LIFE και FFKP

Το LIFE και η πλατφόρμα γνώσεων για την οικογενειακή γεωργία του FAO :

συνεργασία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλιεία μικρής κλίμακας 

 

Ρώμη και Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017

Teodor Dosa (FFKP) και Claudia Orlandini (LIFE)

 

Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους Οικογενειακής Γεωργίας (2014), ο FAO και διάφοροι εταίροι και ενδιαφερόμενοι φορείς εξέφρασαν την ανάγκη να προχωρήσουν πέρα από τους εορτασμούς και να θέσουν σε εφαρμογή μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση των ζητημάτων και των προκλήσεων που τέθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ως απάντηση σε αυτό, αποφασίστηκε να iεφαρμογή μιας διαδικτυακής πλατφόρμας γνώσεων που θα μπορούσε να μοιράζεται πληροφορίες και γνώσεις για βασικά θέματα και την κατάσταση της χάραξης πολιτικής που σχετίζεται με την οικογενειακή γεωργία σε όλο τον κόσμο σε μια φιλική προς το χρήστη διευκόλυνση στο διαδίκτυο. Συνεπώς, η πλατφόρμα αποτελεί μία από τις κύριες και μακροχρόνιες παρακαταθήκες του IYFF 2014, ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη διευκόλυνση της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τις διαδικασίες πολιτικής για την οικογενειακή γεωργία.

Η πλατφόρμα γνώσεων για την οικογενειακή γεωργία συγκεντρώνει ψηφιοποιημένες ποιοτικές πληροφορίες για την οικογενειακή γεωργία από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εθνικών νόμων και κανονισμών, δημόσιων πολιτικών, βέλτιστων πρακτικών, σχετικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, ερευνών, άρθρων και δημοσιεύσεων. 

Ενσωματώνει και συστηματοποιεί τις υπάρχουσες πληροφορίες για την καλύτερη ενημέρωση και την παροχή βασισμένης στη γνώση βοήθειας στους φορείς χάραξης πολιτικής, στις οργανώσεις οικογενειακών αγροτών, στους εμπειρογνώμονες ανάπτυξης, καθώς και στους ενδιαφερόμενους φορείς στο πεδίο και σε επίπεδο βάσης.

Εντοπίζοντας έναν τεράστιο όγκο διαφορετικών πληροφοριών και γνώσεων, η πλατφόρμα βοηθά να δοθεί η αίσθηση της τεράστιας συμβολής των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως η επισιτιστική ασφάλεια και οι ανάγκες βιώσιμων συστημάτων διατροφής που διατηρούν τους φυσικούς πόρους σε περιόδους κλιματικής αλλαγής και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να βρουν κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με το έργο του FAO στα κεντρικά γραφεία και σε επίπεδο πεδίου για να βοηθήσει τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις να ευημερήσουν.

Το FFKP απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται με την οικογενειακή γεωργία και τα θέματα που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη: από οργανώσεις αγροτών έως κυβερνήσεις και φοιτητές πανεπιστημίων, το κοινό είναι αρκετά διασταυρωμένο.

Επιπλέον, το FFKP επιτρέπει στους παγκόσμιους συνεργάτες του και στα κεντρικά σημεία των εθνικών κυβερνήσεων να συνεργάζονται. Επί του παρόντος, η πλατφόρμα περιλαμβάνει περισσότερα από 100 εστιακά σημεία που διορίζονται από τις κυβερνήσεις τους και άλλους 100 συνεισφέροντες παγκοσμίως. Ένας ισχυρός συνασπισμός ενδιαφερομένων μερών που μοιράζονται τις γνώσεις τους είναι το θεμέλιο αυτής της πρωτοβουλίας. Συνεπώς, οι συντελεστές και τα σημεία εστίασης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε αυτό το έργο, αφού δεν είναι μόνο χρήστες της FFKP, αλλά τροφοδοτούν τακτικά τη βάση δεδομένων με ενημερωμένο και σχετικό υλικό. Δύο χρόνια μετά την έναρξή της, η βάση δεδομένων FFKP περιλαμβάνει περισσότερα από 15 000 έγγραφα και την έχουν ήδη επισκεφθεί περίπου 170 000 χρήστες από την έναρξή της, τον Ιούνιο του 2015. Μεταξύ αυτών των σημαντικών συντελεστών είναι και η οργάνωση Low Impact Fishers of Europe (LIFE), η ένωση που δίνει φωνή στους χιλιάδες αλιείς μικρής κλίμακας που εργάζονται κατά μήκος των ακτών της Ευρώπης. Χάρη στο LIFE και το FFKP, τα δεδομένα και το περιεχόμενο διατίθενται πλέον σε κυβερνήσεις, ακαδημαϊκούς και ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε οι τελευταίοι να γνωρίσουν καλύτερα την τεράστια περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική αξία των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων και να ακουστεί πλέον δυνατά και καθαρά παγκοσμίως το μήνυμα εκείνων που για πολύ καιρό χαρακτηρίζονταν ως ο "ξεχασμένος στόλος".

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Εξερευνήστε την ιστοσελίδα του FFKP κάνοντας κλικ εδώ !