Skip to content

Għaliex issir membru?

Li tgħaqqad LIFE tintegrak f'komunità ta' sajjieda fuq skala żgħira li jaqsmu l- l-istess valuri, miri u sfidi, u li qed jikkoperaw biex jiżguraw futur aħjar tas-settur.

F'5 snin biss, LIFE sar forza li tiffaċċja fil-livell tal-UE. Is-sinifikat ta' LIFE u l-importanza tal-ħidma tiegħu huma rikonoxxuti b'mod wiesa' mill-istituzzjonijiet Ewropej, u fiċ-ċrieki tat-tfassil tal-politika tas-sajd, minn xjenzati u partijiet interessati oħra.

Billi tingħaqad magħna, l-organizzazzjoni tiegħek ser issir parti minn pjattaforma Ewropea ta' sajjieda fuq skala żgħira b'impatt baxx fejn inti tkun appoġġjat minn tim professjonali ta' persunal. 

Bħala parti minn LIFE, inti tkun involut b'mod attiv fil-proċess Ewropew tat-teħid tad-deċiżjonijiet u ser tirċievi gwida kostanti dwar l-iżvilupp ta' politiki u regolamenti li jaffettwawk.

thumbnail_image-1
Fishers

Eliġibilità u Aspettattivi

Nistednuk tingħaqad ma' LIFE jekk int:

 • Int entużjasti li tkun parti minn pjattaforma madwar l-Ewropa, li taqsam l-esperjenza, il-ħiliet u l-għarfien tiegħek ma' membri sħabek, u żżid il-vuċi tiegħek ma' tagħna.
 • Identifika bħala sajjied fuq skala żgħira b'impatt baxx, li tmexxi negozju tas-sajd, billi tagħti prijorità lill-kwalità fuq il-kwantità. 

Benefiċċji

Bħala membru int se:

 • Ikunu kapaċi ssemma' leħnek fil-livell tal-UE, u agħti sehem fit-tiswir tal-politiki li jaffettwawk. 
 • Ikollok aċċess għall-proġetti ta’ LIFE, u biex tipparteċipa fl-attivitajiet tagħha.
 • Iltaqa' ma' sajjieda ta' skala żgħira ta' l-istess fehma minn madwar l-Ewropa, u taqsam magħhom il-ħiliet, l-għarfien u l-esperjenza tiegħek.
20171007_142447-1-scaled

Proċess

451_peix-nostrum-2-1

Il-Membri LIFE huma assoċjazzjonijiet ta' SSF inklużi organizzazzjonijiet tal-produtturi tal-ħut (POs) impenjati li jżommu LIFE's Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Dikjarazzjoni konġunta

Il-membri ta’ LIFE huma organizzazzjonijiet ta’ rġiel u nisa li jgħixu mis-sajd u/jew il-ġbir tal-frott tal-baħar, jaħdmu fuq il-baħar jew mix-xatt, li: 

 • Tħaddem firxa staġjonali diversa ta’ rkaptu tas-sajd li l-aktar huma rkaptu passiv u b’impatt baxx grazzi għas-selettività tagħhom u l-effetti minimi fuq il-ħabitats tal-baħar. 
 • Jekk tuża bastiment tas-sajd, il-bastiment jikkonforma mal-karatteristiċi li ġejjin: 
   1. tul totali inqas minn 12-il metru; 
   2. il-vjaġġi tas-sajd idumu inqas minn 24 siegħa; 
   3. in-numru massimu tal-ekwipaġġ ma jkunx aktar minn tliet persuni.
 • is-sid u/jew il-membri tal-familja tiegħu jaħdmu abbord u huma impenjati li jiżguraw is-sostenibbiltà tal-attivitajiet tiegħu/tagħha, li jirrispettaw ir-regoli jew, jekk dawn ir-regoli jkunu assenti jew insuffiċjenti, jaħdmu biex japplikaw miżuri u/jew proġetti awtoimposti biex jipproteġu r-riżorsi tal-ħut u l-ambjent.  
 • Issawwar rabtiet soċjali, kulturali u ekonomiċi b'saħħithom mal-komunitajiet tagħhom.

Membri misjuba li qed jinvolvu ruħhom f'metodi tas-sajd distruttivi li jeżerċitaw impatt ta 'ħsara fuq l-ambjent, li jipprattikaw sajd mhux selettiv jew li deliberatament jaqbdu ħut ta' daqs żgħir se jiġu esklużi minn LIFE.

Min qatt irid isir organizzazzjoni membru ta' LIFE għandu jissottometti t-talba billi jikteb kwestjonarju speċifiku u jehmeż l-istatuti tal-organizzazzjoni.

Irreġistra GĦAL NEWSLETTER TAGĦNA

maMaltese