiego, w tym zasobów rybnych, od których zależy ich byt.

Zobacz wędkarzy w akcji poniżej !