Έκθεση συνάντησης: συνδιαχείριση στις Βρυξέλλες στις 7/6

Σωστή διακυβέρνηση: η συνδιαχείριση ένα ισχυρό εργαλείο, όχι πανάκεια

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2018

Brian O'Riordan

Την Πέμπτη, 7 Ιουνίου, μια αντιπροσωπεία από την ακτή Finisterre της Γαλικίας ήρθε στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει την εμπειρία της με ένα συνδιαχειριζόμενο αλιευτικό καταφύγιο κατά την τελευταία δεκαετία. Η επίσκεψη οργανώθηκε από το Fundación Lonxanet και το Costa Sostible FLAG και φιλοξενήθηκε από το Low Impact Fishers of Europe (LIFE), το Farnet και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ).

Πρόσβαση στην επίσημη έκθεση της συνάντησης εδώ

Πρόσβαση στις παρουσιάσεις των ομιλητών εδώ

ESPAÑOL:

Πλαίσιο συνεργασίας Os Miñarsoz taller Bruselas 07_06_18

Resumen de la Acta Bruselas 07_06_18