Ζήτημα ισορροπίας

Ζήτημα ισορροπίας:

Οι στόλοι μικρής και μεγάλης κλίμακας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο

με ίσους όρους ανταγωνισμού.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017

Brian O'Riordan

 

Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει θέση και ανάγκη τόσο για αλιευτικούς στόλους μικρής όσο και μεγαλύτερης κλίμακας, αλλά αυτό προϋποθέτει πρώτα απ' όλα την καθιέρωση ίσοι όροι ανταγωνισμού που εξασφαλίζει δίκαιη πρόσβαση σε πόρους, αγορές, στήριξη του τομέα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων για όλα τα τμήματα του στόλου.

Όταν ο Επίτροπος Vella ρώτησε το LIFE αν όλες οι δραστηριότητες αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα έχουν πραγματικά χαμηλό αντίκτυπο ή όχι, είχε ήδη απαντήσει στο ίδιο του το ερώτημα. Νωρίτερα, στην ομιλία του προς τους ενδιαφερόμενους για την αλιεία στη Μάλτα στις 29 Μαρτίου 2017, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία είχε επισημάνει ότι 80% του στόλου της Μεσογείου "ανήκουν σε αλιείς μικρής κλίμακας (με σκάφη μήκους κάτω των 10 μέτρων), οι οποίοι αλιεύουν το ένα τέταρτο των συνολικών αλιευμάτων". Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Επίτροπο Vella, μόλις 20% του στόλου, το τμήμα μεγαλύτερης κλίμακας, λαμβάνουν 75% των αλιευμάτων, έχοντας έτσι μακράν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα ιχθυαποθέματα και το θαλάσσιο περιβάλλον από ό,τι 80% του στόλου με 25% των αλιευμάτων[1].

Φυσικά, δεν είναι όλες οι δραστηριότητες μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο, και δεν είναι όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες μεγαλύτερης κλίμακας καταστροφικές. Τα αποθέματα μπορεί να είναι πιο ευάλωτα κατά τη διάρκεια ορισμένων εποχών, όταν συγκεντρώνονται για να αναπαραχθούν, να τραφούν και να αναπτυχθούν. Τόσο μικρές όσο και μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες που στοχεύουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτά. Οι υψηλές συγκεντρώσεις εργαλείων μικρής κλίμακας στα παράκτια ύδατα, για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται από πολύ μικρά σκάφη [<6m] μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα σχετικά μικρά σκάφη που είναι εξοπλισμένα με σύγχρονη τεχνολογία εντοπισμού ψαριών και ναυσιπλοΐας, μεταφορείς εργαλείων και ισχυρές μηχανές, τα οποία αλιεύουν εντατικά, μπορεί επίσης να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Τα μικρά, όπως και τα μεγάλα, απαιτούν επίσης αποτελεσματική διαχείριση και ρύθμιση, αλλά τα ίδια ρυθμιστικά και διαχειριστικά μέτρα δεν είναι απαραίτητα κατάλληλα για αυτά τα δύο τμήματα του στόλου.

Το μικρό μέγεθος μπορεί να είναι δείκτης βιωσιμότητας, εφόσον το μικρό μέγεθος από την άποψη της αλιείας συνεπάγεται τη χρήση εργαλείων με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σκάφη με σχετικά χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, με δραστηριότητες που έχουν τις ρίζες τους στις παράκτιες κοινότητες, που αναλαμβάνονται από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που παρέχουν θέσεις εργασίας και εισόδημα σε περιοχές με λίγες οικονομικές ή εργασιακές εναλλακτικές λύσεις, και όπου οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο, αν και συχνά αθέατο και αδικημένο οικονομικά. Είναι βέβαιο ότι είναι πολύ πιο εύκολο για ένα σκάφος που τραβάει δίχτυ τράτας στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, με ισχύ μηχανής που μετριέται σε 1000 κιλοβάτ, ή για ένα γρι-γρι που χρησιμοποιεί βαρύ μεταλλικό σύρμα αντί για τα παραδοσιακά σχοινιά να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά, πολύ πιο γρήγορα από το μέσο σκάφος μικρής κλίμακας.

