Εκθέσεις - Νοέμβριος 2017

VEȘTI DE PE PUNTE  

Buletinul informativ lunar al Low Impact Fishers of Europe

(Perscarii Artizanali Europeni)

Το ενημερωτικό δελτίο για το μήνα Μάιο περιλαμβάνει:

  • ICCAT 2017: cotă la cel mai ridicat nivel istoric pentru tonul roşu - şi cu micii pescari cum rămâne?
  • Fundacja MARE şi LIFE în prima linie pentru o Mare Baltică mai curată
  • Παλαιότερο τμήμα της ΕΕ
  • Τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου
  • Bun venit la bord
  • Προκαταρκτική ανασκόπηση

Πρόσβαση σε αυτόν τον σύνδεσμο για την παρουσίαση του Vești de pe punte - Noiembrie 2017