Αλιεία μικρής κλίμακας: λύση και όχι πρόβλημα

 

DSC_0951 (002)

Αλιεία μικρής κλίμακας: λύση και όχι πρόβλημα

 

Μπρίστολ, 7 Ιουνίου 2016

Jeremy Percy

            Τα ψάρια στη θάλασσα είναι δημόσιος πόρος και παρέχουν όχι μόνο μια ζωτική πηγή πρωτεϊνών και θρεπτικών συστατικών για δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αλλά και 60 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα, εκ των οποίων 90% στην αλιεία μικρής κλίμακας και 15% γυναίκες.

Πιο κοντά στην πατρίδα μας, ο ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος περιλαμβάνει περίπου 83.734 σκάφη, που υποστηρίζουν 150.000 θέσεις εργασίας στη θάλασσα και τουλάχιστον τριπλάσιος αριθμός σε συναφείς θέσεις εργασίας στην ξηρά.
Τέσσερα στα πέντε [80%] αλιευτικά σκάφη του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου θεωρούνται "μικρής κλίμακας" [μήκους κάτω των 12 μέτρων και δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία].

Μέχρι στιγμής, όλα καλά, αλλά τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία λένε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της ιστορίας.

Από τον Ατλαντικό έως τη Μαύρη Θάλασσα και από τη Βαλτική έως τη Μεσόγειο, ιστορικά ακαθάριστα υπεραλίευση στα τέλη του περασμένου αιώνα και στις αρχές του τρέχοντος είχαν ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση όχι μόνο των ιχθυαποθεμάτων αλλά και πολλών από τους αλιείς που βασίζονταν σε αυτά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό συνέβη εξίσου και για την αλιεία και για τους αλιείς σε παγκόσμια βάση και σε πολλές περιπτώσεις, τα αποθέματα μόλις τώρα αρχίζουν να ανακάμπτουν, αν ανακάμπτουν καθόλου.

Αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή είχε ως αποτέλεσμα την κατακραυγή της κοινής γνώμης και οι αλιείς, που κάποτε ήταν ήρωες των κοινοτήτων τους, να στιγματιστούν ως "πειρατές", που λεηλατούν τις θάλασσες χωρίς να σκέφτονται το μέλλον.
Αυτό που δεν αναγνωρίστηκε από την οργή αυτή ήταν ότι, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, η υπεραλίευση δεν οφείλεται στο 80% του στόλου που είναι μικρής κλίμακας. Το στοιχείο βρίσκεται στον τίτλο, καθώς όσοι αλιεύουν σε μικρή κλίμακα θα δυσκολεύονταν να υπεραλιεύονται σε ευρεία βάση, λόγω της, ναι, το μαντέψατε, μικρής κλίμακας. Σημαντικό είναι ότι οι αλιείς μικρής κλίμακας είναι απλά ανίκανοι να απομακρυνθούν σε νέες αλιευτικές περιοχές, εάν αποψιλώσουν τους τοπικούς τους τόπους, καθιστώντας ζωτικής σημασίας για αυτούς να φροντίζουν ό,τι έχουν.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι αποτελούν το 80% του στόλου αριθμητικά, είναι διαχειριστές της θάλασσας και χρησιμοποιούν αλιευτικά εργαλεία με χαμηλό αντίκτυπο και επιλεκτική αλιεία για να παρέχουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα φρέσκων ψαριών και οστρακοειδών, οι αλιείς μικρής κλίμακας δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί εκεί που πρέπει, σε επίπεδο κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι προηγούμενες αλιευτικές πολιτικές μόνο από τη μεγαλύτερη κλίμακα, καλύτερα εξοπλισμένος και οργανωμένος τομέας του στόλου, συχνά εις βάρος του τομέα μικρότερης κλίμακας.

Η διαχείριση της εμπορικής αλιείας στα ευρωπαϊκά ύδατα γίνεται μέσω της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [ΚΑλΠ]. Ο κανονισμός αυτός μεταρρυθμίζεται κάθε δέκα χρόνια και, παρά τις καλύτερες προθέσεις, έχει επιβλέψει την προαναφερθείσα μείωση τόσο των ιχθυαποθεμάτων όσο και της απασχόλησης που σχετίζεται με την αλιεία επί πολλές δεκαετίες.