Υπό αυτή την έννοια, τα μέλη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας "Αλιείς της Ευρώπης με χαμηλό αντίκτυπο (LIFE)" φιλοδοξούν να έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις τόσο στα ιχθυαποθέματα όσο και στους αλιευτικούς τόπους, υιοθετώντας μια προσέγγιση βέλτιστων πρακτικών. - χρησιμοποιώντας τον σωστό εξοπλισμό, τη σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος. Η απάντησή μας στο ερώτημα του κ. Vella είναι επομένως: "Όχι, φυσικά όχι. Δεν έχουν όλες οι δραστηριότητες αλιείας μικρής κλίμακας χαμηλό αντίκτυπο, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν αν τους δινόταν μια δίκαιη ευκαιρία και επαρκής υποστήριξη."

Το LIFE ανέκαθεν υποστήριζε ότι τόσο η αλιεία μεγάλης κλίμακας (lsf) όσο και η αλιεία μικρής κλίμακας (ssf), σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού από την αλίευση έως την κατανάλωση, είναι απαραίτητες και διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο στην παροχή εισοδήματος, απασχόλησης και τροφίμων, στη δημιουργία πλούτου και στη συμβολή στον πολιτισμό και την κοινωνική ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων. Τα αποθέματα που βρίσκονται πιο μακριά από την ακτή μπορούν να αλιεύονται πιο αποτελεσματικά από μεγαλύτερα σκάφη που μπορούν να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις συνθήκες της ανοικτής θάλασσας και να αποθηκεύσουν μεγαλύτερα αλιεύματα. Οι μαζικές εκφορτώσεις από στόλους μεγαλύτερης κλίμακας μπορεί να είναι πιο κατάλληλες για μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας που προμηθεύουν μαζικές αγορές λιανικής πώλησης. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πλεονεκτήµατα στη διατήρηση παράκτιων περιοχών για µικρότερης κλίµακας επιχειρήσεις σταθερών εργαλείων, οι οποίες παραδοσιακά προµηθεύουν υψηλής ποιότητας φρέσκα ψάρια σε τοπικές και πιο εξειδικευµένες αγορές. Αυτοί οι παράκτιοι αλιείς και οι αλιευτικές δραστηριότητες στηρίζουν πολυάριθμες ευάλωτες παράκτιες κοινότητες, συχνά με λίγες εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης, όχι μόνο όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων, αλλά και για την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν στην τουριστική εμπειρία, τον σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας στην ξηρά που υποστηρίζουν και τη διατήρηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη ναυτιλία.

Πράγματι, είναι προς το συμφέρον όλων να αναγνωριστεί η εγγενής συμπληρωματικότητα μεταξύ μεγάλων και μικρών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών στόλων, καθώς και μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων δραστηριοτήτων, και να εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, όπου ο ανταγωνισμός και οι συγκρούσεις δεν θέτουν τον ένα ή τον άλλο τομέα σε μειονεκτική θέση, όπου κάθε τμήμα του στόλου λαμβάνει δίκαιο και διαφανές μερίδιο των δικαιωμάτων πρόσβασης, όπου οι ορθές πρακτικές ανταμείβονται και η καινοτομία ενθαρρύνεται.

Αυτό απαιτεί επίσης ένα σύστημα διακυβέρνησης που θα θέτει στο επίκεντρο της προσοχής όσους αλιεύουν και δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα ναo να συμμετέχουν ουσιαστικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τόσο τους ίδιους όσο και τους πόρους από τους οποίους εξαρτώνται. Τέτοια συστήματα διακυβέρνησης υπάρχουν και απαιτούν οι αρχές και οι αλιείς να συμμετέχουν σε επιτροπές συνδιαχείρισης για να επιλύουν προβλήματα και να συμφωνούν από κοινού τρόπους δράσης, με τις επιτροπές αυτές να είναι πλήρως εξουσιοδοτημένες από τη διοίκηση μέσω επίσημων διαδικασιών μεταβίβασης εξουσίας. Είναι ευπρόσδεκτο ότι η Κυβέρνηση της Καταλονίας καθιστά τώρα τη συνδιαχείριση αυτή νόμο μέσω ενός νέου διατάγματος http://international-view.cat/2017/05/23/its-the-governance-stupid/.

