Οι Πολωνοί ψαράδες πρωτοπορούν στα δίχτυα-φάντασμα

147 τόνοι θαλάσσιων απορριμμάτων που αλιεύθηκαν από τη Βαλτική:

Οι Πολωνοί αλιείς μικρής κλίμακας επιδεικνύουν ηγετική ικανότητα στην αντιμετώπιση των διχτυών-φαντασμάτων

Βαρσοβία, 16 Ιανουαρίου 2018

Marcin Ruciński

Τα αλιευτικά εργαλεία που χάνονται στη θάλασσα και οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν αντικείμενο πολυάριθμων ερευνών και δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα από την άποψη αυτή , "Καθαρή Βαλτική", ολοκληρώνεται κατά μήκος των παράκτιων υδάτων της Πολωνίας συμπεριλαμβανομένων των λιμνοθαλασσών, με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 αλιέων μικρής κλίμακας.

3 Πολωνικές οργανώσεις-μέλη του LIFE συμμετείχαν σε αυτό το έργο μεγάλης κλίμακας. Το τελευταίο αναπτύχθηκε χάρη στα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατέθηκαν στην Πολωνία στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020". Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι οι επιδοτήσεις της ΕΕ χρησιμοποιήθηκαν για έναν καθολικά θετικό σκοπό - βελτίωση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται οι πολωνικής καταγωγής αλιείς μικρής κλίμακας, ενώ παράλληλα ωφελεί και άλλους χρήστες της θάλασσας.

Οι ψαράδες ανέσυραν συνολικά 147 τόνους απορριμμάτων. Τα περισσότερα αλιευτικά εργαλεία που ανασύρθηκαν ήταν δίχτυα, αλλά αλιεύθηκαν επίσης τράτες, δίχτυα παγίδων, πετονιές και γάντζοι. Τα δίχτυα που ανασύρθηκαν περιείχαν ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως πουλιά και μύδια, ακόμη και μια νεκρή γκρίζα φώκια. Το έργο δεν περιοριζόταν μόνο στα αλιευτικά εργαλεία και οι ψαράδες έβγαλαν πολλά άλλα αντικείμενα, όπως σημαδούρες, φελιζόλ, κουτιά, πετονιές, λάστιχα, υπολείμματα χαλύβδινων στοιχείων, καθώς και μικρότερα απορρίμματα όπως γάντια και πλαστικές σακούλες.

Το LIFE είναι υπερήφανο που συμμετέχει στο έργο και δράττεται της ευκαιρίας να ευχαριστήσει όλους τους εμπλεκόμενους - τους αλιείς και τις οργανώσεις τους, το ίδρυμα MARE (http://fundacjamare.pl) και τους διοικητικούς φορείς. Αλλά το πιο σημαντικό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνουμε μάρτυρες της ισχυρή συμμετοχή των αλιέων στις δραστηριότητες του έργου, καθώς και το αίσθημα συνυπευθυνότητάς τους για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαποθεμάτων, από τα οποία εξαρτάται ο βιοπορισμός τους.

Δείτε τους ψαράδες σε δράση παρακάτω !