LIFE's workshop Slow Fish 2017: belangrijkste resultaten

Trage vis 2017

Workshop van de Low Impact Fishers of Europe

In het kader van de Slow Fish-initiatieven, op de 21st In mei hield Low Impact Fishers of Europe een workshop voor de belanghebbenden van de sector om samen te bespreken welk beleid in de EU nodig is voor kleinschalige vissers en om de toekomstige werkzaamheden van LIFE en zijn leden op alle institutionele niveaus beter te informeren. De resultaten en aanbevelingen van het debat zijn samengevat in onderstaand document.

Krijg toegang tot de resultaten en aanbevelingen door hier te klikken