Γενικά θεωρήθηκε ότι η τελευταία διαδικασία μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε το 2009 και κατέληξε στη νέα ΚΑλΠ που άρχισε το 2014, ήταν πραγματικά η Τελευταία ευκαιρία για να το κάνουμε σωστά. Θα χρειαζόταν μια σειρά άρθρων για να εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες ενός τέτοιου κανονισμού, αλλά αρκεί να πούμε ότι για πρώτη φορά έγιναν δύο σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία. Πρώτον, η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε λήψη συναπόφασης. Αυτό σήμαινε ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν την ευκαιρία να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας μεταρρύθμισης και δεύτερον, οι αλιείς μικρότερης κλίμακας και οι εκπρόσωποί τους, με την υποστήριξη από περιβαλλοντικές ΜΚΟ που είναι πάρα πολλές για να απαριθμηθούν, εργάστηκαν σκληρά για να ακουστεί και η δική τους φωνή.
Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων είχε αναμφίβολα σημαντική και σε μεγάλο βαθμό θετική επίδραση στην έκβαση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας.

Η νέα ΚΑλΠ και οι συναφείς κανονισμοί αναφέρονται στην παροχή: ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας μικρής κλίμακας- προτιμησιακής πρόσβασης για τους μικρής κλίμακας, βιοτεχνικούς ή παράκτιους αλιείς- στα κράτη μέλη όπου πάνω από 1 000 σκάφη μπορούν να θεωρηθούν σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ενός σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας- κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οικονομικής φύσης, όπως οι αλιευτικές δυνατότητες, για την προώθηση αλιευτικών μεθόδων που συμβάλλουν στην πιο επιλεκτική αλιεία .......... και στην αλιεία με χαμηλό αντίκτυπο στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τους αλιευτικούς πόρους- και κατά την κατανομή των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων... Τα κράτη μέλη χρησιμοποιεί διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών.

Μέχρι στιγμής όλα καλά, και πάλι.

Ωστόσο, αυτό που έγινε αμέσως σαφές μετά την εισαγωγή της νέας ΚΑλΠ ήταν ότι η πραγματική εφαρμογή των μέτρων θα ήταν τουλάχιστον εξίσου σημαντική με την αρχική τους σύλληψη.
Αναγνωρίζοντας αυτό το γεγονός και βασιζόμενοι στη δυναμική που δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι οι αλιείς μικρής κλίμακας μπόρεσαν να συγκεντρωθούν και να μιλήσουν με μια φωνή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταρρύθμισης, οι ίδιοι αλιείς, και πολλοί άλλοι που είδαν την επείγουσα ανάγκη να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η δυνατότητα του τομέα τους να ακουστεί, σχημάτισαν μια βασική ομάδα από την οποία Πλατφόρμα LIFE δημιουργήθηκε.

Ο πρωταρχικός στόχος της LIFE, το Αλιείς χαμηλής επίπτωσης της Ευρώπης είναι να παρέχει ένα καθαρή και συνεκτική φωνή σε επίπεδο ΕΕ για την προηγουμένως σιωπηλή πλειοψηφία των ευρωπαίων αλιέων που είναι μικρότερης κλίμακας και χρησιμοποιούν αλιευτικά εργαλεία και μεθόδους χαμηλών επιπτώσεων, αλλά ιστορικά δεν είχαν ειδική και αποτελεσματική εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες και ακόμη και σε επίπεδο κρατών μελών.
Ιδρύθηκε ως οργανισμός τον Μάιο του 2014, LIFE είναι μια οργάνωση οργανώσεων που διοικείται από αλιείς για αλιείς. Η λειτουργία της LIFE είναι μέσω ενός διοικητικού συμβουλίου που αποτελείται από εργαζόμενους αλιείς μικρής κλίμακας σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι είναι όλοι εκπρόσωποι των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων τους. LIFE απασχολεί έναν εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος υποστηρίζεται επιδέξια από μέλη του προσωπικού που εδρεύουν στο LIFE γραφεία στις Βρυξέλλες και περιφερειακούς συντονιστές που καλύπτουν σήμερα τις περιοχές της Βόρειας Θάλασσας, της Βαλτικής και της Μεσογείου.
LIFE μέλη ενσωματώνουν τους αλιείς που τείνουν να είναι μικρότερης κλίμακας και έχουν γενικά χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά ταυτόχρονα έχουν υψηλή κοινωνική και οικονομική αξία για τις κοινότητες που υποστηρίζουν και που τους υποστηρίζουν. Ο ιδιοκτήτης συνήθως εργάζεται στο σκάφος, αναλαμβάνει κυρίως ημερήσιες εκδρομές, έχει χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλό εκφορτωμένου ψαριού και αλιεύουν με βιώσιμο τρόπο.