Αντίθετα, για περισσότερα από 30 χρόνια, η αλιεία στην Ευρώπη διέπεται από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), μια πολιτική που έχει κλείσει τα μάτια στη μικρής κλίμακας αλιεία, αντιμετωπίζοντάς την ως εθνικό ζήτημα και κάνοντας εξαιρέσεις για τα μικρότερα σκάφη σε πολλούς κανόνες της ΕΕ. Αυτό έχει αποδειχθεί δηλητηριασμένο δισκοπότηρο για τον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας, ο οποίος ουσιαστικά συχνά λειτουργούσε κάτω από το ρυθμιστικό ραντάρ. Αυτό σήμαινε ότι τα αλιεύματα του τομέα δεν έχουν καταγραφεί και τεκμηριωθεί σωστά, και αυτό έχει θέσει τα μικρότερα σκάφη σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων. Αυτό σήμαινε επίσης ότι οι οργανώσεις αλιείας μικρής κλίμακας δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς δεν παρέχεται καμία στήριξη για τη δημιουργία δομών όπως οι οργανώσεις παραγωγών μικρής κλίμακας.

Η πτυχή αυτή επισημάνθηκε πρόσφατα σε ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους αλιευτικούς ελέγχους της ΕΕ. http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459. Αυτό υπογράμμισε ότι, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των κανόνων του κανονισμού ελέγχου, 89% του στόλου της ΕΕ, εκ των οποίων 95% περιλαμβάνουν σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων, δεν παρακολουθούνται από σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS). Αυτό εμποδίζει σημαντικά την αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας σε ορισμένους τύπους αλιείας και για ορισμένα είδη. Η έκθεση υπογράμμισε επίσης ότι μια λέλλειψη διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο ορισμένες οργανώσεις παραγωγών διαχειρίζονται τις ποσοστώσεις αυξάνει τον κίνδυνο να ευνοηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα ορισμένων οικονομικών φορέων εις βάρος άλλων, δημιουργώντας άνισο ανταγωνισμό μεταξύ των τμημάτων του στόλου.

Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, οι δραστηριότητες μικρής κλίμακας, παραδοσιακά πολυδύναμες με τη χρήση ποικίλων εργαλείων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο μια εποχικά ποικίλη σειρά ειδών - σωστός εξοπλισμός, σωστό μέρος, σωστός χρόνος - επιτρέπεται πλέον να αλιεύουν μόνο ένα περιορισμένο φάσμα ειδών που δεν ανήκουν στην ποσόστωση. Έτσι, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο τομέας της μικρής κλίμακας κάτω των 10 μέτρων, που αντιπροσωπεύει 77% του στόλου βάσει αριθμού, έχει πρόσβαση μόνο σε 1,5% της βρετανικής ποσόστωσης βάσει χωρητικότητας και πρέπει να βασίζεται κυρίως σε είδη εκτός ποσόστωσης, όπως η φάλαινα, ο καφέ καβουρμάς και ο αστακός. Αυτό αυξάνει την πίεση στα είδη αυτά και τείνει να κατακλύζει τις αγορές, συμπιέζοντας συχνά τις τιμές.

Στην Ιρλανδία, οι αλιείς μικρής κλίμακας από τις νησιωτικές κοινότητες δεν επιτρέπεται να αλιεύουν τα ψάρια στα παράκτια ύδατα. Εν τω μεταξύ, επιτρέπεται στις υπερσυρόμενες μηχανές που αλιεύουν σε όλο τον κόσμο, οι οποίες αλιεύουν τα είδη που παραδοσιακά αλιεύονται από αυτές και απομακρύνουν τα εργαλεία τους ατιμώρητα. Οι Ιρλανδοί νησιώτες, που εκπροσωπούνται από την Οργάνωση Θαλάσσιων Πόρων των Ιρλανδικών Νησιών (IIMRO), προτείνουν να υιοθετήσει η Ιρλανδία ένα σύστημα "αδειών κληρονομιάς", που θα χορηγούνται σε μικρότερης κλίμακας σκάφη σταθερών εργαλείων, τα οποία ανήκουν και τα διαχειρίζονται αλιείς από νησιωτικές κοινότητες. Τα σκάφη αυτά θα δραστηριοποιούνται στα ύδατα που γειτνιάζουν με τα νησιά και θα διαχειρίζονται στο πλαίσιο ενός τοπικού καθεστώτος συνδιαχείρισης.

