Warsztaty LIFE w ramach Slow Fish 2017: główne rezultaty

Slow Fish 2017 r.

Warsztaty Europejskich Rybaków Niskiego Wpływu

W ramach inicjatyw Slow Fish, w dniu 21.st maja organizacja Low Impact Fishers of Europe zorganizowała warsztaty skierowane do interesariuszy sektora w celu wspólnego omówienia polityki potrzebnej w UE dla rybaków prowadzących działalność na małą skalę oraz lepszego poinformowania o przyszłych pracach, które będą prowadzone przez LIFE i jego członków na wszystkich szczeblach instytucjonalnych. Wyniki i zalecenia wynikające z debaty zostały podsumowane w poniższym dokumencie.

Dostęp do wyników i zaleceń można uzyskać klikając tutaj