Η επιβίωση του λαβρακιού και των μικρών χειροναυπηγείων σε ισορροπία

biscayby

Η επιβίωση του λαβρακιού και των μικρών χειροναυπηγείων σε ισορροπία

Συμβουλές ICES για το λαβράκι το 2017: Μηδενικά αλιεύματα βάσει της προληπτικής προσέγγισης;

 

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016

Brian O'Riordan

Πλατφόρμα LIFE

 

Η επιστημονική αξιολόγηση και οι παρατηρήσεις από την αλιεία μικρής κλίμακας αναδεικνύουν την κακή κατάσταση των αποθεμάτων λαβρακιού, και εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την επιβίωση των πόρων και των αλιέων που εξαρτώνται από αυτούς.

Η γνωμοδότηση του ICES (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας) σχετικά με το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) για το 2017, που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου, συνιστά την πλήρη παύση της αλιείας στις διαιρέσεις ICES IV b-c, VII a και VII d-h (κεντρική και νότια Βόρεια Θάλασσα, Θάλασσα της Ιρλανδίας, Μάγχη, Μάγχη του Μπρίστολ και Κελτική Θάλασσα). http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/bss-47.pdf

Οι συμβουλές θα τροφοδοτήσουν τη διαδικασία καθορισμού αλιευτικές δυνατότητες για το 2017, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για πολυετή σχέδια (ΠΠΣ) για τη Βόρεια Θάλασσα και τα Δυτικά Ύδατα.

Το γεγονός αυτό έχει σημάνει συναγερμό για τους μικρής κλίμακας αλιείς χαμηλού αντίκτυπου, οι οποίοι εξαρτώνται από αυτό το είδος ψαριού για το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους. Στη Γαλλία, την πλατφόρμα για την αλιεία μικρής κλίμακας (PPPAF) - μέλος της ΖΩΗ, που εκπροσωπεί αλιείς από τις ακτές του Ατλαντικού και της Μεσογείου - τονίζει ότι για τον στόλο των χειροπετονιών, αφού αντιμετωπίζει όλο και πιο δύσκολα χρόνια, η ανακοίνωση του ICES ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη - http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=440.

Ψαράδες μικρής κλίμακας από Ολλανδία, Αγγλία και Γαλλία αναφέρουν την απουσία λαβρακιού στα αλιεύματά τους. Οι πωλήσεις λαβρακιού από το στόλο των χειροπλεκτών στις αγορές των γαλλικών λιμανιών από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο έχουν καταρρεύσει από 221 τόνους το 2015 σε 127 τόνους το 2016, δηλαδή μείωση 43%. Κατά την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις λαβρακιού που αλιεύθηκαν με δίχτυα και μηχανότρατες στις αγορές αυτές έφθασαν τους 1165 τόνους το 2016 (έναντι 1502 τόνων από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2015), δηλαδή σχεδόν 10 φορές υψηλότερες από τις πωλήσεις από ψάρια που αλιεύθηκαν με αγκίστρι.

Ανησυχητικά, παρατηρούνται παρόμοιες τάσεις από Γάλλους ψαράδες στον Βισκαϊκό Κόλπο, όπου παρατηρείται μείωση των αλιευμάτων τα τελευταία 3 χρόνια. Η PPPAF τονίζει ότι η καθαρά αυθαίρετη οριοθέτηση των 48th παράλληλα επιτρέπει στον Βισκαϊκό Κόλπο να είναι απαλλαγμένος από κάθε διαχειριστικό μέτρο. Αυτό είναι ένα σοβαρό σφάλμα που πρέπει επειγόντως να χρειάζεται αναθεώρηση. Η PPPAF συνιστά την καθιέρωση βιολογικής απαγόρευσης για την προστασία της χειμερινής αναπαραγωγής του λαβρακιού στον Βισκαϊκό Κόλπο, όπως γίνεται βόρεια, στη Μάγχη. Αυτό, μαζί με αυστηρότερα ατομικά τα όρια αλιευμάτων είναι επιτακτική ανάγκη λέει το PPPAF; πρέπει επίσης να τεθούν δραστικά όρια στην ερασιτεχνική αλιεία.

Για άλλη μια φορά η αλιεία μικρής κλίμακας είναι το θύμα της αδράνειας του συστήματος.