Ελπίζω ότι οι αναγνώστες έχουν καταλάβει ότι η αλιεία μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο δεν αφορά μόνο την αλίευση ψαριών, ή ακόμη και μόνο τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται τακτικά στο πιο επικίνδυνο περιβάλλον στον κόσμο για να προσφέρουν φρέσκα ψάρια στο τραπέζι. [η αλιεία εξακολουθεί να ευθύνεται για τους περισσότερους τραυματισμούς και θανάτους από οποιονδήποτε άλλο βιομηχανικό τομέα]. Οι ψαράδες μας παρατηρούν και φροντίζουν τη θάλασσα κάθε μέρα της εργασιακής τους ζωής- συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο περιβαλλοντικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών- διατηρούν ζωντανό τον πολιτισμό και τις παραδόσεις που χρονολογούνται πάνω από 1000 χρόνια πίσω- είναι ο υποδοχέας για αμέτρητες γενιές γνώσεων και δεξιοτήτων που αν χαθούν, δεν θα ανακτηθούν ποτέ και, το σημαντικότερο, είναι συχνά οι ραχοκοκαλιά των ευάλωτων παράκτιων κοινοτήτων, υποστηρίζουν και υποστηρίζονται από αυτούς, διατηρώντας θέσεις εργασίας, τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά, όπου συχνά δεν υπάρχει άλλη εργασία, καθώς και παρέχοντας τα πιο φρέσκα ψάρια.

Θα αναρωτηθείτε, λοιπόν, γιατί ο αριθμός τους μειώνεται χρόνο με το χρόνο, γιατί εξακολουθούν συχνά να περιθωριοποιούνται, γιατί τα περιθώρια κέρδους τους είναι συχνά αρνητικά, ενώ τα κέρδη μεγαλύτερης κλίμακας εκτοξεύονται και τι μπορεί να γίνει γι' αυτό;
Η δημιουργία του LIFE είναι ένα πρώτο βήμα σε έναν μακρύ δρόμο για την αναγνώριση των αλιέων μικρής κλίμακας και χαμηλού αντίκτυπου στην Ευρώπη. Από το 2014, LIFE αριθμεί ήδη πάνω από 7000 μέλη, τα οποία απασχολούν πάνω από 4000 σκάφη και έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 14 παράκτια κράτη μέλη.

Αναφερόμενοι στη μεταρρυθμισμένη ΚΑλΠ, ένα μόνο παράδειγμα της αλλαγής που απαιτείται για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας στην Ευρώπη περιλαμβάνεται στους στόχους του άρθρου 17.
Ιστορικά, η πρόσβαση στα ψάρια της θάλασσας, τουλάχιστον για τους περισσότερους ευρωπαίους αλιείς, γινόταν μέσω της παροχής μιας ποσόστωσης, ενός μεριδίου του εθνικού επιδόματος, με βάση τις ιστορικά αρχεία αλιευμάτων.

