Συνάντηση PELA-Méd dans le Var

 

 

Καταπολέμηση του braconnage et la pêche illégale

 

Planète Mer et le Cdpmem Var donnent rendez-vous aux professionnels 6 Φεβρουαρίου 2020 από τις 8.30 μ.μ. au Palais du Commerce et de la Mer à Toulon pour une session d'information sur le rôle des gardes-jurés.

"Το Cette journée, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος PELA-Méd, είναι αφιερωμένο στους επαγγελματίες.
Elle sera l'occasion d'échanges entre pêcheurs, gardes-jurés du littoral ouest, procureur de la
république, instances maritimes et judiciaires... afin de préparer au mieux l'arrivée potentielle
de gardes-jurés en Méditerranée française et, plus spécifiquement, dans le département du Var."

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