Η οικονομική στήριξη είναι ένας άλλος τομέας όπου οι αλιευτικές δραστηριότητες μεγαλύτερης κλίμακας έχουν αποκτήσει τεράστια πλεονεκτήματα εις βάρος των δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας. Ενώ συχνά λέγεται ότι οι επιδοτήσεις στη βιομηχανική αλιεία επιδοτούν την υπεραλίευση, τουλάχιστον στην Ευρώπη, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στην περίπτωση του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας, οι επιδοτήσεις επιδοτούν την υποαλίευση.

Στην Ευρώπη, κατά την περίοδο 2000 έως 2006, η μεγάλη πλειοψηφία των επιδοτήσεων για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό πλοίων δόθηκε σε πλοία άνω των 24 μέτρων, ενώ τα πλοία κάτω των 12 μέτρων έλαβαν διπλάσια χρηματοδότηση για τη διάλυση από ό,τι για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή.[2].

Πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας αναφέρει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, 84% των επιδοτήσεων στον τομέα της αλιείας, αξίας 35 δισεκατομμυρίων US$, πηγαίνουν σε σκάφη μήκους άνω των 24 μέτρων. Η μελέτη υπογραμμίζει πώς οι επιδοτήσεις καυσίμων προωθούν την τεχνολογία με χαμηλή κατανάλωση καυσίμων και βοηθούν τους αλιείς μεγάλης κλίμακας να παραμείνουν στην επιχείρηση, ακόμη και όταν τα λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν τα συνολικά έσοδα από την αλιεία. Οι επιδοτήσεις για την ανάπτυξη λιμένων και την κατασκευή, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό σκαφών δίνουν επίσης στον τομέα της αλιείας μεγάλης κλίμακας σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των αντίστοιχων μικρής κλίμακας, οι οποίοι λαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των επιδοτήσεων https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-06/uobc-spo053117.php.

Πώς μπορούν, λοιπόν, να δημιουργηθούν πιο ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και ένα πιο διαφανές και πιο δίκαιο σύστημα για την κατανομή των αλιευτικών δικαιωμάτων και της οικονομικής στήριξης;

Πρώτα απ' όλα, ο τομέας της μικρής κλίμακας πρέπει να ενταχθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την καθιέρωση μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης για τη διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων μικρής και μεγάλης κλίμακας, με βάση τη χωρική διαχείριση, με αποκλειστικές αλιευτικές περιοχές που ορίζονται για τα σταθερά εργαλεία μικρής κλίμακας, χαμηλής επίπτωσης, και περιορισμό των δραστηριοτήτων των κινητών εργαλείων με μεγαλύτερη επίπτωση σε μεγαλύτερη απόσταση από τη θάλασσα.

Τα οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης υπογραμμίζονται σε πρόσφατη έκθεση της Ομοσπονδίας Αλιέων της Σκωτίας (SCFF). http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/report.htm. Η SCFF επισημαίνει ότι ο συνδυασμός της προσέγγισης "hands off" της Marine Scotland και των de facto ορίων που επιβάλλει ο τομέας της μηχανότρατας έχει ως αποτέλεσμα οι μηχανότρατες να εξασφαλίζουν 87,7% των αλιευμάτων γαρίδας της Σκωτίας- ένα επίπεδο πρόσβασης στα αποθέματα, σύμφωνα με την SCFF, που δεν δικαιολογείται από τις οικονομικές ή περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα της μηχανότρατας, ή ακόμη και από οποιονδήποτε συνεκτικό δείκτη επιδόσεων. Η αλιεία με ερμάρια όχι μόνο προσφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας ανά τόνο αλιευμάτων, αλλά είναι και οικονομικά αποδοτικότερο (δηλαδή επικερδότερο) να αλιευθεί ένας τόνος νεφροπτέρων με τη χρήση ερμαρίων παρά με την αλιεία με μηχανότρατα στο βυθό της θάλασσας. Με την ανακατανομή της πρόσβασης στα νεφρά προς όφελος του ψαρέματος και με τη δημιουργία περιοχών μόνο για ψαρέματα, η θαλάσσια Σκωτία έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη συνολική απασχόληση, το συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών, τα συνολικά κέρδη/οικονομική αποδοτικότητα και τον αριθμό των μεμονωμένων αλιευτικών επιχειρήσεων στις παράκτιες περιοχές. Πολλές από αυτές τις περιοχές είναι απομακρυσμένες και υποφέρουν από ένα στενό φάσμα οικονομικών ευκαιριών.

