Szwecja: dodatkowa kwota dla trawlerów

Szwecja: dodatkowy przydział kwot dla trawlerów może zagrozić przetrwaniu

zasobów dorsza w zachodniej części Bałtyku, a SSF są zagrożone

Warszawa, 11 grudnia 2017 r.

Marcin Ruciński

LIFE zauważył, że szwedzka Agencja ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej (HaV) przydzieliła trawlerom dodatkowe 150 ton zachodniej kwoty dorsza (oprócz 120 ton przyznanych w październiku). Stało się to w sytuacji, gdy wskaźnik wykorzystania w segmencie narzędzi biernych (tj. głównie na małą skalę) wynosi obecnie 96%, a wskaźnik wykorzystania w segmencie włoków jest skromny i wynosi 16%. (dane urzędowe).

Z opinii ICES oraz dyskusji w ramach Rady Doradczej ds. Morza Bałtyckiego i w innych miejscach wynika, że selektywność obecnie stosowanych włoków jest bardzo daleka od OK, co prowadzi do m.in. zwiększone nielegalne odrzuty dorsza. Obawiamy się więc, że zezwolenie na dodatkowy nakład połowowy włoków spowoduje, że w wodzie będzie dwa razy więcej martwych ryb, w tym wiele młodych. Mamy wielką nadzieję, że HaV, poprzez intensywne inspekcje na morzu, upewni się, że tak się nie stanie. Jeśli tego nie zrobią, bardzo oczekiwana odbudowa zasobów dorsza w zachodniej części Bałtyku może być zagrożona.

Kwotę tę należało zatem pozostawić tam, gdzie została pierwotnie przyznana - w segmencie niewielkich, mało wpływowych połowów dorsza w Szwecji, wykorzystujących bierne narzędzia połowowe w najbardziej zrównoważony sposób. Nasz segment floty został mocno osłabiony przez niskie przydziały kwot w przeszłości, trudne rynki i duży wpływ rosnącej populacji foki szarej. Mimo to wykazuje odporność i siłę, wykorzystując przydział, którym dysponują. HaV, wraz z innymi zainteresowanymi władzami i organizacjami w Szwecji, musi wzmocnić segmenty narzędzi pasywnych, aby pomóc przetrwać i rozwijać się rybakom prowadzącym połowy na małą skalę, o niewielkim wpływie na środowisko, wspierając tym samym społeczności przybrzeżne, w których pracują. W LIFE po prostu nie rozumiemy, dlaczego dzieje się odwrotnie.

Usłyszawszy od wysokiego szczebla przedstawiciela HaV na konferencji w Simrishamn w zeszłym miesiącu, że widmo wprowadzenia ITQ w segmencie połowów dorsza nie jest bezpośrednią perspektywą, ufamy, że ta decyzja jest nie jest to kolejny przykład "pompowania rekordu" w okresie poprzedzającym niezwykle ważny wstępny przydział ITQ, stawiając jeden segment floty przeciwko drugiemu. W każdym razie ta niefortunna decyzja nie może mieć żadnego wpływu na jakikolwiek przyszły podział kwot między segmenty narzędzi biernych i trawlerów.

♦ ♦ ♦