Treci la conținut
-

Soluția care asigură un trai decent și un ocean sănătos

O problemă care afectează atât oamenii, cât și planeta

Stocurile europene de pește suferă din cauza supraexploatării cronice, aproximativ 40% din stocurile din Atlantic fiind exploatate la niveluri superioare celor sustenabile, iar 85-90% în cazul stocurilor de pește din Marea Mediterană. Flotele de pescuit la scară mică sunt microîntreprinderi sau nanoîntreprinderi familiale, care capturează zilnic pește proaspăt de înaltă calitate, având ca echipaj de pescuit proprietarul și membrii familiei. Acestea reprezintă aproximativ 70% din flota europeană activă, dar nu pot captura decât 5% din volumul total de capturi din cauza unor politici de pescuit inechitabile și greșite. Acestea favorizează operațiunile la scară mai mare, mai industrializate.

Încă de la începuturile Uniunii Europene, odată cu Tratatul de la Roma, și prin intermediul politicilor comune de pescuit succesive, obiectivul a fost acela de a crește aprovizionarea cu alimente prin creșterea extracției de pește și de a spori ocuparea forței de muncă în sectorul pescuitului. Aceste politici de sus în jos au fost consolidate de lobby-uri puternice ale pescuitului industrial și ale acvaculturii, care sunt orientate mai degrabă către profitul pe termen scurt decât către durabilitatea pe termen lung.

Consecințele pentru mediul marin și pentru comunitățile de coastă sunt grave. Daunele aduse mediului includ:

Exploatarea excesivă a resurselor halieutice, exacerbată de uneltele de pescuit neselective și cu impact asupra fundului mării

Poluarea apelor de coastă, inclusiv de la instalațiile de acvacultură intensivă

Pierderea masivă a biodiversității marine și a habitatelor cheie, ceea ce slăbește rezistența ecosistemelor oceanice

Pescuitul la scară mică cu impact redus ar putea fi o parte a soluției...

... dar 90% din posibilitățile de pescuit sunt alocate unor interese la scară mai mare, și gestionarea cotelor favorizează concentrarea drepturilor de pescuit în mâini din ce în ce mai puține. Acest lucru înseamnă că micii pescari se confruntă cu o concurență neloială atât pentru accesul la stocurile de pește, cât și la piețe, unde debarcările masive ale operațiunilor la scară mai mare au un efect de scădere a prețurilor, ceea ce face ca micii pescari să fie cei care iau prețurile. Toate acestea au ca rezultat:

Pescuitul cu impact redus își pierde viabilitatea

Lipsa de ușurare generațională

Pierderea de locuri de muncă

Comunități de coastă în declin

Soluția oferită de LIFE

Unirea și responsabilizarea pescarilor artizanali ca agenți-cheie ai schimbării sociale și de mediu

Prin asigurarea unei reprezentări puternice și eficiente pentru pescarii artizanali angajați și prin faptul că oferă o voce și sprijin asociațiilor acestora la nivel local, regional și european, LIFE face parte din schimbarea sistemică necesară.

LIFE funcționează pe 5 direcții principale care, împreună, vizează schimbarea sistemului:

Fisher-block-colour001

Ca organism reprezentativ cu o voce unică, unitară și dedicată la nivelul UE.

În calitate de organism de lobby, care militează pentru politici de pescuit echitabile și durabile, având în centru SSF cu impact redus.

În calitate de organism de sprijin, consolidarea capacității SSF și a organizațiilor acestora de a deveni actori ai schimbării.

Pentru a dezvolta un sistem alimentar durabil și echitabil, inițiat împreună cu partenerii din "Conectat la alimente".

Printr-o nouă abordare a formării care atrage, motivează și sprijină tinerii pescari.

Obiectivele de dezvoltare durabilă

LIFE colaborează cu membrii săi și cu factorii de decizie politică pentru a realiza 6 din cele 17 Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

 

UN-SDG-goals_icons-individual-rgb-05-en
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-08
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-10
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-12
Sustainable_Development_Goal_14
Sustainable_Development_Goal_16
2016-03-15-18.40.34-Copy-scaled

Activitatea LIFE urmărește să asigure:

Impact social ridicat

Impact redus asupra mediului

Accesul echitabil la resurse și la zonele de pescuit

Pescuitul este gestionat într-un mod durabil și favorabil incluziunii, fără privatizări și ținând seama de factorii economici, sociali și de mediu.

Accesul echitabil la piețe

Pescarii devin "formatori de prețuri" împuterniciți să negocieze un preț corect pentru produsele lor, care să reflecte calitatea și valoarea socială a acestora. 

Luarea participativă a deciziilor și îmbunătățirea guvernanței

Pescarii artizanali se angajează, de la egal la egal cu alte părți interesate, în elaborarea politicilor și a gestionării pescuitului la nivel local, național și european.

Sisteme alimentare durabile și echitabile

Se dezvoltă vânzările directe și lanțurile valorice scurte, ajutând economiile locale să se dezvolte și permițând consumatorilor și pescarilor să aibă relații directe și transparente.

Femeile din domeniul pescuitului sunt vizibile și recunoscute

Rolul femeilor este recunoscut și munca lor este recompensată în mod echitabil datorită parteneriatului nostru cu AKTEA

Relief generațional

Tinerii sunt motivați să fie tineri pescari cu impact redus

fisher-05-2
fisher-03-3

Tehnici de pescuit cu impact redus

Pescarii utilizează cele mai adecvate metode, reducând la minimum impactul asupra stocurilor de pește, a biodiversității și a mediului marin și adaptându-se la schimbările climatice.

Redresarea stocurilor de pește

Peștii migrează, cresc și se reproduc, fiecare are un sezon adecvat pentru a fi capturat și respectat de pescarii SSF cu impact redus. Aceștia promovează planurile de gestionare și MPA atunci când se află în centrul procesului de luare a deciziilor.

Pescuitul este complet documentat și se apreciază TEK

SSF contribuie la realizarea unor activități de pescuit pe deplin documentate. Cunoștințele ecologice tradiționale sunt valorificate și integrate în gestionarea pescuitului împreună cu științele marine. 

Amprenta redusă

Prevenirea poluării, încurajarea decarbonizării și optimizarea utilizării resurselor, astfel încât producția și consumul de alimente să contribuie la respectarea limitelor biofizice ale planetei noastre.

Strategia LIFE 2021-2025

LIFE a fost lansat în 2012, a devenit operațional în 2015, iar în 2020 își asigurase poziția de prima organizație la nivel european dedicată exclusiv reprezentării și susținerii pescarilor europeni de talie mică

Planul strategic al LIFE pentru 2021-25 se bazează pe o teorie a schimbării care a fost validată printr-un proces de consultare cu o gamă largă de părți interesate cheie. Viziunea LIFE este ca pescarii europeni care practică pescuitul la scară mică cu impact redus să devină stăpânii viitorului lor și gardienii mării. Acestea vor fi independente din punct de vedere economic, contribuind la prosperitatea comunităților de coastă și la durabilitatea ecologică a oceanelor.

Fisher-block-colour002

ÎNSCRIEȚI-VĂ LA BULETINUL NOSTRU INFORMATIV

* indică necesar
ro_RORomanian