Σύμφωνα με την PPPAF, η κρίση αυτή δεν αφορά μόνο το μπάσο και δεν αφορά μόνο τους επενδεδυτές. Η κρίση προκαλείται από την πλήρης δυσλειτουργία ολόκληρου του τομέα. Προκλήθηκε από την προηγούμενη υπερεκμετάλλευση του μπακαλιάρου, στη συνέχεια του γαύρου και τώρα της γλώσσας, που οδήγησε σε μετατόπιση της προσπάθειας στο λαβράκι. Στη Γαλλία, η κρίση αφορά επίσης μια γενικευμένη απάτη που το κράτος δεν είναι σε θέση να αποτρέψει. Το 2016, ένα τμήμα του γαλλικού στόλου των μηχανότρατων αλίευσε παράνομα δεκάδες τόνους λαβρακιού με πλήρη ατιμωρησία, και από τον Ιούλιο του 2016, τα ίδια αυτά σκάφη θα λάβουν μηνιαία ποσόστωση ενός τόνου μέχρι το τέλος του έτους.

Αλλά δεν είναι μόνο στη Γαλλία όπου το σύστημα είναι δυσλειτουργικό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ολλανδικά σκάφη με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν επιθεωρούνται από τις βρετανικές αρχές και υπάρχουν ανεπίσημες ενδείξεις ότι αδήλωτες εκφορτώσεις μεταφέρονται σε βελγικά και άλλα λιμάνια. Στα ολλανδικά ύδατα, το LIFE έχει λάβει αναφορές για υψηλές συγκεντρώσεις νεαρών ψαριών στους βυθούς, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην αλιεία με γρι-γρι.

Επί δεκαετίες, οι εκφορτώσεις λαβρακιού από τα γαλλικά πλοία διέλευσης παρέμειναν σταθερές, σε περίπου 300 τόνους στη Μάγχη, ή 10% των συνολικών αλιευμάτων λαβρακιού στη ζώνη. Η Γαλλία απειλείται από ένα συνολικό στόλο άνω των 300 σκαφών. Τα αλιεύματα των πλοίων γραμμής αντιπροσωπεύουν μόνο ένα ελάχιστο μέρος των αλιευμάτων, ασκώντας ένα μέθοδο αλιείας που σέβεται το περιβάλλον και τους πόρους, η οποία είναι εξαιρετικά επιλεκτική, προσθέτοντας σημαντική αξία στα ψάρια τους. Ωστόσο, είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να εξαφανιστούν.

Όμως η επιβολή πλήρους κλεισίματος δεν αποτελεί θαυματουργή θεραπεία. Η έλλειψη επιλεκτικότητας και οι απορρίψεις που δημιουργούνται από άλλες πρακτικές βρίσκονται εξίσου στην καρδιά του προβλήματος. Απόρριψη λαβρακιού από τις γαλλικές μηχανότρατες στη βόρεια ζώνη έχει εκτιμηθεί από τις επαγγελματικές οργανώσεις σε 50 τόνους μηνιαίως μεταξύ Δεκεμβρίου και Απριλίου, πριν από το όριο των 42 εκατοστών. Μόνο οι απορρίψεις λαβρακιού είναι κατά έναν τόνο υψηλότερες από τα αλιεύματα των παραγαδιών.

LIFE υποστηρίζει ότι η αυστηρή γνωμοδότηση του ICES πρέπει να αποτελέσει καταλύτη για μια σημαντικά λιγότερο τομεακή προσέγγιση στις μελλοντικές γνωμοδοτήσεις. Θα ήταν αντιπαραγωγικό μαζί με όλους τους εμπορικούς αλιείς και μαζί με τον τομέα της αναψυχής, όλοι πρέπει να αναλάβουμε το βάρος της ευθύνης για την παρούσα κατάσταση.

Ταυτόχρονα, LIFE καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να διασφαλίσουν ότι οι αλιείς μικρής κλίμακας που χρησιμοποιούν εργαλεία χαμηλών επιπτώσεων να μην υφίστανται αθέμιτες διακρίσεις κατά οποιωνδήποτε νέων έκτακτων μέτρων, ότι η προσπάθεια περικόπτεται εκεί όπου οι περικοπές της προσπάθειας είναι περισσότερο αναγκαίες και ότι όπου επιβάλλονται έκτακτα μέτρα που οικονομική αποζημίωση παρέχεται δεόντως σε εκείνους των οποίων οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και των οποίων η επιβίωση κινδυνεύει περισσότερο.

♦ ♦ ♦