Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΛΗΨΗ >>>

Τα υπέρ και τα κατά της δημιουργίας οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) για τους μεσογειακούς αλιείς μικρής κλίμακας

ΛΗΨΗ >>>

Συνδιαχείριση για την αλιεία μικρής κλίμακας: Αρχές, πρακτικές και προκλήσεις.

ΛΗΨΗ >>>

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ κητωδών και αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο Θάλασσα: Μεσογειακή αλιεία: Συμπερασματική έκθεση

ΛΗΨΗ >>>

MedTEK: Η Μεσογειακή Οικολογική Γνώση για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας: προκαταρκτικά ευρήματα στις περιοχές Cabo de Gata (Ισπανία), Μάλτα και Pantelleria (Ιταλία)

ΛΗΨΗ >>>

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ κητωδών και αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο Θάλασσα: Μελέτη 2 - η περίπτωση της Κεντρικής Μεσογείου Μάλτα

ΛΗΨΗ >>>

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ κητωδών και αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο Θάλασσα: Ανδαλουσία, Ισπανία.

ΛΗΨΗ >>>

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ κητωδών και αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο Θάλασσα: Σικελία, Ιταλία

ΛΗΨΗ >>>

Ευκαιρίες αγοράς για τα προϊόντα της βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας αλιείας για τη βιωσιμότητα της Μεσογείου - Προς ένα καινοτόμο σύστημα επισήμανσης

ΛΗΨΗ >>>

Κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της μεσογειακής αλιείας μικρής κλίμακας: ένα στιγμιότυπο τριών αλιευτικών κοινοτήτων

ΛΗΨΗ >>>

Πώς ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ μπορεί να γίνει με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κοινωνικά δίκαιος

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek