Συμβολή του LIFE στο "Πολυετές σχέδιο για τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα".

westmed

Η συμβολή του LIFE στη διαβούλευση της ΕΕ για την

"Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στη Δυτική Μεσόγειο".

 

Μετά τις εισηγήσεις των μεσογειακών οργανώσεων μελών, το LIFE δημοσιεύει τη συμβολή του στη διαβούλευση της ΓΔ Mare σχετικά με το πολυετές σχέδιο για την αλιεία που εκμεταλλεύεται βενθοπελαγικά αποθέματα στη Δυτική Μεσόγειο. 

Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνεισφορά