Το LIFE γράφει στην υπουργό της Δανίας Karen Ellemann

Ώρα για τα κράτη μέλη της Βαλτικής να στηρίξουν την αλιεία μικρής κλίμακας

Άρθρο 17 και παράνομη απόρριψη στη Βαλτική Θάλασσα: Karen Ellemann και ζητά να αναληφθεί άμεση δράση!

Πρόσβαση στην επίσημη επιστολή εδώ

Δείτε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου εδώ