Εισήγηση μελών από την Ισπανία σχετικά με ένα σχέδιο διαχείρισης για τις ακτές της Μεσογείου- ENG/ES

Οι οργανώσεις-μέλη του LIFE στην Ισπανία υποβάλλουν τροποποιήσεις στο "Συνολικό σχέδιο διαχείρισης για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων που επηρεάζονται από την αλιεία με γρι-γρι, τράτες και παθητικά εργαλεία στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας".

Πρόσβαση στην επίσημη δημοσιότητα στην ENG/ES εδώ

Αποκτήστε πρόσβαση στο επίσημο έγγραφο στο ES εδώ

Las organizaciones miembro de LIFE en el mediterráneo español presentan alegaciones al "Plan de Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores".

Acceda a la Nota de prensa oficial en ENG / ES aquí

Acceda al documento oficial en ES aquí