Δεύτερον, μια διαφοροποιημένη προσέγγιση θα περιλάμβανε τον καθορισμό διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης για πολυδύναμους φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εργαλείων μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο, αφενός, και φορείς εκμετάλλευσης κινητών εργαλείων μεγαλύτερης κλίμακας, αφετέρου. Οι πρώτοι θα μπορούσαν να ρυθμίσουν την πρόσβαση με τη χρήση ελέγχων εισόδου, όπως οι ημέρες στη θάλασσα, το χωρικό και προσωρινό κλείσιμο της αλιείας, και να θέσουν περιορισμούς στην ποσότητα των εργαλείων που θα μπορούσε να αναπτύξει κάθε σκάφος εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Το τελευταίο καθεστώς για τις επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα μείγμα ελέγχων τόσο εισροών (περιορισμός της προσπάθειας, για παράδειγμα, μέσω ημερών στη θάλασσα) όσο και εκροών (περιορισμός των αλιευμάτων, για παράδειγμα, μέσω ποσοστώσεων).

Το quid pro quo αυτού θα είναι ότι οι φορείς εκμετάλλευσης των ιχθυοκαλλιεργειών θα πρέπει να συνεργαστούν πιο ενεργά με τους επιστήμονες και τους διαχειριστές της αλιείας για την παροχή δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα που παράγονται από αυτούς, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες χάρη στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες.

Υπάρχουν νέες, απλές και ισχυρές ηλεκτρονικές τεχνολογίες που καθιστούν την όλη διαδικασία καταγραφής δεδομένων στη θάλασσα σχετικά εύκολη. http://abalobi.info/, χρησιμοποιώντας έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες. Ήδη οι εν λόγω τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούνται από τους αλιείς για να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις εμπορίας τους και να συμμετάσχουν αποτελεσματικότερα ως πάροχοι δεδομένων στη διαχείριση της αλιείας. Τέτοια εργαλεία συλλογής δεδομένων θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν ως ηλεκτρονικά ημερολόγια.

Η τρέχουσα εστίαση στη γαλάζια οικονομία, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την κλιματική αλλαγή παρέχει μια χρήσιμη ευκαιρία να προβληματιστούμε σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής αλιείας, να επισημάνουμε ορισμένα σκληρά γεγονότα και να προτείνουμε λύσεις.

Το LIFE υπάρχει για να παρέχει μια αποκλειστική και συγκεκριμένη φωνή για τη σιωπηλή πλειοψηφία των αλιέων στα ευρωπαϊκά ύδατα. Το LIFE πιστεύει επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, μια πιο δίκαιη και ισότιμη προσέγγιση για την πρόσβαση στους πόρους, μια διαφοροποίηση σε κάποια μορφή μεταξύ κινητών και παθητικών εργαλείων και, κυρίως, πολύ βελτιωμένα συστήματα συνδιαχείρισης για την αλιεία στα παράκτια παράκτια ύδατα.

Η αξιοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ μικρών και μεγάλων στόλων θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να τεθούν η ευρωπαϊκή αλιεία σε μια πιο δίκαιη και βιώσιμη βάση για το μέλλον. Πρόκειται για μια ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι αγνοούν με κίνδυνο.

[1] https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella/announcements/press-statement-meidterranean-fisheries-conference-malta_en

[2] http://www.smh.com.au//breaking-news-world/eu-subsidies-have-encouraged-overfishing-study-20100331-re68.html

♦ ♦ ♦