Το πρόβλημα αυτής της προσέγγισης για τους αλιείς μικρής κλίμακας είναι ότι συχνά δεν είχαν την απαίτηση ή τα συστήματα για την καταγραφή των αλιευμάτων τους, ενώ οι φορείς εκμετάλλευσης σκαφών μεγαλύτερης κλίμακας είχαν ημερολόγια για να καταγράφουν λεπτομερώς τι εκφόρτωναν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι εκφορτώσεις στα ημερολόγια διογκώνονταν για να αυξηθεί η πρόσβαση σε μελλοντικές αλιευτικές δυνατότητες. Η μέθοδος αυτή είναι σαφώς ανταμείβει αυτούς που έχουν ψαρέψει περισσότερο, και σε ορισμένες περιπτώσεις πάρα πολύ, ενώ ο στόλος μικρής κλίμακας μένει εκτός της διαδικασίας. Αυτό με τη σειρά του παρέχει πολύ σημαντικούς πόρους και, επομένως, επιρροή στους αλιείς μεγαλύτερης κλίμακας και στηρίζει έναν φαύλο κύκλο έλλειψης πόρων, που οδηγεί σε έλλειψη επιρροής της αλιευτικής πολιτικής και σε παγίωση των ποσοστώσεων στα χέρια των μεγαλύτερων φορέων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ενώ ο τομέας της μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύει 77% του στόλου βάσει αριθμού, έχει πρόσβαση μόνο σε 1,5% της βρετανικής ποσόστωσης βάσει χωρητικότητας.

Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό μέσω η ποσόστωση γίνεται απλώς ένα ακόμη εμπόρευμα να αγοραστούν και να πωληθούν. Το σημερινό εμπόριο ποσοστώσεων, σε συνδυασμό με τις καλοπροαίρετες αλλά επικίνδυνες πρωτοβουλίες για την ουσιαστική περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ψαριών στις θάλασσές μας, σημαίνει ότι οι αλιείς μικρής κλίμακας συχνά μένουν όρθιοι στον τοίχο του λιμανιού, χωρίς να μπορούν να πιάσουν τα ψάρια που κολυμπούν δίπλα τους, ενώ μεγάλα, συχνά ξένα σκάφη, που χρησιμοποιούν εθνικές ποσοστώσεις που έχουν αγοράσει ή αποκτήσει μέσω φαινομενικά προηγούμενων αρχείων αλιευμάτων συνεχίζουν την αλιεία.

Το άρθρο 17 της ΚΑλΠ απαιτεί από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν κριτήρια μιας περιβαλλοντικός, κοινωνικός και οικονομικός χαρακτήρας κατά την κατανομή της πρόσβασης σε αλιευτικές ποσοστώσεις. Εάν οι κυβερνήσεις έπαιρναν σοβαρά υπόψη τους αυτή την προσέγγιση, αντί να την εφαρμόζουν μόνο στα λόγια, εάν το κάνουν, τότε θα έφερνε πολύ γρήγορα επανάσταση στον κλάδο. Θα επιβράβευε κάθε σκάφος ή ομάδα σκαφών που θα θεωρούνταν ότι αλιεύουν με βιώσιμο τρόπο και που θα παρείχαν σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, το σύστημα θα συνεχίσει να επιβραβεύει αυτούς που αλιεύουν περισσότερο και όχι αυτούς που αλιεύουν με τον πιο βιώσιμο τρόπο.

Θα πίστευε κανείς ότι αυτή η προσέγγιση ήταν απλώς κοινή λογική και όχι μόνο, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν δημόσιο πόρο, αν και αυτός έχει ουσιαστικά ιδιωτικοποιηθεί και δοθεί σε μια σχετικά μικρή ομάδα ανθρώπων. Δυστυχώς, αν και εφόσον το κοινό αρχίσει να απαιτεί την πραγματική εφαρμογή αυτού του άρθρου, τότε φοβάμαι ότι τίποτα δεν θα αλλάξει.

Εν κατακλείδι, οι αλιείς και οι γυναίκες μικρότερης κλίμακας δεν αποτελούν πρόβλημα που πρέπει να αγνοηθεί, αλλά να αναγνωριστεί, να υποστηριχθεί και να υπάρξει δίκαιη πρόσβαση στους πόρους, μπορεί να αποτελέσει λύση σε ορισμένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το θαλάσσιο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες και όχι λιγότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα και όχι λιγότερα ψάρια και να διατηρήσουμε έτσι τη δομή των συχνά ευάλωτων παράκτιων κοινοτήτων και τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τις αξίες των αλιέων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους.

♦♦♦