Niemieccy członkowie pomagają ratować morświny przed zaplątaniem się w sieci

Ochrona akustyczna ssaków morskich: nowe urządzenie ostrzegawcze PAL

Niemieccy członkowie LIFE z Fischereischutzverband i eksperci akustyczni używają obecnie nowego rodzaju pingerów zaprojektowanych do połowów sieciami skrzelowymi, które były testowane przez trzy lata na wodach niemieckich i duńskich. Wyniki są obiecujące: nowe urządzenia są znacznie lepsze w ostrzeganiu morświnów niż te używane do tej pory, umożliwiając zmniejszenie wskaźnika przypadkowych połowów o maksymalnie 70%.

Główną nowością jest to, że urządzenie "PAL", zoptymalizowane do użytku w rybołówstwie, naśladuje specyficzne ostrzeżenia morświnów, wykorzystując ich własną orientację ultradźwiękową i częstotliwości komunikacji. Innymi słowy, urządzenie sieci skrzelowe wyposażone w urządzenia PAL "mówią językiem morświnów", aby uchronić je przed zaplątaniem się.. Rybacy zamierzają uczestniczyć w dalszym rozwoju pingerów i wspierać ich stosowanie na niemieckich wodach Morza Bałtyckiego.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat projektu w języku angielskim

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat projektu w języku niemieckim