Έκκληση προς την ΕΚ για μια στρατηγική για τους ωκεανούς χωρίς αποκλεισμούς

Small scale fisheries organisations and NGOs  join forces for an inclusive Oceans Strategy that takes into account the rights of fishing communities

Brussels, 21st of november 2019

On World Fisheries Day, LIFE and an international network of organizations call to the European Commissioner-designate for Environment and Oceans, Mr. Virginijus Sinkevičius, for an inclusive oceans strategy that recognises the central role of fisheries, with a balanced approach to securing social, economic and environmental sustainability.

Access full information on the website of the Coalition for Fair Fisheries Arrangements by clicking here