Overslaan naar inhoud

De oplossing die zorgt voor een fatsoenlijk leven en een gezonde oceaan

Een probleem dat zowel mensen als de planeet treft

Europese visbestanden lijden onder chronische overbevissing, waarbij ongeveer 401-2TP2T van de Atlantische bestanden boven het duurzame niveau wordt bevist, en 85-901-2TP2T in het geval van de visbestanden in de Middellandse Zee. Kleinschalige vissersvloten zijn micro- of nanofamiliebedrijven, die dagelijks verse vis van hoge kwaliteit vangen, met de eigenaar en familieleden als vissersbemanning. Zij vertegenwoordigen ongeveer 70% van de actieve Europese vloot, maar kunnen slechts 5% van het totale vangstvolume voor hun rekening nemen als gevolg van oneerlijk en misplaatst visserijbeleid. Deze begunstigen grootschaliger, meer geïndustrialiseerde operaties.

Sinds het prille begin van de Europese Unie, met het Verdrag van Rome, en via de opeenvolgende gemeenschappelijke beleidslijnen inzake visserij, is het doel geweest de voedselvoorziening te vergroten door meer vis te winnen, en de werkgelegenheid in de visserijsector te verhogen. Dit top-down beleid is versterkt door machtige lobby's van de industriële visserij en aquacultuur, die worden gedreven door winst op korte termijn in plaats van duurzaamheid op lange termijn.

De gevolgen voor het mariene milieu en de kustgemeenschappen zijn ernstig. De milieuschade omvat:

Overbevissing van de visbestanden, nog verergerd door het niet-selectieve vistuig en het vistuig dat de zeebodem aantast

Verontreiniging van kustwateren, onder meer door intensieve aquacultuurbedrijven

massaal verlies van mariene biodiversiteit en belangrijke habitats, waardoor het weerstandsvermogen van de oceaanecosystemen wordt verzwakt

Kleinschalige visserij met een lage impact zou een deel van de oplossing kunnen zijn...

... maar 90% van de vangstmogelijkheden worden toegewezen aan grootschaliger belangen, en quotabeheer bevordert de concentratie van visserijrechten in steeds minder handen. Dit betekent dat kleinschalige vissers te maken hebben met oneerlijke concurrentie, zowel wat de toegang tot de visbestanden als wat de toegang tot de markten betreft, waar de bulkaanvoer van grootschalige activiteiten een drukkend effect heeft op de prijzen, waardoor kleinschalige vissers de prijzen moeten betalen. Dit alles leidt tot:

Visserij met geringe impact verliest levensvatbaarheid

Gebrek aan generatie-verlichting

Verlies van banen

Kustgemeenschappen in verval

De oplossing van LIFE

Kleinschalige vissers verenigen en mondiger maken als belangrijke milieu- en sociale veranderaars

Door te zorgen voor een sterke en doeltreffende vertegenwoordiging van geëngageerde kleinschalige vissers en door hun verenigingen op lokaal, regionaal en Europees niveau een stem te geven en te ondersteunen, draagt LIFE bij tot de noodzakelijke systemische verandering.

LIFE werkt langs vijf hoofdlijnen die samen gericht zijn op systeemverandering:

Fisher-block-colour001

Als een representatief orgaan met één enkele, eensgezinde en toegewijde stem op EU-niveau.

Als lobbyorgaan pleiten voor een rechtvaardig en duurzaam visserijbeleid waarbij SSF met een geringe impact centraal staat.

als ondersteunende instantie de capaciteit van de SSF en hun organisaties opbouwen om actoren van verandering te worden.

Om een duurzaam en eerlijk voedselsysteem te ontwikkelen, opgestart met partners in de "Foodnected"project.

Door een nieuwe aanpak van de opleiding die jongere vissers aantrekt, motiveert en ondersteunt.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

LIFE werkt met zijn leden en met beleidsmakers aan de verwezenlijking van 6 van de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

 

UN-SDG-goals_icons-individual-rgb-05-en
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-08
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-10
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-12
Sustainable_Development_Goal_14
Sustainable_Development_Goal_16
2016-03-15-18.40.34-Copy-scaled

LIFE's werkzaamheden zijn erop gericht:

Grote sociale impact

Gering milieueffect

Eerlijke toegang tot hulpbronnen en visgronden

De visserij wordt duurzaam en inclusief beheerd, vrij van privatisering en rekening houdend met economische, sociale en milieufactoren

Eerlijke toegang tot de markten

Vissers worden mondige "prijsmakers" die een eerlijke prijs voor hun producten kunnen bedingen die de kwaliteit en de sociale waarde ervan weerspiegelt 

Participatieve besluitvorming en beter bestuur

Kleinschalige vissers werken op voet van gelijkheid met andere belanghebbende partijen aan de formulering van lokaal, nationaal en Europees visserijbeleid en -beheer

Duurzame en eerlijke voedselsystemen

Er worden rechtstreekse verkopen en korte waardeketens ontwikkeld, waardoor de plaatselijke economieën kunnen floreren en consumenten en vissers rechtstreekse en transparante relaties kunnen onderhouden

Vrouwen in de visserij zijn zichtbaar en worden erkend

De rol van vrouwen wordt erkend en hun werk wordt eerlijk beloond dankzij ons partnerschap met AKTEA

Generatie verlichting

Jongeren zijn gemotiveerd om jonge low impact vissers te worden

fisher-05-2
fisher-03-3

Visserijtechnieken met een lage impact

Vissers gebruiken de meest geschikte methoden, waarbij de impact op de visbestanden, de biodiversiteit en het mariene milieu tot een minimum beperkt blijft en waarbij aanpassing aan klimaatverandering voorop staat

Herstel van de visbestanden

Vissen migreren, groeien en planten zich voort, elk heeft een geschikt seizoen om te worden gevangen en wordt gerespecteerd door SSF-vissers met een lage impact. Zij bevorderen beheersplannen en MPA's wanneer zij in het hart van het besluitvormingsproces staan

Volledig gedocumenteerde visserij en TEK worden naar waarde geschat

SSF draagt bij tot de verwezenlijking van een volledig gedocumenteerde visserij. Traditionele ecologische kennis wordt naar waarde geschat en in het visserijbeheer geïntegreerd met de mariene wetenschap. 

Kleine voetafdruk

Vervuiling voorkomen, het koolstofarm maken van de economie aanmoedigen en het gebruik van hulpbronnen optimaliseren, zodat de voedselproductie en -consumptie bijdraagt tot het respecteren van de biofysische grenzen van onze planeet.

De strategie van LIFE 2021-2025

LIFE werd gelanceerd in 2012, werd operationeel in 2015 en had zich in 2020 verzekerd van zijn positie als de eerste organisatie op Europese schaal die zich toelegt op de exclusieve vertegenwoordiging en ondersteuning van Europese kleinschalige vissers

Het strategisch plan van LIFE voor 2021-25 is gebaseerd op een veranderingstheorie die is gevalideerd aan de hand van een proces van raadpleging van een groot aantal belangrijke belanghebbenden. De visie van LIFE is dat Europese kleinschalige vissers met een lage impact meesters van hun toekomst en bewaarders van de zee. Zij zullen economisch onafhankelijk zijn en bijdragen tot welvarende kustgemeenschappen en een duurzaam milieu van de oceanen.

Fisher-block-colour002

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

* geeft aan vereist
nl_NLDutch